Lectii - Romana

Structura operei literare: modul de organizare exernă a unei opere literare, in elementele sale constitutive (părti, capitole, acte, tablouri, strofe etc) Compoziţia: modul de organizare internă a operei literare, tinând seama de temă, versuri, subiect, acţiune, p...
Structura unui comentariu de origine epica, Argumentare Opera Epica, Plan de argumentare Încadrarea în creaţia scriitorului Geneza (dacă este cazul) Tema şi ideea Prezentarea subiectului şi urmărirea momentelor sale (dacă este cazul şi ţin...
Termenul provine, potrivit Dictionarului de termeni literari, din fr. style, lat. stylus, cu sensul "condei, compozitie". In poetica traditionala însemna modul de exprimare scrisa sau orala. Se pot distinge: stilul propriu unui gen sau unei specii literare (stilul dramat...
Poezia face parte din volumul Dreptul la timp (1965), care marchează trecerea spre un lirism inte­riorizat, reflexiv, specific celei de-a doua etape de creaţie. IPOTEZĂ Poezia Către Galateea de Nichita Stănescu este o artă poetică aparţinând neomodernismul...
Scrie un eseu în care să demonstrezi că o poezie studiată aparţinând neomodernismului constituie o poetică a existenţei şi a cunoaşterii. Poezia în dulcele stil clasic de Nichita Stănescu a fost publicată în 1970, fiind aşezată în fruntea volumului om...


După Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi, Nichita Stănescu este al treilea inovator al limbajului poetic în literatura română. Particularităţi ale poeziei neomoderniste cultivate în lirica lui Nichita Stănescu: -    poezia contrariază permanent a...
IPOTEZA Volumul Joc secund, publicat în 1930, se deschide cu poezia [Din ceas, dedus...], al cărui titlu este înlocuit de editori, în 1964, cu titlul volumului. Poezia are caracter de artă poetică şi aparţine modernismului barbian. ARGUMENTARE Cuvântul Joc&...
Scrie un eseu în care să demonstrezi că o poezie scrisă de Ion Barbu aparţine modernismului. în realizarea eseului, vei avea în vedere: •    explicarea conceptului modernism; •    prezentarea structurii textului poetic ales; &b...
Alături de Tudor Arghezi şi de Lucian Blaga, Ion Barbu dă conceptului modern de poezie noi valori, impunând o viziune poetică originală. Ion Barbu, poet şi matematician Mărturisire: „Pentru mine poezia e o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet, n-...
Pentru realizarea eseului se valorifică textul psalmului [Tare sunt singur, Doamne şi pieziş!...] de Tudor Arghezi. Revendicat de clasici şi de moderni deopotrivă, Tudor Arghezi realizează o operă poetică originală. Pornind de la aspectele liricii tradiţionale, ...
Textul psalmului [Tare sunt singur, Doamne şi pieziş!...] de Tudor Arghezi.   Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş! Copac pribeag uitat în câmpie, Cu fruct amar şi cu frunziş Ţepos şi aspru-n îndârjire vie.   ...
FORMULAREA IPOTEZEI Testament de Tudor Arghezi face parte din seria artelor poetice moderne ale literaturii române din perioada interbelică, alături de Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga şi Joc secund de Ion Barbu. Poezia este aşezată în frun...
Scrie un eseu în care să demonstrezi că o poezie studiată (aparţinând lui Lucian Blaga) este o artă poetica modernă. în realizarea eseului, vei avea în vedere: • explicarea conceptului operaţional artă poetică; • prezentarea unor aspecte ale concep...
Poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi nu ucid cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc în calea mea în flori, în ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrumă vraja nep...
Ca şi la Eminescu, în lirica lui Blaga există un plan filozofic se­cundar. Creaţia sa este un spaţiu al experienţelor esenţiale. Poet şi filozof, Lucian Blaga transpune în lirică cele două concepte filozofice originale: cunoaşterea luciferică şi cunoaşt...
