Bacalaureat 2018 Model de subiect si barem la Economie

Examenul de bacalaureat național 2018 

Model de subiect Proba E. d) Economie

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică si toate profilurile si specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

•Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:

 

1. În sens general, utilitatea unui bun este dată de:

a. mărimea produsului

b. proprietăţile intrinseci ale bunului respectiv

c. preferinţele de consum ale cumpărătorului

d. calitatea reclamei

3 puncte

 

2. O creștere cu 10% a prețurilor determină o reducere cu 20% a cantității vândute, astfel încât:

a. kec/p>1

b. kec/p>0

c. kec/p=1

d. kec/p<1

3 puncte

 

3. Consumatorul raţional este acel agent economic care:

a. nu ţine cont de preferinţele sale subiective

b. cheltuieste cât mai puţin din venitul său disponibil

c. obţine satisfacţia maximă posibilă, în condiţiile unui venit dat

d. cumpără numai bunuri de strictă necesitate

3 puncte

 

4. Intrarea pe piață a producătorilor, respectiv, ieșirea de pe piață a acestora este liberă pe:

a. piaţa de monopol

b. piaţa de oligopol

c. piaţa cu concurenţă perfectă

d. piaţa cu concurenţă monopolistică

3 puncte

 

5. Clasificarea elementelor capitalului tehnic în capital fix si capital circulant are la bază si criteriul:

a. procurării

b. modului în care se consumă

c. uzurii

d. formei de existență fizică

3 puncte

 

6. Dacă o firmă utilizează un capital în valoare de 4000 u.m., din care 75% reprezintă bunuri de capital fix, având o durată de funcționare de 5 ani, atunci cota anuală de amortizare este de:

a. 6%

b. 8%

c. 20 %

d. 25%

3 puncte

 

7. Când productivitatea marginală a factorului substituit este mai mică decât productivitatea marginală a factorului ce îl substituie, rata marginală de substituţie:

a. este nulă

b. este mai mică decât 1

c. este mai mare decât 1

d. tinde spre infinit

3 puncte

 

8. Dacă volumul valoric al mărfurilor tranzacționate într-un an a fost de 250.000 u.m., iar masa monetară a fost de 10.000 u.m., atunci viteza de circulație a banilor a fost:

a. 0,04

b. 2,5

c. 4

d. 25

3 puncte

 

 

   
   
 

 

9. În situaţia în care încasările totale ale firmei scad cu un procentaj mai mic decât scade costul producţiei, rata profitului, calculată la cost:

a. este mai mare decât rata profitului, calculată la capital

b. este egală cu rata profitului, calculată la cifra de afaceri

c. rămâne constantă

d. creste

3 puncte

 

10. De regulă și în condiții normale, dacă rata dobânzii pe piaţa monetară creste, atunci cursul titlurilor la bursa de valori:

a. rămâne constant

b. se dublează

c. nu este influenţat

d. scade

 

 

 

 

 

 

3 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

 

 

 

 

 

(30 de puncte)

1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea (unităţi)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Utilitatea totală (bun A)

X

105

Y

190

Z

255

 

 

 

Utilitatea marginală (bun A)

55

50

45

40

35

30

 

 

 

Utilitatea marginală (bun B)

40

38

34

24

16

10

 

 

 

a) Precizați valorile X, Y și Z din tabel, menționând totodată formula utilizată pentru calcule.

b) Verificați explicit faptul că programul de achiziţii pentru care va opta un consumator raţional este de 6 unităţi din bunul A și 4 unități din bunul B, știind că preţul bunului A este de 10 u.m., preţul bunului B este de 8 u.m., iar venitul disponibil este de 92 u.m.8 puncte

 

2. Pornind de la valori numerice fictive, calculați explicit modificarea procentuală a salariului real, precizând totodată sensul acestei modificări, în situația în care nivelul preţurilor bunurilor de consum crește, iar toți ceilalți factori de influență rămân neschimbați.

 

10 puncte

 

3. Un agent economic contractează un împrumut de 30.000 u.m. de la o bancă pe o perioadă de trei ani, cu o rată anuală a dobânzii de 10%. Știind că împrumutul este rambursabil în trei transe anuale egale, determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor si precizând semnificația notațiilor din formulele utilizate:

a) suma pe care o plătește agentul economic în cel de-al treilea an;

 

 

b) valoarea totală a dobânzii plătite pentru creditul luat.

12 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

 

  Se dă următorul text: Măsurile de reducere a cheltuielilor totale pot viza costurile de producție și costurile de desfacere: scăderea prețurilor de cumpărare ale factorilor de producție, reducerea stocurilor, diminuarea consumului specific, dar și micșorarea cheltuielilor administrative și de vânzare.

a) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat.

 

b) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate.

10 puncte

 

2. Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, precizați ce efect va avea reducerea cererii de locuințe noi asupra cererii de forță de muncă, cererii de locuri de muncă și a nivelului salariului în domeniul construcțiilor de locuințe.

 

9 puncte

 

3. Transcrieți pe foaia de examen graficul de mai jos care ilustrează cererea și oferta în anul T0:

a)Completați graficul marcând: linia cererii, linia ofertei, axa cantității, axa prețului și prețul de echilibru.

b)Construiți pe grafic linia cererii și linia ofertei din anul T1 astfel încât prețul de echilibru să rămână constant, iar cantitatea ce corespunde prețului de echilibru să crească, precizând totodată o situație economică ce ar putea genera această modificare.

 

11 puncte

 

.
  Modele de subiecte si Barem Economie Bacalaureat 2018 (.pdf)

Alte Lectii din economie

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]