05.Clima. Factori genetici. Elementele climatice si regionarea climatica in Romania si Europa

1.2. CLIMA - FACTORII GENETICI, ELEMENTELE CLIMATICE ŞI REGIONAREA CLIMATICĂ

Elemente ce definesc particularităţile climatice:
1. factorii genetici
2. elementele climatice
3. regionarea climatică

EUROPA - Factorii genetici
● radiaţia solară (poziţia pe glob)
→ caracterul temperat al climei
→ scade de la sud (130-140 kcal/cm²/an) spre nord (80-100 kcal/cm²/an)
● mişcarea generală a aerului de la vest la est
→ repartiţia descrescătoare a precipitaţiilor → diminuarea caracterului oceanic al climei
→ accentuarea continentalismului termic
→ Europa- spaţiul de acţiune dinamică a Vânturilor de vest şi a Vânturilor polare
● influenţa centrelor barice marginale: Anticiclonul Azorelor, Anticiclonul Groenlandez, Anticiclonul Siberian, Ciclonul Islandez, Ciclonul Central Asiatic
→ determină deplasarea pe continent a unor mase de aer diferite:

 • polare- foarte reci şi relativ uscate
 • atlantice- răcoroase şi umede
 • mediteraneene/nord-africane- calde şi umede
 • continentale- reci/calde, după sezon şi uscate

→ caracteristici variate în regimul precipitaţiilor, temperaturii
● contactul sinuos dintre uscat şi apă
● influenţa Curentului Atlanticului de Nord
● aspectul şi altitudinea reliefului → prezenţa lanţului alpino- carpatic
→ zonalitatea verticală
● prezenţa unei mase continentale de mari dimensiuni în estul continentului
→ continentalismul temperaturii şi al precipitaţiilor

ROMÂNIA - Factorii genetici

  • mişcarea generală a aerului de la vest la est

→repartiţia descrescătoare a precipitaţiilor → diminuarea caracterului oceanic al climei
→accentuarea continentalismului termic

  • circulaţia unor mase de aer diferite:
 • oceanice, frecvenţă de 45%→ precipitaţii şi valori termice moderate
 • nordice şi nord-vestice, 30%→ scăderea temperaturilor, precipitaţii bogate
 • nord- estice şi estice→ iarna- geruri, vara- secete
 • sudice → mediteraneene- umede şi calde

→ din nordul Africii şi Orientul Apropiat- uscate şi calde

  • relieful prin:

altitudine →barieră în calea maselor de aer
formă→direcţionează mişcarea aerului
→ crearea etajelor climatice

  • diferenţe termice reduse – datorită extensiunii doar pe 5˚de latitudine

EUROPA - ELEMENTELE CLIMEI
temperatura medie anuală – scade de la S la N (35˚ la 71˚ latitudine Nordică)
→ izoterme medii anuale cu valori de : 20˚C ; 15˚C; 10˚C; 5˚C; 0˚C; - 5˚C.
● precipitaţiile scad de la V (1000mm/an) la E (500mm/an)
● precipiaţiile cresc cu altitudinea
● vânturile predominante: Vânturile de Vest; în Est, Crivăţul
● vânturi locale, de tip föhn

ROMÂNIA - ELEMENTELE CLIMEI

  • temperatura medie anuală

→ scade de la S la N cu aprox. 2,5˚C pentru 5˚de latitudine→gradient normal
→ scade cu creşterea altitudinii (10˚C la 200 m; 0˚C la 2500 m )

  • trei etaje termice: →etaj cald – izoterma de peste 10˚C (în Sud) şi 8,5˚C (în Nord)

→etaj intermediar –izoterma între 10˚C şi 6˚C
→etaj rece – izoterma - sub 6˚C

  • diferenţele de temperatură dintre vară şi iarnă → mai mari în E: 25-26˚C

→ în V: 21-22˚C

  • precipitaţiile scad de la V (630mm/an) la E (400-450mm/an)
  • precipitaţiile cresc cu altitudinea
  • vânturile predominante: Vânturile de Vest, în Est Crivăţul
  • vânturi locale, de tip föhn, brizele

Particularitatea termică şi climatică: climatul României realizează o trecere de la climatul cu influenţe oceanice la cel cu elemente de ariditate.

EUROPA - REGIONAREA CLIMATICĂ
mai multe tipuri de climă:
→ cu succesiune latitudinală
→ etajare verticală
zone de climă cu succesiune pe direcţia sud-vest – nord-est
climat subtropical secetos- în Peninsula Iberică
climat mediteranean- Peninsula Iberică, Peninsula Italică, sudul Peninsulei Balcanice; caracteristici: două sezoane- iarna răcoroasă şi umedă, vara foarte caldă şi secetoasă ; temperaturile medii ale lunilor extreme , ianuarie 10˚C , iulie peste 25˚C ; precipitaţii medii anuale de 600-900 mm/an (predominant în aprilie şi octombrie); zonă de intreferenţă între circulaţia vestică, de pe Marea Mediterană şi cea din nordul african
climat temperat oceanic (influenţa Curentului Atlanticului de Nord)- N Spaniei, Ins. Britanice, V Franţei, N Norvegiei ; caracteristici: temperaturile medii ale lunilor extreme scad de la sud la nord, ianuarie, de la 8˚C la -1˚C, iulie de la 22˚C la 15˚C, precipitaţiile medii anuale scad de la 1.000 mm/an la 800-900 mm/an, Vânturile de Vest
climat de tranziţie- centrul Spaniei, Europa Centrală, Europa de Sud-Est ; caracteristici: slăbirea treptată a circulaţiei maselor de aer vestice, interferenţa acestora cu masele de aer provenite din nord, sud sau est ; temperaturi medii negative 1-3 luni, vara temperaturi medii cuprinse între 15˚C -18˚C ; precipitaţiile medii anuale scad de la vest (800 mm/an) la est (500 mm/an)
climat temperat-continental- Europa de Est, Sudul Peninsulei Scandinavice ; caracteristici: influenţa maselor de aer nordice şi est- continentale ; rece şi umed în nord (500 mm/an), mai cald şi arid în sud (200-300 mm/an)
climat temperat de stepă, cu precipitaţii moderate – în Estul Mării Negre
climat subpolar- Europa Nordică ; caracteristici: cca 5-6 luni temperaturi medii negative, media lunii iulie între 10˚C şi 15˚C, precipitaţii de 500-800 mm/an, predominant sub formă de zăpadă, vânturile polare
climat montan- etajare pe verticală; la baza munţilor sunt caracteristicile unităţii mari de relief, iar de la cca 800 m altitudine intervine etajarea: scăderea temperaturilor, creşterea precipitaţiilor şi a umidităţii; în munţii din sudul şi centrul Europei, temperatura medie anuală de 0˚C se înregistrează la cca 3.000 m altitudine, iar în munţii din nordul continentului, la 500 m altitudine ; precipitaţiile cresc până la 1.000- 1.500 mm/an.

