Diversitatea lumii vii

DIVERSITATEA LUMII VII


Diversitatea lumii vii a impus gruparea organismelor în sisteme de clasificare.
Principalul criteriu de clasificare este cel reproductiv. Unităţile de clasificare se numesc taxoni (taxis = ordine), iar ramura biologiei care se ocupă cu clasificarea organismelor se numeşte taxonomie. Grupele de organisme se încadrează în mai multe categorii sistematice: regnul, încrengătura, clasa, ordinul, familia, genul, specia.


Specia = unitatea de bază în clasificarea organismelor şi cuprinde indivizi cu
caracteristici asemănătoare, care iau naştere din strămoşi comuni şi se pot încrucişa dând urmaşi fertili.
Genul = mai multe specii cu caracter foarte apropiat între ele;
Familia = genuri înrudite;
Ordinul = mai multe familii cu caractere comune;
Clasa = mai multe ordine cu caractere asemănătoare;
Încrengătura = mai multe clase cu caracteristici generale comune;
Regnul = reuneşte încrengăturile cu caractere comune;

Denumirea ştiinţifică a unui individ se scrie în limba latină şi este formată din

2 cuvinte :
I cuvânt = genul şi se scrie cu literă mare
II cuvânt = specia, scris cu literă mică. Acest sistem pentru definirea organismelor a fost introdus de Carl Linne şi se numeşte sistem binominal sau nomenclatură binară.


Ex. : Allium cepa (ceapa)
Ex. : omul : - specia: Homo sapiens sapiens,
- genul: Homo,
- familia: Hominidae,
- ordinul: Primate,
- clasa Mammalia
- încrengătura: Cordata,
- regnul: Animalia.


Organismele vii sunt clasificate în 5 regnuri :
I. Monera (Procariote)
II. Protista (Protoctista)
III. Fungi
IV. Plantae
V. Animalia


În regnul Monera sunt cuprinse organisme procariote, cu materialul genetic sub formă de nucleoid, iar în celelalte regnuri sunt cuprinse organisme eucariote, cu structură celulară complexă, nucleu delimitat de o membrană dublă, organite celulare, diviziune mitotică şi meiotică.

Alte Lectii din biologie