Lectii - Economie

Sinteze Economie Bacalaureat    Cuprins: Capitolul 1. Consumatorul si comportamentul său raţional: 1.1 Nevoi si resurse (Clasificarea nevoilor și resurselor umane) 1.2   Consumatorul si comportamentul său (Utilitatea economică, Utilitatea tota...
Formule Economie pentru bac PRODUCTIVITATEA   W= Q =7,14 at.gram FP        ↓      L K P   W=PRODUCTIVITATEAL= MUNCAK= CAPITALP=PAMÂNTUL     Productivități medii: WmL= Q ; WmK= Q ; WmP= Q ...
• Consumatorul alege pe criteria de eficienţă economică. În procesul satisfacerii trebuinţelor sale, consumatorul, ca orice agent economic, trebuie să aleagă ţinând cont de faptul că: • multitudinea trebuinţelor pe care le resimte îl obligă să decidă p...
O parte dintre nevoi sunt satisfăcute pe seama bunurilor libere, iar alte trebuinţe se împlinesc consumând bunurile economice, insuficiente în raport cu nevoile; producerea şi obţinerea bunurilor economice induc consumuri de resurse, cheltuieli. De aceea, atenţia consu...
CUPRINS   1. Analiza accizelor Scurta introducere in problematica accizelor 1.2 Studiu legislativ privind accizele 1.3 Modul de calcul si baza de impozitare conform legii nr. 42/1 iulie 1993    1.4 Evolutia accizelor in perioada 1991-1997 precum si ex...


PIAŢA MONETARĂ ÎN ROMÂNIA TRĂSĂTURI ALE PIEŢEI MONETARE Apariţia pieţei monetare în România este legată de transformările care s-au manifestat în tara noastră după formările care s-au manifestat în ţara noastră după 1989 . Fiind un mecanism al econo...
OPERAŢIUNILE PIEŢEI ŞI NOILE INSTRUMENTE ALE PIEŢEI MONETARE DESCHISE Agenţii care sunt în căutare de lichidităţi oferă active celor care sunt în căutare de utilizări pentru disponibilităţile lor . Unele ope...
CONCEPTUL DE COMPENSAŢIE Piaţa monetară reprezintă cadrul necesar în care se desfăşoară zilnic raporturile dintre bănci în legătură cu lichidarea soldurilor provenite din operaţiuni reciproce . Pe de o parte băncile îşi acordă împrumuturi sau îşi rambur...
SOCIETĂŢILE DE INVESTIŢII Societăţile de investiţii au luat o amploare deosebită prin faptul că satisfac cererile micului investitor de a asigura un venit optim capitalului sau economiilor sale disponibile . Micul investitor a fost din totdeauna victima variaţiilo...
BĂNCILE DE AFACERI . CARACTERIZARE ŞI TIPURI Diferenţa dintre băncile de afaceri şi băncile de depozit decurge mai puţin din specializarea riguroasă decât din orientarea activităţii lor . Evoluţia economiei moderne în care patronează marile intreprinderi indu...
BĂNCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) ŞI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în special pe această bază , expresie a dezvoltării producţ...
PIAŢA MONETARĂ ŞI PIEŢELE PARALELE În procesele economice apar numeroşi factori interesaţi în vânzarea sau cumpărarea capitalurilor disponibile pe o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată şi că în realizarea dezideratelor lor privind fructificarea...
CE ESTE PIAŢA MONETARĂ ŞI CUM A EVOLUAT EA ?   Piaţa monetară este o piaţă a capitalurilor pe termen scurt şi foarte scurt . Existenţa acestei bănci este legată de faptul că unele bănci sunt beneficiare ale unui surplus de încasări , iar altele...
SALARIUL Salariul este suma platita pentru a obtine serviciul factorului munca. Se obtine dupa ce munca s-a consumat, deducandu-se din pretul incasat pentru bunul de producere a acestuia sau la care serviciul a contribuit, deci salariu este un venit, de fapt cea mai frecve...
COSTURI SI VENITURI Costul de productie este ansamblul cheltuielilor necesare obtinerii unui volum de produs. Costul reprezinta evaluarea eforturilor implicate de un proces economic. El este determinat de activitatea de productie efectiva. In acest caz distingem urmatoar...
EFICIENTA ECONOMICA Intreprinderea reprezinta o forma de organizare a activitatilor economice ce reuneste si combuna factorii de productie sub conducerea intreprinzatorului in vederea obtinerii de profit realizat din vanzarea productiei sau inchirierea serviciilor. Obiecti...
