Structura probei scrise la Limba si Literatura Romana

Structura probei scrise la Limba si Literatura Romana

 

1.   Subiectul I 

Subiectul I este compus din două subpuncte și presupune înțelegerea unui text la prima vedere, iar pe baza acestuia rezolvarea câtorva cerințe. La subpunctul A vei primi 5 cerințe în legătură cu fragmentul primit, iar la subpunctul B va trebui să scrii un text argumentativ pornind de la o anumită idee sau de la tema textului respectiv.

2.   Subiectul al II-lea este format dintr-un text la prima vedere, iar pe baza acestuia vei primi o cerință precum: evidențierea a două sau mai multe trăsături ale unui curent literar, caracterizarea unui personaj, menționarea trăsăturilor unei anumite specii literare, explicarea rolului modurilor și timpurilor verbale întâlnite în text, etc.

Exemple:

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în următorul fragment:

 

3.    Subiectul al III-lea vizează redactarea unui eseu a operelor studiate ce aparțin autorilor canonici menționate în programa de examen si constă în elaborarea unui eseu structurat.

 Exemple:

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat.

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând

Subiectele din cadrul acestei probe nu vizează conținutul unui manual anume. Manualul scolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori si elevi, în vederea formării competențelor prevăzute de programa scolară.

 

Nu uitaţi că în studiul disciplinei limba şi literatura română se urmăreşte programa şcolară,

 un document reglator ce indică necesitatea de a forma şi dezvolta competenţe, prin procesul de predare-învățare.

 

  Competenţele reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe si deprinderi dobândite prin învăţare; acestea permit identificarea şi rezolvarea, în contexte diverse, a unor probleme specifice unui domeniu.

 

Competenţele sunt un indicator al calităţii pregătirii şcolare personale.

 

În practică, prin competenţă se realizează, în mod exemplar, transferul şi dinamizarea fluxului de cunoştinţe şi deprinderi, în cadrul unor aplicaţii concrete.

 

Alte Lectii din romana