Repere pentru redactarea textului de tip argumentativ. Zece indicatori pentru o argumentare perfecta

Repere pentru redactarea textului de tip argumentativ:

 Citeşte cu atenţie enunţul şi conținutul acestuia! (De exemplu: Scrie un text de tip argumentativ, de 150-300 de cuvinte (15-30 de rânduri), despre ----- (problematica pusă în discuţie)! Utilizează mijloacele lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri!
 

1 Caută argumentele convingătoare pentru a-ţi susţine opinia exprimată anterior! Fiecărui argument asociază-i, într-un alineat distinct, în mod gradat (de la cel mai puţin la cel mai convingător argument), un exemplu potrivit prin care să valorifici experienţa ta existenţială sau culturală! Utilizează corect conectorii logici!

Nu te abate de la tema propusă! Formulează corespunzător o concluzie pertinentă!

Respectă normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate!

 

Conectorii ce permit redactarea corectă a textului argumentativ:

1CONECTORII-CE-PERMIT-REDACTAREA-CORECTA-A-TEXTULUI-ARGUMENTATIV-ebacalaureat.ro.png

!!! · Vei descoperi după formularea enunţului subiectului al II-lea următoarea observaţie:

Atenţie! Formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că... / Afirmaţia autorului este corectă..., neînsoțite de enunțarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.

Nu este cazul să te justifici în acord sau dezacord cu mesajul afirmaţiei/aserţiunii şi că trebuie să te concentrezi asupra propriei opinii! Deci trebuie să eviţi astfel de formulări, oricât de comode ţi s-ar părea!

 

Zece indicatori pentru o argumentare perfectă:

 

1.   Părţile  implicate  în  dispută  nu  trebuie  să-şi  creeze  reciproc  impedimente  în posibilitatea de a-şi exprima dubiile sau de a avansa rezerve.

2.   Cel care exprimă o opinie trebuie să fie dispus, la nevoie, să o apere.

3.   Contracararea unei idei trebuie să se axeze pe teza realmente enunţată de către antagonist, fără a devia discuţia, fără a prezenta teza deformată şi fără a proceda astfel încât antagonistului să-i fie atribuită o teză diferită de cea susţinută de el.

4.   O teză trebuie să fie apărată numai cu argumente pertinente, care să nu aibă legătură cu altceva.

5.   Oricine trebuie să accepte existenţa şi consecinţele premiselor implicite, şi prin urmare trebuie să accepte să fie atacat pe acest teren.

6.   Putem  considera  că  o  teză  este  susţinută  în  mod  adecvat  dacă  se  bazează  pe argumente ce decurg dintr-un punct de plecare comun.

7.   Putem considera că o teză este susţinută în mod adecvat dacă foloseşte argumente care reflectă şi respectă practici şi scheme argumentative general acceptate.

8.   Argumentele folosite într-o discuţie trebuie să fie valide sau validate explicând una sau mai multe din premisele lăsate implicite.

9.   Drept consecinţă a unei apărări perdante, subiectul argumentat trebuie să accepte să îşi revizuiască poziţia, tot astfel cum consecinţa unei apărări învingătoare este că antagonistul trebuie să îşi modifice propria poziţie şi să renunţe la dubiile avute în legătură cu teza apărată de subiectul argumentat.

10.  Formularea tezelor, a poziţiilor reciproce şi a argumentelor trebuie să fie cât mai clară posibil şi uşor de interpretat.

 (după Vicenzo lo Casio, Gramatica argumentării, Meteora Press, 2002)

 

 TEXTUL ARGUMENTATIV

 

 

 

Citatul: „Nu căuta să fii admirat, ci crezut.” – Tudor Vianu

 

1. Enunţarea ipotezei

Cred că..., Părerea mea este..., Afirm..., (sau orice altă formulare a opiniei personale)

Tema: încrederea

 

 

 

 

2. Argumentarea

În primul rând,... (argument de tip exemplu)

 

 

 

În al doilea rând,... (argument de tip comparaţie)

 

 

 

 

3. Concluzia

În concluzie,..., Prin urmare..., În consecinţă... etcVezi și:

Conectori folositi in Argumentare

Examenul national de bacalaureat 2022 Metodologie Programe Calendar

 

Alte conținuturi pentru examenul de Bacalaureat:

✓ Limba română: Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bac:

Proba orală de competențe: Tot ce trebuie sa stii la Proba orala BAC Romana Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Aspecte teoretice si Modele de subiecte Solutii si Rezolvari 

 


✓ Proba scrisă: Tot ce trebuie sa stii pentru a rezolva subiectul I și II din cadrul examenului de bacalaureat la limba si literatura romană:

Subiectul I
 Subiectul al II-lea
➜ Subiectul al III-lea Rezolvari Teste de Antrenament 
➜ ESEURI Subiectul al III-lea Limba si Literatura Romana. LISTA OPERELOR LITERARE

Alte Lectii din romana