TREBUINTELE ECONOMICO-SOCIALE Intrucat prin existenta pietei de bunuri materiale si marfuri produsul comercializat capata caracter marfal, agentii economici sunt obligati sa-si satisfaca propriile optiuni sau strategii in conformitate cu asigurarea satisfactorilor influent...
BANII Banii reprezinta un acord, o conventie sociala prin care se convine asupra instrumentelor general acceptate, de mijlocire a schimburilor si de strangere a datoriilor persoanelor fizice si juridice. Fiecare din aceste instrumente poate fi definit, schimbat pe bunuri s...
PIATA SI MECANISMUL PIETEI In general, piata este locul de intalnire, mai mult sau mai putin abstract, dintra oferta vanzatorilor si cerea cumparatorilor, prima fiind forma de manifestare a productiei in conditiile economiei de schimb, a doua exprimand nevoile umane solvab...
PRETUL DE ECHILIBRU Se considera ca piata unui produs este echilibrata atunci cand cantitatea ceruta este egala cu cantitatea oferita. Pretul de echilibru apare atunci cand se realizeaza egalitatea dintre cantitatile cerute si cele oferite dintr-un produs. Coincidenta intre...
CEREREA SI OFERTA 1) Cererea Capacitatea de cumparare a consumatorului de satisfactori, ca si prodfactori consta din resurse banesti disponibile, numai acestea generand cerere solvabila. Vointa de cumparare reprezinta latura subiectiva a deciziei de repartizare efecti...
PRODUCTIA.FACTORII DE PRODUCTIE. 1)Productia Productia este activitatea economica de prelucrare-transformare a bunurilor materiale si serviciilor existente in forma naturala sau secundar fabricata urmarind realizarea bunului finit adica realizarea satisfactiei umane....
ECONOMIA DE PIATA 1)Conceptul de Economie de Piata Economia de piata este o forma moderna de organizare a activitatii economice, in cadrul careia oamenii actioneaza in mod liber, autonom si eficient, in concordanta cu regulile dinamice ale pietii. Acest lucru face posibila...
ECONOMIA POLITICA Definitie: Economia Politica este o stiinta sociala care studiaza dezvoltarea relatiilor sociale de productie in interconectare cu factorii de productie si legile care guverneaza productia, respectiv repartitia bunurilor materiale in societatea omeneasca pe...
CAP. I INTRODUCERE ÎN ECONOMIE Economia -cu înţeles de: 1.Ştiinţa economică:=ştiinţa care studiază comportamnetul oamenilor în activităţile de producţie , de schimb şi de consum de bunuri şi servicii. 2. Economie reală:=un ansamblu de institu...
Grile Economie 100 Variante: Varianta 1) d-c-a-b-a c-c-a-d-c 2) a-a-b-b-d c-a-c-a-c 3) a-c-b-c-c a-b-c-c-d 4) b-a-d-b-d b-c-a-a-d 5) c-c-b-a-b a-a-a-a-c 6) c-c-a-a-b d-a-d-d-c 7) a-c-a-d-d d-a-d-c-d 8) c-a-d-d-a b-b-c-a-b 9) b-d-d-b-a c-d-a-d-c 10) a-d-d-c-c d-b-c-b-b 11) c-c-d-...
Rezolvari variante 2007 Economia inteprinderii ...
Tema:  Piaţa monetară.1. Conceptele şi structura pieţei monetare. Agregatele monetare. 2. Oferta monetară.Masa monetară şi structurile ei. 3. Cererea de monetară. Teorii contemporane a cererii de monedă. 4. Echilibrul pe piaţa monetară. Politica monetară şi in...
CEREREA SI OFERTA CEREREA SI LEGEA CERERII Cererea se defineste prin cantitatea de bunuri sau servicii pe care consumatorii o pot cumpara la un anumit pret, intr-o perioada de timp. Cererea individuala ce desemneaza cantitatea totala dintr-un bun sau serviciu pe care un indivi...
CONCURENTA : FORME SI STRATEGII ANTICONCURENTIALE Concurenta reprezinta confruntaea dintre agentii economici de acelasi fel(dintre producatori sau dintre consumatori) care actioneaza pe piata pentru obtinerea de cat mai multe avantaje. Concurenta poate fi : dupa subiectii cer...
1 2 »