Comedia - Romana

Vasile Alecsandri - Chiriță în provinție (specia literară comedia) Genul dramatic cuprinde opere literare destinate reprezentării scenice. acestea sunt divizate în acte, alcătuite la rândul lor din scene, prin care se marchează intrarea sau ieșirea...
COMEDIA  O  SCRISOARE  PIERDUTĂ   de Ion Luca Caragiale             (Comedie;  text dramatic;  operă dramatică)   1.Definiția comediei și particularitățile genului...
Comedia O scrisoare pierdută  de I.L. Caragiale Genul dramatic cuprinde totalitatea operelor create special pentru a fi reprezentate pe scenă. Ideile autorului sunt exprimate numai prin intermediul personajelor care participă la acţiune, autorul fiind prezent doar ...
Tipuri de comicI. L. Caragiale, mare clasic roman, cunoscut prin comediile sale, a reuşit să realizeze, prin aceste creaţii, capodopere ale genului, savuroase prin comicul lor. O astfel de operă literară este şi O scrisoare pierdută,  unde derularea faptelor, evoluţi...
"O SCRISOARE PIERDUTĂ" de Ion Luca Caragiale - comedie – Ion Luca Caragiale (1852 -1912), dramaturg şi prozator, a fost un observator lucid şi ironic al societăţii româneşti din vremea lui, un scriitor realist şi moralizator, un excepţional...
COMEDIA Varianta 53: ION LUCA CARAGIALE – O SCRISOARE PIERDUTĂ Mijloace de realizare a comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie studiată Ion Luca Caragiale, unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române, autor al volumului &l...
COMEDIA Varianta 52, 86: ION LUCA CARAGIALE – O SCRISOARE PIERDUTĂ Evidenţierea trăsăturilor unei comedii studiate Prezentarea structurii textului dramatic, a limbajului dramatic şi a expresivităţii textului dramatic Citatul criticului Adrian Marino surp...
ION LUCA CARAGIALE – O SCRISOARE PIERDUTĂ Evoluţia unui cuplu: Zoe- Zaharia Trahanache Introducere: Ion Luca Caragiale este unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române, alături de Ion Creanga, Ioan Slavici si Mihai Emines...
COMEDIA "O SCRISOARE PIERDUTĂ" - comedie – de Ion Luca Caragiale (autor canonic) Ion Luca Caragiale (1852 -1912), dramaturg şi prozator, a fost un observator lucid şi ironic al societăţii româneşti din vremea lui, un scriitor realist...
ACTUL IV (Grădina lui Trahanache, în fund grilaj cu poartă de intrare în mijloc; se vede în fund perspectiva orăşelului pe un fundal de dealuri. La dreapta în grădină, pe planul întâi şi al doilea, intrarea, cu trei trepte de piatră, în casele lui Trahanach...
1 2 »