Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi de Camil Petrescu - eseu

 Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi de Camil Petrescu - eseu

  Cuprinsă între 1918 şi 1939, perioada interbelică se evidenţiază în literatură printr-o deosebită dezvoltare a romanului. În cadrul “secolului romanului”, proza este caracterizată prin coexistenţa tendinţelor moderniste, ce domină epoca, cu cele tradiţionaliste.

    Camil Petrescu este cel ce pune capăt romanului tradițional și rămâne în literatura română, în special, ca inițiator al romanului modern, reuşind sincronizarea cu valorile europene. Principiile noului roman au fost trasate în studiul său literar "Noua structură şi opera lui Marcel Proust"(1935). George Călinescu aprecia scrierea sa ca fiind "o proză superioară" prin inovaţiile aduse. Publicat în anul 1930, "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" este un roman, specie a genului epic, în proză, de mari dimensiuni, cu acţiune complexă şi complicată, desfăşurată de obicei pe mai multe planuri narative, la care participă un număr mare de personaje. Caracterul acestuia ilustrează mai multe tipare : subiectiv, prin naraţiunea realizată la persoana I, luciditate, autenticitate, timpul prezent şi subiectiv, memoria involuntară, modern sau, conform structurii propuse de Nicolae Manolescu în "Arca lui Noe", ionic, prin stilul anticalofil, abolirea cronologiei, finalul deschis, promovarea intelectualului ca structură de caracter, psihologic prin autoanaliză, substanţialism, fluxul conştiinţei, temă şi conflict, al experienţei prin descrierea războiului din cartea a doua şi interbelic prin perioada în care este încadrat.

 

   Romanul, ale cărui titluri precedente au fost "Romanul căpitanului Andreescu" şi "Proces verbal de dragoste şi război", are ca sursă principală de inspiraţie jurnalul de front al autorului din timpul Primului Război Mondial, aspect evident în partea a doua. Potrivit mărturisirii autorului, prima parte este în întregime operă de ficţiune. Punctul de plecare îl reprezintă romanul lui Marcel Proust "În căutarea timpului pierdut", Camil Petrescu dezvoltând de asemenea în lucrarea sa mitul lui Pygmalion şi al Galateei, în care este prezentat un sculptor ce, în ciuda faptului că detesta sexul feminin, are drept capodoperă a vieţii sale, sculptura unei femei.

 

  Tema ilustrează drama intelectualului inadaptat, lucid, evidenţiindu-se "monografia unui element psihic, acolo ambiţia, pasiunea, aici gelozia" (George Călinescu).  Se remarcă cele mari două teme adiacente, corespondente fiecărei părţi a romanului, respectiv dragostea şi războiul. Această direcţie tematică reprezintă o ilustrare a modernismului, care susţine citadinizarea, intelectualizarea prozei, accentuarea investigaţiei psihologice.

 

   Viziunea autorului asupra lumii se suprapune cu cea a protagonistului, Ştefan Gheorghidiu, valorificând necesitatea celor două experienţe fundamentale, în vederea atingerii cunoaşterii propriei persoane şi a stabilităţii emoţionale.

 

   Titlul este construit pe baza unei duble antiteze "ultima- întâia" şi "dragoste- război", exemplificând astfel o atitudine polemică la adresa literaturii de tip romantic, scriitorul susţinând "lucrez permanent în opoziţie cu ceva". Cuvantul "noapte", repetat în titlu redă nesiguranţa, absurdul şi tainele firii umane. Cele două "nopţi" sugerează etapele definitorii în evoluţia protagonistului: iubirea şi războiul.

 

   Perspectiva narativă prezentă este subiectivă, cu o viziune “împreună cu” şi un narator personaj ce relatează la persoana I, sub forma unei confesiuni. Relatarea astfel realizată conferă autenticitate şi caracter subiectiv textului. Modul principal de expunere este naraţiunea, ce se îmbină cu descrierea, dialogul şi monologul.

