Proba orala - Romana

Identitatea culturală în context european   1. Formularea moţiunii: Asumarea identitaţii cultural în context European a României începe în secolul al XIX-lea, când se conturează clar orientarea spre valorile occidentale, şi se co...
IDENTITATE CULTURALĂ, RESURSE ROMÂNEŞTI, RESURSE EUROPENE (dezbatere)   Cuprins: Identitate - alteritate Cine suntem noi, românii? Ce ne caracterizează? Identitatea noastră se exprimă prin valori naţionale Suflet naţional Analiza descriptivă a ter...
Simbolismul este o cerință din programa examenului de bacalaureat și se regăsește la punctul 3 din anexa: curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri ale romantismului şi...
Stilurile funcţionale ale limbii române   Stilul = însumarea trăsăturilor caracteristice care particularizează modul de exprimare al unui individ, al unui grup social bine definit sau chiar al unui popor.   Calităţile generale ale stilului   ...
Proba orală a examenului de Bacalaureat la limba română presupune evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Mai exact, va trebui să dovedești cât de bine știi să te exprimi în limba română. Nu trebuie s...
Ghid bacalaureat - romana oral 2010 Varianta 2 „Cum e mai bine să fie lucrurile pe care le folosim: mari sau multe? Sau şi mari şi multe şi scumpe, dacă se poate. Şi viu colorate? Nu vi se întâmplă să vă uitaţi în jur în ultima vreme ...
Prezintă/ expune/ ilustrează/ numeşte Presupune un răspuns concentrat pe un subiect bine individualizat; informaţiile despre răspuns se găsesc în textul suport/ pornind de la definirea conceptului operaţional numit de cerinţă. Exemplu În decursul ace...
Argumentează/ demonstrează/ justifică/ exemplifică Presupune un răspuns coerent, articulat în conformitate cu etapele argumentării: 1. Formularea ipotezei (este prezentă în cerinţă) 2. Enumerarea argumentelor 3. Exemplificarea fiecărui argument &nb...
Exprimă-ţi opinia, motivează-ţi/ argumentează-ţi opinia Presupune un răspuns mai amplu, subiectiv care vizează modul în care a fost însuşită deprinderea de a argumenta. Răspunsul poate începe astfel: opinia mea este, cred că, în ceea ce priveşte... consid...
Elementele situatiei de comunicare E R M: a) Emiţător: funcţie emotivă (emiţătorul este cel care transmite mesajul unui receptor; funcţia emotivă se concretizează în selecţia informaţiei pe care emiţă­torul o operează în realitatea înconjurătoare); ...
1 2 »