Lectii - Istorie

România  în relaţiile internaţionale în secolul al XX-leaPrincipiile politicii  externe a României după Marea Unire.   În  urma semnării tratatelor de la Conferinţa de pace de la Paris, 1919-1920 (cu  Germania, Austria, Bulgaria, Ungaria şi Tur...
 Acţiunile diplomatice ale  României înainte de recunoaşterea independenţei de stat.   Ministerul  Afacerilor Străine al Principatelor Unite a început să funcţioneze în anul 1863.  Astfel, deşi nu erau încă independente, Principatele Unite au...
Spaţiul românesc în contextul  relaţiilor cu marile puteri, în prima jumătate a secolului al XIX-lea.   Criza orientală declanşată spre sfârşitul secolului al XVII-lea a  afectat Principatele Române, prin consecinţele negative ale războaielor  ru...
Ţările Române în context european, în  timpul domniei lui Mihai Viteazul. Domnia lui Mihai Viteazul (1593 – 1601) este considerată de unii istorici o  perioadă de trecere de la medieval la modern în istoria românilor.   Politica  şi acţiunile voie...
RELAŢIILE INTERNAŢIONALESpaţiul românesc, între diplomaţie  şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii  Începând  din secolul al XIV-lea, o nouă putere politică şi militară se afirmă în Europa:  statul otoman.   Spre&nbs...


România  postbelică    Stalinism şi naţional-comunismEtapele instaurării regimului politic comunist în România  La 23  august 1944 mareşalul Ion Antonescu a fost înlăturat de la putere. Armata  sovietică, intrată pe teritoriul Româ...
.  Constituirea statului naţional unitar român    Cadrul internaţional al  Marii Uniri din 1918. Recunoaşterea  dreptului popoarelor la autodeterminare (afirmat de preşedintele american W.  Wilson în declaraţia Cele 14 puncte,  la ...
  Constituirea statului modern  român. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).   Situaţia  europeană creeată în urma războiului ruso-otoman din 1853-1856 (Războiul din  Crimeea) a favorizat îndeplinirea idealului unirii Principatelor.   ...
Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (sec. XVIII-XIX)Proiecte politice în  Principate, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al  XIX-lea.   Instaurate  în 1711 în Moldova şi în 1716 în Ţara R...
Instituţii centrale şi locale (sec. IX –  XVIII)Instituţii centrale şi  autonomii locale în Transilvania.   Din secolul al XII-lea,Transilvania a fost organizată ca voievodat sub  suzeranitatea regatului medieval maghiar, dispunând de o organizare&nbs...
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII) Evoluţia statelor medievale în spaţiul românescPrimele structuri statale medievale (secolele al IX-lea – al XIII-lea). Începând din secolele al IX-lea şi al X-lea, în spaţiul românes...
Documente constituţionale din secolul al XIX-leaDocumente având caracter constituţional înainte de anul 1866. În prima parte a secolului al XIX-lea, necesitatea modernizării societăţii româneşti a impus ideea redactării unor proiecte constituţionale. În ...
Ideologii şi practici politice în România până în anul 1918. Sistemul politic românesc de la începutul secolului al XX-lea era organizat potrivit Constituţiei României din anul 1866. România era o monarhie constituţională, bazată pe principiul separării pute...
. Ideologii şi practici politice totalitare.  Comunismul  Acţiuni pentru instaurarea comuniştilor la putere în Rusia.   În  luna februarie a anului 1917, Rusia se transformase într-un colos cu picioare  de lut, din cauza sărăciei generalizate şi ...
Ideologii şi practici politice totalitare.  Fascismul şi nazismul            Caracteristici  comune ale regimurilor politice totalitare. Secolul al XX-lea mai este desemnat în istorie şi  prin sintagma de s...
Ideologii şi practici politice democratice Caracteristici generale ale evoluţiei regimurilor democratice din Europa. La încheierea Primului Război Mondial, regimurile democratice s-au instaurat în unele dintre statele nou constituite în centrul şi estul Europei, aşa...
