LISTA OPERELOR LITERARE de studiat pentru Examenul de Bacalaureat 2022 - Limba și literatura română Subiectul al III-lea

Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de
bacalaureat, evaluând competențele generale și specifice formate pe durata învăţământului secundar superior, ca probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările

 

Cuprins:

 PROGRAME BACALAUREAT 2022: Limba și literatura română profil real/ uman

Autori canonici

LISTA OPERELOR LITERARE de studiat pentru Examenul de Bacalaureat 2022

Literatura română în secolul al XIX-lea:

I. Perioada pașoptistă 

II. Junimea

Literatura română de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea

III. Posteminescianism - Prelungiri ale romantismului și ale clasicismului

Literatura română în secolul al XX-lea

IV. Perioada interbelică

 

 

În Programa Examenului Naţional de Bacalaureat (Anexa nr 2 la Ordinul Ministrului Educației nr 3237/05 02 2021) pentru disciplina Limba şi literatura română (filierele: teoretică, tehnologică şi vocaţională), sunt prezentate competenţele de evaluat şi conţinuturile asociate acestora

 • ❗ Observație: Pentru examenul de bacalaureat la romană trebuie avut în vedere precizările privind conţinuturile programei pe care le vei găsi în link-urile de mai jos

 

Pentru examenul de bacalaureat din acest an, Ministerul Educației, nu va mai publica teste de antrenament deoarece programa a ramas neschimbată, nu s-a schimbat nici structura subiectelor iar pentru pregătirea examenului acesta recomandă folosirea testelor de antrenament din anii trecuți (2020 și 2021) -link teste de antrenament

 

 

 

PROGRAME BACALAUREAT 2022:

Limba și literatura română profil real/ uman:

 Programa bacalaureat 2022 limba română profil REAL(.pdf)
 Programa bacalaureat 2022 limba română profil UMAN (.pdf)

 

 


Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă
comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile:

 • A. literatura română,
 • B. limbă şi comunicare.

 

 

Autori canonici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu.

Notă.  Titu Maiorescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, (perioada postbelică) au fost eliminați din programă.

 

Astfel, avem:

* proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspecte esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează;
* roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
* poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
* dramaturgie: comedia; texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia."

 

LISTA OPERELOR LITERARE de studiat pentru Examenul de Bacalaureat 2022

 

Această listă vă ajută să plasaţi scriitorul în epoca potrivită, în curentul sau tendinţa literară.

 

Cuprins:

I. Perioada pașoptistă 

II. Junimea

III. Posteminescianism - Prelungiri ale romantismului și ale clasicismului

IV. Perioada interbelică

 

Obs! Această listă este orientativă, aceasta trebuie folosită ținând cont de materia care va fost predată și mai ales de recomandările profesorilor care vă predă la clasă.

 

 

lista-opere-romana-bac-2022-incadrare.png

 

Pasaj din Programă

Profil Real: programa: Anexa nr. 2

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare

3.2. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate

– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; criticismul junimist

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul)

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică şi de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiţionalism; identitate culturală în context european)

 

Tabel orientativ privind încadrarea operelor într-o perioadă, într-un curent cultural/literar, într-o specie literară, într-un gen literar


Literatura română în secolul al XIX-lea

 

I. Perioada pașoptistă:

1. Începuturile romantismului

 

 

🔴 Curentul cultural/literar: Romantism Specia literară: Nuvela istorică, romantică/Genul epic

 • Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi (1840) (Subiectul al 2-lea)

 

Costache Negruzzi:

NUVELA: Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi 

 Caracterizarea  personajului Alexandru  Lăpuşneanul

 Relatiile dintre doua personaje intr-o nuvelă studiata: Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi

 Particularitatile de constructie a unui personaj intr-o nuvelă studiata: Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi

 Relatiile dintre doua personaje intr-o nuvelă studiata: Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi

 Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi -caracterizarea personajelor

 Doamna Ruxandra din Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi

 Norodul din Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi

 Raportul realitate - fictiune ilustrat intr-un text narativ studiat: Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi

 Caracteristici ale nuvelei istorice Alexandru lapusneanul de Costache Negruzzi. Subiectul. Caracterizarea personajului Alexandru lapusneanul

 

 • 2. Poezia pașoptistă: Malul Siretului de Vasile Alecsandri: - 

 Malul Siretului de Vasile Alecsandri

 

❗ Observație: Reducția de variante
Observație: pentru cerința privitoare la rolul Introducției la Dacia literară în contextul epocii sau romantismul românesc sau la dezvoltatea literaturii române în epoca pașoptistă se recomandă abordarea ideilor din Introducția lui M. Kogălniceanu și a nuvelei Alexandru Lăpușneanul a lui C. Negruzii; aceasta este nuvelă istorică, dar și nuvelă romantică; astfel unim mai multe cerințe dar și două tipuri de specii literare într-o singură operă, chiar dacă autorul C. Negruzzi nu este canonic (pentru nuvela romantică,

 • e posibil ca voi să fi studiat Sărmanul Dionis, de Mihai Eminescu și aceasta să fie opera cu care vreți să oglindiți cerința privitoare la nuvela romantică, această operă însă nu va putea fi folosită pentru pașoptism, dar poate fi folosită pentru romantism și pentru M. Eminescu

Eseuri:

 

 

II. Junimea. Junimismul/Perioada (Epoca) Marilor Clasici

– perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; criticismul junimist)

🔴 Curentul cultural/literar; Orientare tematică : Criticismul junimist

avem:

 Perioada pașoptistă
Criticismul junimist

 

Titu Maiorescu:

 • două articole/studii reprezentative scrise de Maiorescu

 • De exemplu poți alege două dintre studiile:

 Eminescu şi poeziile lui - Studiu de Titu Maiorescu 

 Comediile d-lui Caragiale - Studiu de Titu Maiorescu 

 În contra direcției de astăzi în cultura română - Studiu de Titu Maiorescu 

 

❗ Observație: Junimea + Titu Maiorescu – aceste teme ar fi bine să fie abordate împreună (date despre Junimea – trăsături, membri, siritul junimist + ideile promovate de T. Maiorescu; se recomandă două articole maioresciene: Eminescu şi poeziile lui şi Comediile d-lui Caragiale /datele de aici pot fi folosite şi la abordarea autorilor canonici M. Eminescu şi I. L. Caragiale) sau În contra direcției de astăzi în cultura română (pentru teoria formelor fără fond)

 

 

BASMUL CULT: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă (publicat în revista Convorbiri literare, în anul 1877)

🔴 Curentul cultural/literar; Orientare tematică :  Realism: (-fantasticul este umanizat, fabulosul este tratat în mod realist prin cultivarea detaliului, individualizarea personajelor prin limbaj, umorul)

 • Specia literară/genul literar: Basm cult/Genul epic

 

 • Basmul cult: Ion Creangă: Povestea lui Harap-Alb sau Dănilă Prepeleac

Eseuri:

 Specia literară basm cult Povestea lui Harap-Alb

 Argumentează apartenenţa la specia literară basm cult, prin referire la o operă literară studiată.

 Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat.(test 12 - teste de antrenament)

  Personajele dintr-un basm cult - Eseu argumentativ: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creanga

  Relatia dintre incipit si final intr-un basm: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creanga

  Particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un basm cult: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creanga

 Despre personajele dintr-un basm cult studiat: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creanga

sau:

 Danila Prepeleac de Ion Creanga Eseu Basm Cult

 

 

REALISMUL : IOAN SLAVICI (autor canonic). Moara cu noroc de Ioan Slavici (publicată în 1881, în volumul Novele din popor) (perioada modernă)

🔴 Curentul cultural/literar; Orientare tematică : Realism

 • Specia literară/genul literar: Nuvelă psihologică, realistă/Genul epic

 

 • Realism: Ioan Slavici 

  • nuvela realistă şi psihologică: Moara cu noroc de Ioan Slavici (e posibil să fii

   studiat În vreme de război de I. L. Caragiale (atenţie, Ioan Slavici e canonic!)

❗ Observație: La Examenul Naţional de Bacalaureat, REALISMUL este unul dintre conceptele operaţionale regăsite în Programă! Aşadar, acest concept operaţional se poate regăsi atât în itemii

Subiectului 1 (De ex: Ilustrează, cu exemple din textul citat, două trăsături ale realismului.), dar şi în cadrul eseului structurat de la

Subiectul III (De ex: Redactează un eseu, de 2-3 pagini, în care să prezinţi modul în care se reflectă elemente realiste într-o nuvelă studiată, aparţinând unui autor canonic).

 

Eseuri:

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Poezia romantică: Romantismul Mihai Eminescu (2 poezii)

🔴 Curentul cultural/literar; Orientare tematică : Romantism

 • Specia literară/genul literar: -Poem romantic (o alegorie pe tema geniului; o meditație filozofică asupra condiției umane duale);

  -Poem romantic prin amestecul genurilor (epic, liric, dramatic), și al speciilor.

 

 

3. Comedia: O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale;

🔴 Curentul cultural/literar; Orientare tematică : Realism clasic

 • Specia literară/genul literar: Comedie de moravuri/Genul dramatic

 • O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale (reprezentată pe scenă în 1884)

 

 

 

Literatura română de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea

 

III. Posteminescianism - Prelungiri ale romantismului și ale clasicismului (*doar pentru profilul umanist și pedagogic)

 

Curentul cultural/literar - Orientare tematică:

-Poezia de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea nu poate fi încadrată într-un curent literar; poezia reflectă o serie de prelungiri ale romantismului și clasicismului

Specia literară/genul literar: Caracter de idilă sau de pastorală :

 

Specia literară/genul literar: Elegia/Genul liric:

 

 

Literatura română în secolul al XX-lea

IV. Perioada Interbelică: modernism, tradiţionalism; identitate culturală în context european

 

4. Poezia simbolistă:


5. Poezia modernistă (trebuie să demonstraţi modernismul în poezie), avem de studiat Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu.

 

Tudor Arghezi:

 

Lucian Blaga: 

 

Ion Barbu:

 

6. Poezia tradiționalistă (demonstraţi tradiţionalismul în poezie):

 

 

 

7. Poezia avangardistă: (*Orientări avangardiste/Avangardismul (Observație: în programa de bac pentru profilul umanist și pedagogic)

 

 

8. Identitate culturală în context european

 

 

 

Notă importantă!

*Dacă ești un creator de conținut pe nișa bacalaureat iar siteul ebacalaureat.ro te ajută, te rugăm să specifici sursa.

*!actualizăm site-ul, dacă ai completări/ observații nu ezita să ne scri pe una dintre paginile de socializare (FaceBookInstagramDiscord sau e-mail.)

 

Alte conținuturi pentru examenul de Bacalaureat:

Limba română: Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bac:

Proba orală de competențe: Tot ce trebuie sa stii la Proba orala BAC Romana Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Aspecte teoretice si Modele de subiecte Solutii si Rezolvari 

 

Proba scrisă: Tot ce trebuie sa stii pentru a rezolva subiectul I și II din cadrul examenului de bacalaureat la limba si literatura romană:

 

Alte Lectii din romana