Model de text argumentativ

MODEL DE TEXT ARGUMENTATIV:

 

Scrie un text de tip argumentativ, de 150 - 300 de cuvinte (15-30 de rânduri), despre faptă şi consecinţă, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia luiIoan Slavici:

E legea firii omeneşti în care stă porunca: faptele tale să fie mulţumirea vieţii tale. (Scrisori adresate unui om tânăr)

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

−    să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

−   să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

−  să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de

ortografie si de punctuaţie) si limita de spaţiu indicată.

6

puncte

 

Atenţie! Formulările de tipulSunt/nu sunt de acord cu afirmaţia.../Autorul are dreptate cândafirmă că.../Afirmaţia autorului este corectă..., neînsoțite de enunțarea propriei opinii,nu seconsideră ipoteză.

 

Raspuns:

Consider că între faptă şi consecinţele acesteia există o corelare obiectivă. În afirmaţia autorului Ioan Slavici, este nuanţată ideea că întreaga noastră viaţă are la bază lanţul evenimentelor petrecute pe parcursul ei. Când faptele aduc şi mulţumirea de sine, satisfacţia este deosebită şi nimic nu poate fi comparat cu această stare sufletească.

 

În primul rând, unii oameni se dovedesc a fi uneori impulsivi, acţionează fără a se gândi la consecinţele faptelor comise, de cele mai multe ori regretând că au procedat astfel. Principiul de bază în a face cu adevărat ceva ar trebui să fie „gândeşte de două ori înainte să acţionezi!”. Procedând în felul acesta, cu multă cumpătare, dacă rezonăm la forţa gândului bun, avem toate şansele ca ceea ce facem să fie evaluat corect de semenii noştri.

 

În al doilea rând, suntem recunoscuţi de către cei din jur printr-o oglindire a ceea ce am realizat pe parcursul vieţii. Părinţii sunt constant evocaţi de copiii lor, din această perspectivă. Prietenii sunt aleşi în viaţă, pe baza acestui criteriu. Noi, spre deosebire de alte fiinţe, avem harul de „homo faber” şi acest dar nu trebuie ignorat, căci ne-a condus la evoluţie, la civilizaţie, la progres. Asociind gândul cu fapta, pentru săvârşirea binelui, cu siguranţă viaţa noastră ar putea deveni mulţumirea faptelor noastre.

 

În concluzie, omul trebuie să îşi păstreze constant conştiinţa trează, căci fapta sa implică întotdeauna consecinţe, uneori faste, alteori nefaste. Ideal ar fi să învăţăm din greşelile altora, dar acest lucru de cele mai multe ori este imposibil, căci omul realizează că a greşit numai după ce se loveşte el singur cu capul de pragul de sus. Pentru a fi mulţumit de ceea ce faci înseamnă să reuşeşti ceea ce ţi-ai propus. [284 de cuvinte]

 

 Repere pentru redactarea textului de tip argumentativ. Zece indicatori pentru o argumentare perfecta

Abordarea si realizarea unui text argumentativ pornind de la o afirmatie data

Alte Lectii din romana