Nomenclatura combinatiilor chimice anorganice. Compusi binari si denumirea aciziilor

 

NOMENCLATURA COMBINAŢIILOR CHIMICE ANORGANICE

În anul 1970, Comisia pentru nomenclatură constituită de I.U.P.A.C (International Union of Pure and Applied Chemistry) a stabilit regulile pentru scrierea şi denumirea compuşilor chimici anorganici (How to Name an Inorganic Substances).

 

I. COMPUŞI BINARI

- În compuşii binari, metalul (cationul) se scrie înaintea nemetalului:

 • Li2O
 • Na Cl
 • Al F3

- Cationii monoatomici se vor denumi după numele elementului din care provin.

- Anionii monoatomici sunt denumiţi prin adăugarea sufixului -ură sau - id la numele elementului din care provin.

Exemple:

 • Cl -- clorură 
 •  S2- - sulfură
 • O 2- oxid

 

II. IONII POLIATOMICI

 

Cationii formaţi prin protonarea unor molecule neutre se termină în sufixul - oniu. 

Exemple:

 • NH4+ - amoniu
 • H3O+ - hidroniu

 

- Există şi cationi cu denumiri specifice: 

 • NO+ - nitrozil
 • NO2+- nitroniu

 

- Oxoanioni - denumirea va include:

 • sufixul - it pentru stări de oxidare inferioare
 • sufixul at pentru stări de oxidare superioare

 

Exemple

 • NO2-  nitrit;     NO3- - nitrat
 • SO32 - - sulfit;    SO42 - - sulfat

- Uneori se adaugă prefixul:

- hipo pentru stări de oxidare mult mai reduse

- per pentru stări de oxidare mult mai mari

Exemple :

 • ClO - - hipoclorit
 • ClO2 -     - clorit
 • ClO3-     - clorat
 • ClO4  - perclorat

 

- În formula sărurilor duble:

- cationii se scriu în ordinea crescătoare a electropozitivităţii si se citesc în ordine alfabetică

- anionii se scriu şi se citesc în ordine alfabetică

Exemple:

 • Na+1Al+3(SO4)2 aluminiu sodiu sulfat sau sulfat de aluminiu si sodiu
 • PbClF plumb clorofluorură

 

- La sărurile acide se citeşte şi hidrogenul.

Exemple:

 • Na H2 PO4   sodiu dihidrogen fosfat (dihidrogen fosfat de sodiu)
 • Na2H PO– sodiu monohidrogen fosfat monohidrogen (monohidrogen fosfat fosfat de sodiu)

 

- În cazul în care un metal formează cationi la diferite stări de oxidare, sărurile corespunzătoare vor fi denumite cu precizarea stării de oxidare a metalului, printr-un numeral roman. 

Exemple:

 • Fe Cl2- clorură de Fe (II) sau clorură feroasă
 • Fe Cl3- clorură de Fe (III) sau clorură ferică

 

- Denumirea oxizilor se face precizând numărul de atomi cu ajutorul sufixelor din limba greacă:

 • mono -1 
 • di - 2
 • tri - 3
 • tetra - 4
 • penta - 5
 • hexa - 6
 • hepta - 7
 • octa - 8

Exemple:

 • N2O dinitrogen monoxid (oxid nitros)
 • N2O4  dinitrogen tetroxid

 

III. DENUMIREA ACIZILOR

 - Acizii, conform definiţiei clasice, sunt substanţe ce conţin unul sau mai mulţi atomi de hidrogen, ataşaţi unui anion.

- Denumirea acidului se va face în funcţie de natura anionului respectiv.

 

a. Dacă anionul nu conţine oxigen, numele acidului se formează adăugând prefixul - hidro şi sufixul - ic la numele elementului.

Exemple:

 • HF acid hidrofluoric (acid fluorhidric) 
 • H2S acid hidrosulfuric (acid sulfhidric)

 

b. Dacă anionul conţine oxigen, numele acidului se formează adăugând la rădăcina numelui anionului sufixul - os    sau ic.

 

Exemple:

 Anion                                          Acid

- it (SO32- - sulfit)           - os (H2SO3 - acid sulfuros)

- at (SO42- - sulfat)         - ic (H2SO4  acid sulfuric)

 

- La unii acizi, după numărul grupărilor - OH, se pot folosi sufixele: orto, meta, piro (di).

 Exemple:

 • H3PO4  acid orto fosforic
 • HPO3   - acid  meta fosforic
 • H4P2O7  acid piro fosforic (acid difosforic)

 

- Acizii care conţin gruparea peroxo: (- O O -) sunt denumiţi raţional cu prefixul peroxo.

Exemple :

 • H2S2O8  acidul peroxo disulfuric 
 • H2SO5     - acidul peroxo monosulfuric

 Legile combinatiilor chimice. Legile generale ale chimiei

Alte Lectii din chimie