 

ROMÂNIA - REGIONAREA CLIMATICĂ

Regionarea climatică (etaje şi nuanţe/sectoare de climă):
- climat etajat pe verticală, datorită altitudinii, etaje de climă: →climat montan
→climat de dealuri
→climat de câmpie
- existenţa unor nuanţe (sectoare) climatice :→de la N la S
→ de la V la E
- îmbinarea influenţelor climatice cu etajele climatice →nuanţe climatice
Caracteristici ale nuanţelor (sectoare) climatice :

 • Climatul cu influenţe oceanice: →diferenţe mici intre vară şi iarnă

→bat Vânturile de vest- vânturi permanente
→precipitaţii mai bogate (cu 200-300mm/an)

 • Climatul cu influenţe submediteraneene : →bate Austrul

→temperaturi medii anuale mai mari (cu 1-2˚C)
→iarna, posibile şi ploi

 • Climatul de tranziţie între submediteranean şi cel de ariditate : →în V bate Austrul

→în E bate Crivăţul

 • Climatul de ariditate: →continentalism termic

→precipitaţii reduse (500-400mm/an)
→prezenţa zilelor tropicale
→prezenţa secetelor
→bate Crivăţul (iarna) şi vânturile uscate Suhovei, Austrul (vara)

 • Climatul cu influenţe baltice : →temperaturi mai scăzute

→precipitaţii sub formă de ninsoare frecvente
→mase de aer descendente din nord

 • Climatul cu influenţe pontice : →umiditatea aerului

→ prezenţa brizei
Etajele de climă:
Climatul alpin- în munţii cu altitudini →de peste 2000m  în Carpaţii Meridionali
→ de peste 1800m în nordul Carpaţilor Orientali
caracteristici: temperatura medie anuală: 2˚-0˚C (sub 0˚C la peste 2.200m); temperatura lunii iulie, 12˚-10˚C; temeratura lunii ianuarie, -8˚C la -10˚C; precipitaţii medii anuale peste 1200mm/an; bat cu putere Vânturile de vest; îngheţ frecvent peste 8 luni; zăpezi posibile de la 6 la 10 luni; fenomene meteorologice de iarnă: viscole, chiciură, polei
Climatul de munte – munţii înalţi şi mijlocii cu altitudini între 1000-1800m
caracteristici: temperatură medie anuală: 6˚C - 2˚C; temperatura lunii iulie, 19˚C - 12˚C; temperatura lunii ianuarie, -4˚C la -8˚C; precipitaţii medii anuale, 800mm-1000mm - 1200mm/an; bat Vânturile de vest; fenomene meteorologice de iarnă: viscole, chiciură, polei
Climatul de depresiuni (intramontane şi submontane) -
caracteristici: inversiuni termice; iarna temperaturi scăzute şi geruri persistente; primăvara acţiunea foenului
Climatul de dealuri – dealuri cuprinse între 200m- 800m
- climat de dealuri joase ( 200-500m)
caracteristici: temperatura medie anuală: 10˚C - 8˚C ; temperatura lunii iulie, 21˚C ; temperatura lunii ianuarie, -2˚C la -3˚C ; precipitaţii medii anuale, 500mm- 600mm/an
- climat de dealuri înalte (500-800m)
caracteristici: temperature medie anuală, 8˚C; temperatura lunii iulie, 20˚C ; temperatura lunii ianuarie, -3˚C la -4˚C ( -5˚C în Pod Sucevei); precipitaţii medii anuale, 600mm- 700mm
Climatul de câmpie altitudine 0-200m
- climat de câmpie moderat:
caracteristici: temperatura medie anuală, 10˚C - 11˚C; temperatura lunii iulie, 21˚C- 23˚C; temperatura lunii ianuarie, -1˚C la -2˚C; precipitaţii medii anuale, 630mm/an (C. De Vest) - 450mm- 500mm/an (C. Română)
- climat de câmpie accentuat (arid)
caracteristici: temperatura medie anuală, 10˚C - 11˚C ; temperatura lunii iulie, 23˚C- 24˚C ; temperatura lunii ianuarie, -2˚C la -3˚C; precipitaţii medii anuale, sub 500mm/an; continentalism accentuat (25˚-26˚C); zile tropicale; bate Crivăţul
Climat de luncă şi deltă
caracteristici: cald şi arid ; precipitaţii sub 400mm/an ; umiditate provenită din evaporare
Climatul litoral
caracteristici: moderat ; prezenţa brizei

 

Alte Lectii din geografie