 

   În ceea ce priveşte contextul spaţio-temporal, în ciuda caracterului modern, reperele sunt fixate cu exactitate în incipitul romanului "În primăvara anului 1916", în Valea Prahovei, între Buşteni şi Predeal. Timpul este discontinuu, "temporalitatea e indecisă" (Nicolae Manolescu), bazat pe alternanţa temporală a evenimentelor, fiind prezente două planuri, cel al timpului narării şi cel al timpului narat, dar şi prolepse şi analepse. Perspectiva spaţială reflectă un cadru real, fiind precizate detalii toponimice (Bucureşti, Odobeşti, Dâmbovicioara, Câmpulung, Râmnicu Sărat, Vulcan ).

 

   Există două tipuri principale de conflicte în romanul “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” , şi anume interior şi exterior. Conflictul central din roman, în contrast cu specificul celor tradiţionale, este unul interior, care se produce în conştiinţa personajului-narator şi este declanşat de raporturile pe care protagonistul le are cu realitatea înconjurătoare, dat fiind faptul că acesta trăieşte subjugat de obsesia autoanalizei. Principalul motiv al rupturii dintre Ştefan şi soţia sa este implicarea Elei în lumea mondenă, pe care eroul o dispreţuieşte, evidenţiindu-se astfel o diferenţă între aspiraţiile lui Gheorghidiu şi realitatea lumii exterioare. Conflictul interior este dublat de un conflict exterior generat de relaţia protagonistului cu societatea (de exemplu, lipsa spiritului  întreprinzător, Gheorghidiu nereuşind să dezvolte o afacere şi să comunice eficient cu o lume pervertită de ambiţii materiale), acesta fiind plasat în categoria inadaptaţilor social.

   Romanul este structurat in doua carti, cu titluri semnificative "Ultima noapte de dragoste", care exprima aspiratia spre sentimentul de iubire absoluta, și "Intaia noapte de razboi", care ilustreaza imaginea razboiului tragic si absurd, ca iminență a morții.

 

   Ca structură, însuşi autorul îl descrie drept "roman cu tehnica anapoda", fiind consitituit din două cărţi, acestea fiind exponente pentru cele două mari teme identificabile. Titlurile celor 13 capitole (şase pentru fiecare carte şi un epilog) sunt semnificative, rezumând situaţiile în care se află personajele(prima carte -"Diagonalele unui testament", "E tot filosofie" , a doua carte - "Fata cu obraz verde, ”La Vulcan","Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu"), iar ultimul capitol din prima carte şi primul din a doua relevând denumirea utlizată pentru întregul roman.

 

  Între incipitul romanului, ex-abrupto, care îl prezintă pe protagonistul acţiunii chinuit de gelozie şi de suferinţa de a nu putea fi alături de Ela în permanenţă şi finalul care îl înfăţişează pe acelaşi Ştefan Gheorghidiu detaşat complet de experienţa erotică pe care a trăit-o, se observă o transformare a protagonistului în urma trăirilor sale. Finalul, în contrast cu incipitul care este precis, este unul deschis, fiind guvernat de incertitudine atât asupra evoluţiei personajului principal, cât şi a soţiei sale.

  În cadrul romanului se disting două planuri narative: unul subiectiv, preponderent, format din concepţiile lui Ştefan Gheorghidiu asupra iubirii şi războiului şi un plan obiectiv, mai puţin reprezentat, referindu-se la fundalul social. Acestea se dezvoltă paralel şi se intersectează adesea. Unitatea romanului este asigurată de prezenţa unei singure conştiinte care narează şi se autodefineşte odată cu evoluţia epică a ficţiunii. Discuţia din incipit despre dragoste şi fidelitate urmată de întrebarea lui Orişan "Suferi, Gheorghidiule?" reprezintă o formulă ce determină rememorarea, opera putând fi considerată astfel un metaroman.

  Se remarcă o discontinuitate narativă cauzată de cele două timpuri folosite, respectiv cel cronologic, al narării, şi cel psihologic, narat.

