21.Rolul Europei in construirea lumii contemporane

2. ROLUL EUROPEI ÎN CONSTRUIREA LUMII CONTEMPORANE

Europa a avut o extraordinară contribuţie la crearea civilizaţiei universale şi construirea lumii contemporane. Amintim:

a) Civilizaţia greacă

A contribuit prin stilurile arhitectonice (doric, ionic, corintic), în care sunt înălţate edificiile grandioase, sculptura care impresionează prin perfecţiunea proporţiilor.

b) Civilizaţia romană

A contribuit prin edificii grandioase, incluse într-un sistem urban precis şi funcţional, construcţii de utilitate publică (terme, forumuri), religioase, comemorative (arcuri de triumf, mausolee, columne), pictură, mozaic, frescă, infrastructură (poduri, căi rutiere, viaducte).

c) Renaşterea

Reprezintă perioada din istoria Europei (sec. XIV-sec. XVI) caracterizată prin marile descoperiri geografice (care au dus la dezvoltarea comerţului mondial), dezvoltarea ştiinţei, gândirii politice şi filozofice şi în special dezvoltarea artelor (Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli etc.)

d) Revoluţia industrială

Procesul de înlocuire radicală a producţiei manufacturiere cu producţia de fabrică, bazată pe maşini, declanşată în Anglia, la sfârşitul sec. XVIII-lea şi începutul sec. XIX-lea.
Ea a permis dezvoltarea mecanizării industriilor, maşinilor cu aburi, metalurgiei, căilor ferate şi energiei electrice.
S-a răspândit în întreaga Europă de la Vest la Est, în paralel şi pe alte continente (America, Asia).

e) Revoluţia franceză

A avut loc între anii 1789 ÷ 1794 şi a desfiinţat relaţiile feudale , a înlocuit structurile vechiului regim (abolirea monarhiei) cu un regim democratic de tip parlamentar. Apariţia „Declaraţiei drepturilor omului”, ideile de libertate, egalitate, fraternitate şi noţiunile de Democraţie, Patrie, şi Naţiune, pătrund în conştiinţa epocii, zdruncinând regimurile feudale absolutiste.

 

f) Regionalizare

Europa a fost continentul care a construit prima regiune economică a lumii, fiind exemplul cel mai semnificativ al procesului de regionalizare a economiilor naţionale.
În acest sens, Uniunea Europeană este cea mai avansată pe calea punerii în practică a unui angajament de integrare regională a unor state.
Constituie un exemplu care a fost urmat şi în alte zone ale lumii.

Alte Lectii din geografie