15.Romania si Uniunea Europeana

B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

1.FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE

a) Iniţiative de-a lungul istoriei, care au susţinut ideea unei Europe unite:

  1. 1310 - Pierre Dubois, juristul regelui francez Filip cel Frumos, propune instituirea unei republici a creştinilor;
  2. 1693 - britanicul William Penn , susţine înfiinţarea unui Parlament European;
  3. 1849 - Victor Hugo, scriitor francez, susţine ideea înfiinţării Statelor Unite ale Europei după modelul american, idee preluată în 1923 de contele austriac Condenhove-Kalergi, fondatorul Mişcării Paneuropene, mişcare care va redacta în 1926 un Proiect al Statelor Unite ale Europei prin omul politic şi diplomatul francez Aristide Briand;
  4. 1921 - Belgia şi Luxemburg formează Uniunea Economică, pentru ca în 1943 să se alăture şi Olanda, formând Beneluxul;
  5. 1946 - Winston Churchill, susţine la rândul său construirea Statelor Unite ale Europei în condiţiile în care în care Rusia exporta regimul comunist într-un număr tot mai mare de state din centrul şi estul Europei.

b) Etapele constituirii Uniunii Europene:
- 1951- înfiinţarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) la iniţiativa francezilor Jean Monnet (industriaş) şi Robert Schuman (ministru de externe care făcuse propunerea la 9 Mai 1950). State fondatoare: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda.
- 1957 - Tratatele de la Roma (semnate la 25 martie 1957, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1958) în baza cărora se înfiinţează Comunitatea Economică Europeană (CEE), Comunitatea Europeană de Apărare şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM);
- 1973 - aderarea la CEE a statelor Danemarca, Irlanda, Marea Britanie (primul val); refuzul Norvegiei (refuz exprimat prin referndum);
- 1981 – aderarea Greciei (al doilea val);
- 1986 – aderarea Spaniei şi Portugaliei (al treilea val);
- 1992 – Tratatul de la Maastricht (2 februarie 1992) intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993, în baza căruia ia naştere Uniunea Europeană;
- 1995 – aderarea Austriei, Finlandei, Suediei (al patrulea val), Norvegia respinge pentru a doua oară (tot prin referendum) aderarea la U.E.;
- 2004 – aderarea Cehiei, Ciprului, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei şi Ungariei (al cincilea val);
- 2007 aderarea României şi Bulgariei;
- Turcia, Croaţia şi Macedonia sunt state candidate la aderarea în U.E.
c) Tratatele Uniunii Europene:
- Tratatul de la Maastricht (1992), reprezintă o reformă a tratatelor constitutive. Tratatul a consfinţit Piaţa Internă Unică, Moneda Unică, dreptul cetăţenilor europeni de a călători, de a munci şi de a se stabili oriunde doresc în spaţiul U.E.;
- Tratatele de la Amsterdam (1997, intrate în vigoare în1999) şi Nisa (2000, intrat în vigoare în 2003), care au pus bazele reformei instituţionale în cadrul U.E.
(modificarea ponderii statelor membre în Consiliu şi participarea tuturor membrilor la luarea deciziilor,stabilirea rolului Parlamentului European – participarea acestuia la desemnarea Comisiei etc.).
d) Aquis-ul comunitar, reprezintă o suită de drepturi şi obligaţii pe care statele comunitare trebuie să le respecte:
- principiile şi obiectivele politice ale Tratatelor de la Amsterdam şi Nisa;
- legislaţia adoptată de Curtea Europeană de Justiţie;
- Declaraţiile şi Rezoluţiile Comunităţii Europene;
- acordurile existente la nivelul U.E şi cele existente între state.
e) Însemnele Uniunii Europene:
- steagul ( adoptat la 10 octombrie 1955) - pe un fond albastru sunt dispuse în cerc 12 stele aurii (simbol al perfecţiunii şi armoniei);
- imnul – conţine muzica Odei Bucuriei (prima parte din preludiul Simfoniei a IX-a compusă de germanul Ludwig van Beethoven, pe un text scris de Friedrich von Schiller); adoptat la 18 ianuarie1972, cântat pentru prima dată la 29 mai 1986;
- Ziua Europei – 9 Mai , (9 Mai 1950 reprezintă ziua în care ministrul de externe al Franţei Robert Schuman cerea Franţei şi Germaniei constituirea unui organism european comun care să gestioneze industria cărbunelui şi oţelului);
- moneda europeană – euro, lansată la 1 ianuarie 1999, intrată în circulaţie la 1 ianuarie 2002, utilizată în prezent de 12 state;
- limbile oficiale – limbile tuturor statelor membre;
- deviza – Unitate în diversitate (datează din anul 2000 când a fost stabilită în urma unui concurs ce s-a desfăşurat în şcolile U.E.);
f) Obiectivele U.E., spre care tind şi statele care aderă:
- unificarea Europei în mod paşnic;
- prosperitate, solidaritate, progres;
- participarea la gestionarea păcii în lume.

Alte Lectii din geografie