Subiecte 2018 Economie - Economie

Examenul de bacalaureat național 2018 Model de subiect Proba E. d) Economie   Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică si toate profilurile si specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar Toa...