Operă literară în versuri în care autorul îşi exprimă crezul liric/ propriile convingeri despre arta literară şi despre aspectele esenţiale ale acesteia. Autorul îşi exprimă în mod direct concepţia despre poezie (principiile de creaţie: elemente de labo...
Scrie un eseu în care să demonstrezi că o poezie studiată (din literatura română interbelică) aparţine tradiţionalismului. Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat Repere critice G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pană în p...
textul poeziei Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat: La casa amintirii cu-obloane şi pridvor, Păienjeni zăbreliră şi poartă şi zăvor. Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc De când luptară-n codru şi poteri şi haiduc. în drumul lor spre z...
Scrie un eseu în care să demonstrezi că o poezie studiată (din literatura română interbelică) aparţine tradiţionalismului. Repere critice G. Călinescu, Istoria literaturii romane de la origini până în prezent. „Ortodoxismul lui V. Voiculescu este ante...
Tradiţionalismul este o mişcare literară, manifestată în perioada interbelică, a cărei ideologie se cristalizează în jurul revistei Gândirea. Atitudinea tradiţionalistă este mai veche în cultura noastră, iar ideologia cristalizată în perioada interbelică preia ...
cerinta: Scrie un eseu în care sa prezinţi trăsăturile simboliste ale unei poezii de George Bacovia. IPOTEZA Publicată în volumul Plumb, apărut în 1916, poezia Lacustră aparţine esteticii simboliste şi este semnificativă pentru universul bacovian. DEZVOLTARE...
cerinta: Scrie un eseu în care sa prezinţi trăsăturile simboliste ale unei poezii de George Bacovia. IPOTEZA Poezia simbolistă Plumb deschide volumul cu acelaşi titlu, apărut în 1916, definindu-1 în totalitate. FORMULAREA ARGUMENTELOR Textul poetic se îns...
Curentul literar - Simbolismul Curent literar modernist, apărut ca o reacţie împotriva poeziei retorice a romanticilor şi a impersonalităţii reci a parnasienilor. Jean Moreas publică, la 18 septembrie 1886, în suplimentul literar al ziarului Le Figaro, o scriso...
Poemul Floare albastră, scris în 1872 şi publi­cat în revista Convorbiri literare, în 1873, este o capodoperă a lirismului eminescian din etapa de tine­reţe, „un nucleu de virtualităţi menite să anunţe marile creaţii ulterioare, culminând cu Luceafărul. ...
Realizeaza un eseu în care să demonstrezi caracterul romantic al unui poem de Mihai Eminescu. Poemul Luceafărul a apărut în 1883, în Almanahul Societăţii Academice Social-Literare România Jună din Viena, fiind apoi reprodus în revista Convorbiri literare. Poemul...
Scrie un eseu în care să prezinţi trăsături ale unei poezii care aparţine unui scriitor din perioada paşoptistă. Mezul Iernii de Vasile Alecsandri IPOTEZĂ Publicate în 1868-1869, în revista Convorbiri literare, Pastelurile lui Alecsandri reprezintă o op...
Pastelul Specie a liricii peisagistice în care se descrie un aspect din natură, prin intermediul căruia sunt exprimate sentimentele poetului. Denumire utilizată doar în literatura română pentru a desemna o poezie descriptivă cu fond liric, în care se evocă un ...
Pasoptismul. Perioada paşoptistă (1830-1860) este o epocă de afirmare a literaturii naţionale, în preajma Revoluţiei de la 1848. Perioada se caracterizează printr-o orientare culturală şi literară cu trăsături specifice epocii de avânt revoluţionar, de emancipare...
Concepte operationale Figuri de stil Epitetul - „Partea de vorbire sau de fraza care determina, in lucrarile sau actiunile exprimate, printr-un substantiv sau verb, insusirile lor estetice, adica acelea care pun in lumina felul cum le vede sau cum le...
“Enigma Otiliei” de George Calinescu Personajele In “Sensul clasicismului”, G. Calinescu subliniaza ca "Orice literatura mare, asadar clasica, este o literatura de cunoastere, iar cunoasterea inseamna reprezentare rationala a vietii, spre deosebire de reprez...
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »