Rezolvari variante 2009 Limba Romana -Subiectul III - - Romana

  Bacalaureat 2009: Varianta 32: Perspectiva narativă într-un text narativ aparţinând perioadei  interbelice: Patul lui Procust de Camil Petrescu          Citatul  dat prezintă opinia criticului  literar N...
  Bacalaureat 2009: Varianta 31: Tip de roman apartinand perioadei interbelice: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de  război de Camil Petrescu Cea mai amplă specie a genului epic în proză, cu o acţiune diversificată  sub raportul planurilor nara...
Bacalaureat 2009: Varianta 30: Principalele componente de structura,     de compozitie si de limbaj ale unui text narativ apartinand realismului: Ion de Liviu RebreanuAfirmaţia criticului literar Nicolae Manolescu surprinde aspecte  definitorii ale persp...
  Bacalaureat 2009: Varianta 29: Relatiile dintre doua personaje ale unui text narativ studiat, apartinand lui Liviu Rebreanu.Ion Pop al Glanetaşului si Ana, fiica lui Vasile Baciu,Creator al romanului românesc de tip obiectiv, Liviu Rebreanu publică  în anul 1...
  Bacalaureat 2009: Varianta 28: Particularitatile de constructie a unui     personaj dintr-un text narativ studiat, apartinand lui Liviu RebreanuInspirat din realitatea satului transilvănean de pe la începutul  secolului XX, romanul „Ion" d...
  Bacalaureat 2009: Varianta 27: Un personaj dintr-un text narativ, apartinind realismului: Ion de Liviu rebreanuApărut în 1920, romanul „Ion" reprezintă „o dată istorică în procesul  de obiective a literaturii noastre epice" (E. Lovinescu), fiind un ...
  Bacalaureat 2009: Varianta 26: Raportul realitate - fictiune ilustrat     intr-un text narativ studiat: Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi Afirmaţia lui Mărio Vargas Llosa despre raportul ficţiune-viaţă  adevărată surprinde as...
 Bacalaureat 2009: Varianta 25: Tema familiei, banului, iubirii tratate comparativ in doua texte narative diferite: Moromeţii de Marin Preda si Mara de Ioan Slavici  „Romanul tradiţional zugrăveşte o lume omogenă şi raţională, în care  valorile obştei s...
 Bacalaureat 2009: Varianta 24: Tema familiei într-un roman: Moromeţii de Marin PredaTema familiei este una dintre cele mai întâlnite din  literatură, permiţând  surprinderea  unui complex de interrelaţionări umane. Complexitatea pe  care o impun...
  Bacalaureat 2009: Varianta 23: Un personaj feminin dintr-un roman studiat,     apartinand perioadei interbelice, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de  Camil Petrescu, Ela Romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de ...
« 1 2 3 4 5 »