Identităţi naţionale în spaţiul european.   Expresie  a evoluţiei politice şi istorice de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi  începutul secolului al XIX-lea, constituirea naţiunilor, comunităţi umane  coerent structurate, cu o identitate etni...
Curente şi politici  culturale în secolul al XX-leaMedii şi  politici culturale europene în secolul al XX-lea.   Cultura  europeană a secolului al XX-lea a fost influenţată de schimbările în modul de  viaţă şi mentalitatea oamenilor, produse d...
Tendinţe şi politici  în cultura europeană a secolului al XIX-lea.   Progresul înregistrat prin cercetarea ştiinţifică şi  inovaţiile tehnice din secolul al XIX-lea;   Promovarea  ideilor liberale şi naţionale în plan politic; s-au ...
Istoricii, despre romanitatea românilorRomânii în sursele medievale  timpurii.   Documentele  istorice scrise din primul mileniu al erei creştine, care îi menţionează pe  români, sunt relativ puţine, dar sunt suplinite de numeroasele descoperiri ...
Etnogeneza româneascăGeto-dacii şi lumea romană în secolele I î. Hr. – al II-lea d.Hr. Daco-geţii, popor de origine indo-europeană, au reprezentat ramura nordică a tracilor, diferenţiindu-se de aceştia în perioada Epocii Fierului. Erau numiţi geţi în izv...
Evoluţia „crizei orientale” si consecinţele sale asupra spaţiului românesc, în secolul al XIX-lea În secolul al XIX-lea Principatele Române au fost afectate si ele de Criza Orientală, implicându-se de voie sau de nevoie în acest conflict, încă de la începutu...
EvoluŢia României, în secolele al XIX-lea – alXX-lea EvoluŢia statului român modern În urma Războiului Crimeei (1853-1856), în timpul Congresului de Pace de la Paris (1856), FranŢa a pus problema unirii Principatelor Române. În condiŢiile care Imperiul Otoma...
Constituţiile din / în România Una din primele realizări ale domniei lui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, si una dintre cele mai importante realizări ale epocii moderne a fost promulgarea primei Constituţii a României în data de 1 iulie 1866. Aceasta a fost un...
Eseu: Politica externa a Romaniei in secolul al XX-lea Pe parcursul secolului al XX-lea politica externă românească a suferit schimbări destul de radicale, schimbări datorate posibilităţii atingerii obiectivelor stabilite şi contextului internaţional. România a ...
Eseu: Economia si societatea din Romania in perioada comunista A doua jumătate a secolului al XX-lea aduce în jumătatea estică a Europei un regim politic impus de Uniunea Sovietică cu ajutorul Armatei Roşii „eliberatoare".În România acest lucru a avut loc ...
Eseu: Evoluţia statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea. În urma Războiului Crimeii (1853-1856), în timpul Congresului de Pace de la Paris (1856), Franţa a pus problema unirii Principatelor Române. Î...
Eseu: Evolutia Transilvaniei in secolele al IX-lea - al XVI-lea În ordine cronologică, primul stat medieval întemeiat a fost voievodatul Transilvaniei. În interiorul arcului carpatic şi în Banat, în jurul secolelor IX-X, lucrarea lui Anonymus „Gesta Hungarorum&q...
Eseu: Etnogeneza romaneasca Cei mai vechi locuitori ai acestor meleaguri au fost geto-dacii. Acestia s-au desprins din neamul tracic in epoca fierului, individualizarea lor fiind raportata la cultura Basarabi, caracterizata prin motivele geometrice spiralate, hasurarile, mo...
Eseu: Instituţia monarhiei în România (in perioada 1866-1938) În 1866 în urma abdicării lui Cuza tronul României a fost ocupat de către Carol prinţ ce făcea parte din familia domnitoare prusiana, aparţinând casei de Hohenzollern. Acesta la 25 aprilie acceptă ...
« 1 2 3 4 »