x. Lectii pregatitoare pentru examenul de bacalaureat la Biologie Vegetala si Animala

În cadrul examenului de bacalaureat, Biologia poate constitui proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (pentru liceele din filiera teoretică, profilul real ) sau dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (pentru liceele din filiera teoretică, profilul umanist şi liceele din filierele tehnologică şi vocaţională). Lecții scrise de profesori, pentru învățarea logică a biologiei și esenţializarea conţinuturilor cerute de programa de examen aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

 
PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT:

Conform  ordinului privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2020, Programa disciplinei Biologie vegetală și animală este cea aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

 

CUPRINS PREGATIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, BIOLOGIE VEGETALA ȘI ANIMALĂ

CAPITOLUL I

DIVERSITATEA LUMII VII 
Virusuri
Regnul Monera 
Regnul Protista
Regnul Fungi 
Regnul Plantae
Regnul Animalia 
Conservarea biodiversităţii în România 

 

CAPITOLUL II

CELULA – UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 
Structura, ultrastructura şi rolul componentelor celulei 
Diviziunea celulară  Mitoza |   Meioza

 

CAPITOLUL III

EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII :Concepte 
Mecanismele de transmitere a caracterelor ereditare - legile mendeliene şi abateri de la segregarea mendeliană - codominanţa 
Teoria cromozomială a eredităţii 
Determinismul cromozomial al sexelor 
Influenţa mediului asupra eredităţii 
Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple 

 

CAPITOLUL IV

ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE
Ţesuturi vegetale 
Ţesuturi animale 

 

CAPITOLUL. V

STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 

1. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE 

Nutriţia în lumea vie 

Nutritia la animale

 Heterotrofia la fungii

 Nutritia simbionta si nutritia mixta

 Glandele anexe ale tubului digestiv

 Boli ale sistemului digestiv la om

Respiraţia în lumea vie

 Respirația la plante

 Respirația la animale

  Boli ale sistemului respirator la om

Circulaţia la plante

   Mediul intern la mamifere

Excreţia la plante

 Excreția la animale

  Boli ale sistemului excretor la om

 

 2. FUNCŢIILE DE RELAŢIE 

1. Sensibilitatea şi mişcarea la plante 
2. Sensibilitatea la animale (organe de simţ la mamifere)
3. Sistemul nervos la mamifere 

  Boli ale sistemului nervos central la om
4. Locomoţia la animale

 

3. REPRODUCEREA ÎN LUMEA VIE 
1. Reproducerea la plante 
2. Reproducerea la om

 

CAPITOLUL . VI MODELE DE ESEURI

1. Eseu cu tema Mitocondriile

2. Eseu cu tema Sangele, component al mediului

3. Eseu cu tema Virusurile

4. Eseu cu tema: Fotoreceptia la vertebrate

 

Vezi și:

 Sinteze Biologie clasa IX-a pentru Bacalaureat 

 Sinteze Biologie clasa X-a pentru Bacalaureat 

Alte Lectii din biologie