 

   Fiind un roman modern, nu mai este respectată ordinea momentelor subiectului, fiind abolită prezentarea clasică a conţinutului. Acţiunea, de o complexitate sporită, începe din momentul eşecului amoros ce motivează întreaga scriere. Premisele poveştii de iubire dintre Ştefan Gheorghidiu şi Ela sunt introduse în cel de-al doilea capitol "Diagonalele unui testament". Tânărul, student la Filozofie, se căsătoreşte cu Ela, studentă la Litere, orfană crescută de o mătuşă.  Iubirea bărbatului se naşte din admiraţie, însă mai ales din orgoliu, deoarece Ela era cea mai frumoasă și populară studentă de la Universitate( Litere), iar faptul că era îndrăgostită de Ştefan trezea invidia şi aprecierea colegilor.

  După căsătorie, cei doi soţi trăiesc modest, dar sunt fericiţi. Echilibrul tinerei familii este tulburat de moştenire pe care Gheorghidiu o primeşte la moartea unchiului său, Tache. Ela se implică în discuţiile despre bani, lucru care îi displace profund soţului său. Spre deosebire de acesta, femeia este atrasă de viaţa mondenă la care are acces datorită noului statut social dobândit, prin apropierea de verişoara lui Ştefan, Anişoara. Cuplul evoluează spre o iminentă criză matrimonială, declanşată de excursia la Odobeşti, când Ela pare să-i acorde o atenţie deosebită domnului G., un avocat şi dansator. Acest episod trezeşte un sentiment acut de gelozie pentru Ştefan, el analizând fiecare gest al Elei, care reuşeşte cu greu să-l convingă că nu are niciun motiv de a se îngrijora. După excursia de la Odobeşti, odata cu reîntoarcerea la Bucureşti, iubirea ce părea indestructibilă este pusă la îndoială de către Gheorghidiu. Relaţia lor devine instabilă, apărând o succesiune de separări şi împăcări, cauzate de infidelitate şi gelozie, dar şi de pierderea copilului . Concentrat pe Valea Prahovei, unde aşteaptă intrarea României în război, Ştefan primeşte o scrisoare de la Ela prin care este chemat urgent la Câmpulung, unde aceasta se mutase cu scopul de a fi mai aproape de el. Soţia doreşte să îl convingă să vireze o sumă de bani pe numele ei pentru a fi asigurată în cazul morţii lui pe front. Aflând doleanţa sa, Gheorghidiu e convins ca femeia plănuieşte divorţul pentru a rămâne alături de domnul G., cu care se şi întâlneşte, însă nu are are ocazia să verifice infidelitatea soţiei.

 

A doua experienţă în planul cunoaşterii existenţiale o reprezintă războiul, care pune în umbră iubirea. După terminarea unei lupte, Ştefan îi trimite Elei o scrisoare, confirmându-i că va primi suma de bani cerută, depistând astfel interesele materiale ale soţiei şi detaşându-se de aceasta în contextul unei drame mult mai mari. Imaginea eroică a războiului, aşa cum apare în literatura tradiţională, este demitizată. Frontul este echivalent pentru haos, absurditate, dezordine. Din cauza informaţiilor eronate artileria română îşi fixează tunurile asupra propriilor batalioane. Capitolul "Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu" înfăţişează peisajul apocaliptic al războiului. Viaţa combatanţilor ţine de hazard, iar eroismul este înlocuit cu frica de moarte. Rănit şi spitalizar, Gheorghidiu revine acasă, la Bucureşti, unde primeşte de la toată familia o afecţiune nemărginită, pe care o consideră falsă. Hotărăşte să-i scrie o scrisoare Elei prin care se desparte de ea, oferindu-i toate lucrurile care aveau legătură cu trecutul lor împreună, sfârşitul lasând loc multiplelor interpretări.

 

   În concluzie, opera “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este un roman interbelic, dată fiind poziţionarea acestuia în istorie, de factură subiectivă, psihologică, modernistă, având drept caracteristici unicitatea perspectivei narative, timpul prezent şi subiectiv, memoria afectivă, naraţiunea la persoana I şi autenticitatea trăirii, dezvoltând tema iubirii şi a experienţei războiului.

Alte Lectii din romana