17.Statele Uniunii Europene

3. STATELE UNIUNII EUROPENE

Franţa
Suprafaţa: 547 030kmp
Populaţia: 60,8 milioane locuitori
Densitate: 112 loc/kmp
Forma de stat: republică prezidenţială
Capitala: Paris
Oraşe: Marsilia, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nisa, Strasbourg, Toulouse, Nantes;
Unităţi de relief: Munţii Alpi, Pirinei, Masivul Central Francez, Masivul Armorican, Podişul Ardeni, Bazinul Parizian;
Climă: temperat oceanică în nord şi vest, mediteraneană în sud;
Ape curgătoare: Rhin, Rhon, Sena, Loira, Moselle;
Economia este dezvoltată şi diversificată:

  1. industria se remarcă prin nivelul tehnologic ridicat;
  2. agricultura este eficientă (concentrează doar 4% din populaţia activă); Franţa excelează în producţia de struguri, vinuri (locul I pe Glob), carne (locul I în Europa), cereale (locul I în Europa, locul 4 pe Glob);
  3. serviciile concentrează 70% din populaţia activă;Franţa obţine venituri deosebite din turism;

Sistemul de transport este modern şi diversificat(autostrăzi,reţeaua TGVetc.)
Franţa a jucat un rol deosebit în crearea Uniunii Europene, fiind interesată de reglementarea situaţiei politice încordate care exista după cel de-al doilea război mondial între Franţa şi Germania;a insistat pentru o politică agricolă comună (PAC) şi militează pentru constituirea unui sistem de apărare propriu,independent de NATO.
Germania
Suprafaţa: 357 046kmp
Populaţia: 82,5 milioane locuitori
Densitate: 231locuitori / kmp
Forma de stat: republica parlamentară
Capitala: Berlin
Oraşe: Munchen, Hamburg, Koln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Dortmund , Bremen,Dresda;
Relieful: Masivul Şistos Renan,Munţii Pădurea Neagră,Munţii Harz,Munţii Alpii Bavariei,Podişul Bavariei,Câmpia Germaniei de Nord;
Clima: temperată cu nuanţe ocenice în nord şi vest,continentale în est,de tip alpin în sud;
Ape curgătoare: Dunăre, Rhin, Elba, Oder;
Economia: Germania este ţara cu cea mai performantă economie din Europa (locul III pe Glob); industria este dominată de sectorul chimic şi cel al construcţiilor de maşini (locul I în Europa, locul II pe Glob la producţia de autoturisme); agricultura este performantă,se disting culturile de cereale,cartofi,sfeclă de zahăr,plante furajere; creşterea porcinelor(locul I în Europa, locul IV pe Glob); transporturile sunt modernizate şi eficiente(cea mai întinsă reţea feroviară,cea mai lungă reţea de autostrăzi din Europa); Germania se situează pe primul loc pe Glob în domeniul exporturilor.
Geopolitic Germania care este membră fondatoare a U.E ,susţine extinderea Uniunii spre Est pentru a obţine o poziţie geografică cât mai centrală;consideră că rezolvarea situaţiei conflictuale din Irak se poate face prin implicarea O.N.U.
Regatul Unit (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord)
Suprafaţa: 244 820 kmp
Populaţia: 60,6 milioane locuitori (englezi, scoţieni, galezi, irlandezi)
Forma de stat: monarhie constituţională
Densitatea: 248 locuitori /kmp
Capitala: Londra
Oraşe: Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Manchester, Liverpool, Edinburgh;
Relief: Munţii Grampian, Munţii Penini, Câmpia Londrei;
Clima: temperat oceanică, influenţată de Gulf Stream;
Ape curgătoare: Shanon, Severn, Tamisa;
Economia: este dezvoltată; cea mai mare pondere în realizarea PIB-ului o deţin serviciile; industria este diversificată (siderurgie, construcţii de maşini, petrochimie, textilă); în agricultură se remarcă creşterea ovinelor (locul I în Europa şi locul VI pe Glob), bovinelor. Transporturile sunt modernizate şi diversificate: Londra este deservită de 21 de aeroporturi (Heathrow este cel mai mare aeroport european); căile ferate şi autostrăzile sunt extinse,în schimb flota comercială maritimă este modestă în comparaţie cu secolele trecute, când era cea mai puternică la nivel mondial.
Iniţial Anglia s-a opus formării unei pieţe comune la nivel european, ulterior va adera la U.E şi în prezent se concentrează pe probleme care vizează taxele, securitatea socială, imigraţia şi controlul frontierelor.
Italia
Suprafaţa: 301 309 kmp
Populaţia: 58,13 milioane locuitori
Densitatea: 195 locuitori/ kmp
Forma de stat: republică parlamentară
Capitala: Roma
Oraşe: Milano, Napoli, Florenţa, Torino, Genova, Veneţia, Palermo
Relieful: Munţii Alpi în Nord, Munţii Apenini, Câmpia Padului
Clima: mediteraneană în sectorul peninsular şi insular, temperată în nord, cu nuanţe alpine în Munţii Alpi
Apele curgătoare: Pad (Po), Tibru, Arno
Lacuri glaciare: Garda, Como, Maggiore
