Bac 2012: Model de subiect la Geografie

În cadrul examenului de bacalaureat - 2012 candidaţii pot opta, la proba E. d), disciplina Geografie, diferenţiată în funcţie de filieră, profil si specializare. Pot opta pentru susţinerea probei scrise la Geografie, candidaţii care au absolvit liceul în cadrul:
- filierei teoretice – profilul umanist,
- filierei tehnologice – profilul servicii,
- filierei vocaţionale – toate profilurile si specializările, cu excepţia profilului militar

MODEL  DE SUBIECT LA GEOGRAFIE

Model de subiect 2012 la Geografie - limba română
Model de subiect 2012 la Geografie - limba maghiară
Model de subiect 2012 la Geografie - limba germană
Model de subiect 2012 la Geografie - limba slovacă
Model de subiect 2012 la Geografie - limba sârbă

Precizări Bac pentru disciplina Geografie
Barem de evaluare şi notare Geografie

Alte Lectii din geografie