Secolul XX Comunismul

. Ideologii şi practici politice totalitare.  Comunismul

   
 • Acţiuni pentru instaurarea comuniştilor la putere în Rusia.
 •  
 • În  luna februarie a anului 1917, Rusia se transformase într-un colos cu picioare  de lut, din cauza sărăciei generalizate şi a înfrângerilor de pe front.
 •  
 • În  aceste condiţii, a izbucnit, la Petrograd, revoluţia condusă de Partidul  Constituţional Democrat (al burgheziei liberale) şi de menşevici (membrii  Partidului Social-Democrat). A fost instaurat un guvern provizoriu la 16  februarie/1 martie 1917, iar a doua zi, ţarul a abdicat.
 •  
 • Însă  bolşevicii (comuniştii) au profitat de anarhia din Rusia, sporindu-şi  popularitatea în rândul muncitorilor, al sovietelor (comitetelor) acestora, pe  fondul grevelor tot mai numeroase.
 •  
 • Conduşi  de V.I. Lenin, bolşevicii au declanşat acţiunile în forţă pentru preluarea  puterii, realizată prin lovitura de stat de la 25 octombrie/7 noiembrie 1917,  de la Petrograd . Denumită Revoluţia din  Octombrie, aceasta este considerată actul de naştere al statului sovietic.

Ideologie şi practică politică în statele comuniste.

   
 • În  Rusia, apoi în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, stat creat de Rusia  Sovietică, Ucraina, Bielorusia şi Transcaucazia, toate domeniile de activitate  au fost organizate conform concepţiei lui Lenin, expuse în Tezele din Aprilie 1917.
 •  
 • Încă  de la preluarea puterii, teroarea a fost instituită în stat.
 •  
 • Orice  formă de opoziţie a fost desfiinţată, fiind interzisă funcţionarea tuturor  partidelor, în afara celui comunist (bolşevic) rus, denumit apoi Partidul  Comunist al Uniunii Sovietice (P.C.U.S.).
 •  
 • A  fost creată, în anul 1917, poliţia politică a regimului, cunoscută cu  abrevierile C.E.K.A., N.K.V.D. apoi K.G.B.
 •  
 • Viaţa  religioasă a fost obstrucţionată. Statul şi-a impus controlul în economie, prin  naţionalizarea întreprinderilor.
 •  
 • Proprietatea  privată a fost înlocuită cu cea de stat sau colectivă.
 •  
 • Teroarea  asupra populaţiei s-a intensificat în perioada în care s-a aflat la conducere  Iosif Visarionovici Stalin (1924-1953).
 •  
 • Acesta  a impus o economie centralizată şi planificată rigid.
 •  
 • Din  1929 s-a trecut la colectivizarea forţată a agriculturii (căreia i-au căzut  victime milioane de ţărani ce nu vroiau să-şi cedeze pământurile în  gospodăriile colective sau de stat), în paralel cu industrializarea forţată şi  planificarea producţiei prin planurile cincinale.
 •  
 • Opozanţii politici fie au  fost executaţi, fie li s-au înscenat procese în urma cărora au fost trimişi la  închisoare sau în lagărele de muncă forţată din ţară, care formau GULAG-ul.
 •  
 • Marii Terori,desfăşurate la ordinul lui Stalin între anii 1936 şi 1939, i-au  căzut victime oameni din rândul tuturor categoriilor sociale şi profesionale,  inclusiv din rândurile armatei.
 •  
 • În  acelaşi timp, cultul personalităţii lui Stalin a căpătat proporţii fără  precedent, presa era cenzurată sever, iar întreaga creaţie culturală se găsea  în slujba intereselor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi al  dictatorului.
 •  
 • Regimul  stalinist şi-a păstrat caracteristicile în anii celui de-al Doilea Război  Mondial, ca şi în primii ani postbelici, când regimul comunist a fost impus şi  în alte state europene.
 •  
 • După  moartea lui Stalin, noul secretar general al partidului, Nikita Hrusciov, a  dezvăluit, în 1956, unele crime comise din ordinul lui Stalin şi a condamnat  cultul personalităţii acestuia, fără ca esenţa regimului să fie modificată.
 •  
 • Deşi  au aplicat modelul sovietic, regimurile comuniste europene au avut şi trăsături  specifice. Astfel, au existat o mai mare libertate economică în Iugoslavia,  păstrarea proprietăţilor asupra pământului în Polonia, naţionalismul şi  interzicerea vieţii religioase în Albania etc.
 •  
 • Unii  conducători comunişti au dorit reformarea sistemului, ca Alexander Dubček în  Cehoslovacia, în 1968, dar sovieticii au înăbuşit prin intervenţia armată  această mişcare.
 •  
 • Abia  după anul 1985, Mihail Gorbaciov, noul secretar general al partidului, a  iniţiat politica perestroika i glaznosti (reconstrucţie şi deschidere), prin care  a încercat reformarea partidului şi statului sovietic.
 •  
 • Anul  1989 a înregistrat înlăturarea regimurilor dictatoriale din majoritatea  statelor europene foste comuniste. Criza în care se zbătea Uniunea Sovietică nu  a putut fi depăşită, comunismul s-a prăbuşit, iar statul s-a destrămat (1991).
 

Alte Lectii din istorie