Economia: a cunoscut o dinamică accentuată în ultimele decenii. Industria este concentrată cu precădere în zona de nord (triunghiul Milano, Torino, Genova) fiind foarte diversificată: hidroenergie, siderurgie, petrochimie, construcţii de maşini (autoturisme Fiat la Torino) sau mărci de lux (Lamborghini, Ferrari, Maserati), textilă etc. Agricultura se remarcă mai ales în regiunile sudice, Italia fiind o importantă producătoare de struguri (locul I pe Glob), mere, pere, citrice, măsline; transporturile sunt diversificate şi modernizate(11 000 km căi ferate din care două treimi sunt electrificate,6500km de autostrăzi); patrimoniul turistic bogat şi peisajele naturale atrag anual un număr mare de turişti (50-60 de milioane).
Italia este membru fondator al U.E.. La Roma s-au semnat în 1957 Tratatele de constituire a C.E.E., care s-a transformat ulterior în U.E.
Spania
Suprafaţa: 504 614 kmp
Populaţia: 43,96 milioane locuitori
Densitatea: 87 locuitori/ kmp
Forma de stat: monarhie constituţională
Capitala: Madrid
Oraşe: Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Malaga, Las Palmas
Relief: Munţii Pirinei (în nord) la graniţa cu Franţa, Munţii Cantabrici, Cordiliera Betică, Meseta Spaniolă (o regiune de podiş situată în partea centrală), Câmpia Aragonului, Câmpia Andaluziei
Clima: mediteraneană în sud şi est, temperat oceanic în nord-vest, cu nuanţe de ariditate accentuată în partea centrală
Ape curgătoare: Ebro, Tejo, Duero, Guadalquivir
Economia: s-a dezvoltat constant după aderarea la U.E. Industria a devenit treptat motorul economiei (siderurgie, metalurgie neferoasă, construcţii de maşini), dar se remarcă şi agricultura prin producţia de măsline (ulei de măsline-locul I pe Glob), struguri (vinuri-locul IV pe Glob), citrice, legume. Potenţialul turistic cultural – istoric şi balneo-maritim este valorificat pe deplin.
Acţiunile separatiştilor basci (gruparea ETA), constituie o problemă pentru Spania şi în acelaşi timp pentru U.E.
Portugalia
Suprafaţa: 92 389 kmp
Populaţia: 10,6 milioane locuitori
Densitatea: 114 locuitori/ kmp
Forma de stat: republică prezidenţială
Capitala: Lisabona
Oraşe: Porto, Setubal, Braga
Relieful: Munţii Serra da Estrela, Câmpia Portugaliei
Ape curgătoare:Tejo,Douro,Guadiana
Economia: prin fondurile primite după aderare Portugalia a reuşit să se redreseze din punct de vedere economic(PIB-ul a crescut de peste 4 ori). Industria s-a diversificat, iar agricultura s-a modernizat. Portugalia este cea mai mare producătoare şi exportatoare de plută de pe Glob.
Activitatea turistică este intensă remarcându-se Lisabona, Porto, Riviera Portugheză.
În decembrie 2007 s-a semnat Tratatul de la Lisabona, care a înlocuit fosta Constituţie Europeană. Tratatul prevede înfiinţarea unui post de Preşedinte al U.E. cu un mandat de doi ani şi jumătate(care înlocuieşte sistemul rotativ de atribuire a preşedinţiei cu o durată de şase luni) şi un post de şef al diplomaţiei europene. Comisia Europeană va avea mai puţini membri ,va fi modificat sistemul de vot, va fi restrâns numărul domeniilor în care statele pot opune veto.
Grecia (Republica Elenă)
Suprafaţa: 131 990 kmp
Populaţia. 10,68 milioane locuitori
Densitatea: 80,7 locuitori/ kmp
Forma de stat: republică parlamentară
Capitala: Atena
Oraşe: Salonic, Pireu, Patras, Iraklion
Relieful: Muntele Olimp (2917m), Munţii Pindului, Câmpia Thessaliei, Câmpia Macedoniei
Clima: predominant mediteraneană
Ape curgătoare: Axios, Strimon, Nestos
Economia: s-a stabilizat şi a cunoscut o creştere aproape miraculoasă după aderarea la U.E. ca şi în Portugalia. Este ţara balcanică cu cele mai importante investiţii. Activităţile tradiţionale (comerţul şi navigaţia - locul I în Europa, locul III pe Glob) sunt în continuare domenii economice de bază. Vestigiile antice şi potenţialul natural marin, clima blândă atrag anual un număr foarte mare de turişti.
Austria
Suprafaţa:83 859 kmp
Populaţia: 20,2 milioane locuitori
Densitatea: 97,5 locuitori/ kmp
Forma de stat: republică parlamentară
Capitala: Viena
Oraşe: Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Steyr
Relieful:predominant muntos (Munţii Alpi), Câmpia (Bazinul )Vienei
Clima: temperat continentală
Apele curgătoare: Dunăre, Drava, Enns, Inn
Lacuri glaciare: Bodensee
Economia: este dezvoltată şi se bazează în mare parte pe resurse naturale proprii. Activităţile economice de bază se desfăşoară în domeniile turismului şi financiar bancar. O dinamică deosebită au cunoscut unele ramuri industriale (hidroenergie, ind.electronică, sticlăriei, textilă); din punct de vedere turistic se remarcă Viena (oraşul valsului), Salzburg (oraşul în care s-a nascut W.A.Mozart) şi regiunea Tirol (pentru sporturi de iarnă).

Alte Lectii din geografie