GHID BACALAUREAT ISTORIE: Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat

 ISTORIE

 

GHID BACALAUREAT

 

Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat 

Cuprins:

 

 Tematică BAC: Rezolvarea subiectelor de bacalaureat. Limbajul istoric

 Capitolul 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

 Capitolul 2. Secolul XX- Între democrație și totalitarism

 Capitolul 3. Constituții

 Capitolul 4. Autonomii locale

 Capitolul 5. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari

 Capitolul 6. Romania Postbelica. Stalinism, National Comunism si Disidenta Anticomunistă

 Capitolul 7. Domnitori (diplomatie si conflict)

 Capitolul 8. România şi concertul european

 Capitolul 9. Romania in perioada Razboiului rece

 

 PDF: 32 de Variante + Barem Istorie Bacalaureat 2019-2013

 

 

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA ISTORIE

 

I. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de bacalaureat, Istoria are statutul de disciplină obligatoriefiind susţinută la proba E. c) în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

II.COMPETENŢE DE EVALUAT

1.Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate

1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric

1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise

1.3. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice

1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie

 

2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice

2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj

2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate

 

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice

3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere

3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice

3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice

 

4.Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentrurezolvarea de probleme

4. 1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric

4.2. Construirea de sinteze tematice

 

III.DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI (clasa a XII-a)

A.POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

1.Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.

 

B.OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

1.Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.

 

2.Constituţiile din România.

 

C. STATUL ŞI POLITICA

1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).

 

2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

 

3România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

 

D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.

 

2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.

 

3. România în perioada „Războiului rece”.

 

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal şi se elaborează în baza prezentei programe.

Alte Lectii din istorie