Istorie

În cadrul examenului de bacalaureat 2012, Istoria are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. c) în funcţie de filieră, profil şi specializare.Citeşte/ Descarcă: Programa pentru bac 2012 la  Istorie: Programa pentru examenul de bacalaureat ...
Subiecte extrase la ISTORIE, bacalureat 2011, sesiunea august - septembrie: Subiect extras la Istorie Barem de evaluare şi notare la Istorie Subiect extras la Istorie în limba Maghiară...
Subiecte extrase la ISTORIE, bacalureat 2011, sesiunea iunie-iulie: Subiect extras la Istorie Barem de evaluare şi notare la Istorie Subiect extras la Istorie în limba Maghiară Subiect extras la Istorie în limba Slovacă Subiect extras la Istorie în limba SârbăVezi şi: ...
Citeşte/ Descarcă: Model de subiect: Istorie Model de subiect: Istorie in Limba Maghiara Model de subiect: Istorie in Limba Germana...
Citeşte/ Descarcă: Programa pentru examenul de bacalaureat 2011: Istorie (*pdf)...


Cele două războaie mondiale au stat la originea aparitiei şi proliferării mişcărilor si regimurilor totalitare. După 1918 au apărut  miscări politice fasciste, atât in ţări invinse (Germania,Ungaria, Bulgaria), in unele invingătoare(Italia), cât si in alte ţă...
Construirea omului nou, constructor constient al comunismului, a fost una din sarcinile asumate de către regimul comunist din Romania imediat după venirea sa la putere. Edificarea acestuia nu se putea realiza fără distrugerea şi rescrierea valorilor traditionale şi un inten...
Romantismul curent cultural ce a marcat creatia artistică si literara din prima jumatate a secXIX. Autodefinit ca o estetică noua acest curent a promovat tema naturii, ruinelor şi a singuratatii În locul antichitatii,romanticii propun modelul Evului mediu şi al Renasterii, r...
In Romania interbelica,conform Constitutiei din 1923,avem de-a face cu o monarhie constitutională parlamentară,unde functiona principiul separării puterilor in stat. Legea fundamentală proclama că Puterea legislativă aparţiea Regelui şi Parlamentului,acesta fiind format d...
Descarca: SINTEZE ISTORIE pentru bacalaureat 2009 (*pdf), aceasta conţin următoarele lecţii: CUPRINSA. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE  1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor  1. A. Etnogeneza românească  - Geto-dacii şi lumea romană în secolele I ...
Rezolvari istorie bac 2008 valabile si pentru bacalaureat 2009Varianta 1   1. Secolul al XVI-lea   2. Ştefan cel Mare   3. Sursa A- Oraşul SuceavaSursa B- Oraşul Târgovişte   4. În 1476, când este asediată de turci, Cetatea Neamţu...
Subiecte pentru bacalaureat 2009 la Istorie*--subiecte pentru PROBA D - Istorie D_istorie D_istorie_in_limba_maghiara*--subiecte pentru PROBA E - Istorie E_istorie E_istorie_in_limba_maghiara*--subiecte pentru PROBA F -  Istorie F_istorie F_istorie_in...
Istorie – Programa pentru examenul de bacalaureat, 2009 I. PrecizăriÎn cadrul examenului de bacalaureat 2009, Istoria are statut de disciplinăopţională. Istoria poate fi aleasă la proba D, la proba E sau la proba F, în funcţie de filieraşi profilul liceului absolvit.Pr...
România în relaţiile  internaţionale, în perioada maximei confruntări din timpul Războiului Rece.   Deoarece,  din 1945, a intrat în sfera de influenţă sovietică, România nu a mai putut  desfăşura legăturile tradiţionale de politică externă a...


Chiar  în condiţiile agravării relaţiilor internaţionale, în anii ’30 ai secolului al  XX-lea, România a continuat să desfăşoare acţiuni de colaborare cu toate  statele. În anul 1933, Nicolae Titulescu a elaborat textul documentelor cu  privire ...
România  în relaţiile internaţionale în secolul al XX-leaPrincipiile politicii  externe a României după Marea Unire.   În  urma semnării tratatelor de la Conferinţa de pace de la Paris, 1919-1920 (cu  Germania, Austria, Bulgaria, Ungaria şi Tur...
 Acţiunile diplomatice ale  României înainte de recunoaşterea independenţei de stat.   Ministerul  Afacerilor Străine al Principatelor Unite a început să funcţioneze în anul 1863.  Astfel, deşi nu erau încă independente, Principatele Unite au...
Spaţiul românesc în contextul  relaţiilor cu marile puteri, în prima jumătate a secolului al XIX-lea.   Criza orientală declanşată spre sfârşitul secolului al XVII-lea a  afectat Principatele Române, prin consecinţele negative ale războaielor  ru...
Ţările Române în context european, în  timpul domniei lui Mihai Viteazul. Domnia lui Mihai Viteazul (1593 – 1601) este considerată de unii istorici o  perioadă de trecere de la medieval la modern în istoria românilor.   Politica  şi acţiunile voie...
RELAŢIILE INTERNAŢIONALESpaţiul românesc, între diplomaţie  şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii  Începând  din secolul al XIV-lea, o nouă putere politică şi militară se afirmă în Europa:  statul otoman.   Spre&nbs...
România  postbelică    Stalinism şi naţional-comunismEtapele instaurării regimului politic comunist în România  La 23  august 1944 mareşalul Ion Antonescu a fost înlăturat de la putere. Armata  sovietică, intrată pe teritoriul Româ...
.  Constituirea statului naţional unitar român    Cadrul internaţional al  Marii Uniri din 1918. Recunoaşterea  dreptului popoarelor la autodeterminare (afirmat de preşedintele american W.  Wilson în declaraţia Cele 14 puncte,  la ...
  Constituirea statului modern  român. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).   Situaţia  europeană creeată în urma războiului ruso-otoman din 1853-1856 (Războiul din  Crimeea) a favorizat îndeplinirea idealului unirii Principatelor.   ...
Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (sec. XVIII-XIX)Proiecte politice în  Principate, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al  XIX-lea.   Instaurate  în 1711 în Moldova şi în 1716 în Ţara R...
Instituţii centrale şi locale (sec. IX –  XVIII)Instituţii centrale şi  autonomii locale în Transilvania.   Din secolul al XII-lea,Transilvania a fost organizată ca voievodat sub  suzeranitatea regatului medieval maghiar, dispunând de o organizare&nbs...
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII) Evoluţia statelor medievale în spaţiul românescPrimele structuri statale medievale (secolele al IX-lea – al XIII-lea). Începând din secolele al IX-lea şi al X-lea, în spaţiul românes...
Documente constituţionale din secolul al XIX-leaDocumente având caracter constituţional înainte de anul 1866. În prima parte a secolului al XIX-lea, necesitatea modernizării societăţii româneşti a impus ideea redactării unor proiecte constituţionale. În ...
Ideologii şi practici politice în România până în anul 1918. Sistemul politic românesc de la începutul secolului al XX-lea era organizat potrivit Constituţiei României din anul 1866. România era o monarhie constituţională, bazată pe principiul separării pute...
. Ideologii şi practici politice totalitare.  Comunismul  Acţiuni pentru instaurarea comuniştilor la putere în Rusia.   În  luna februarie a anului 1917, Rusia se transformase într-un colos cu picioare  de lut, din cauza sărăciei generalizate şi ...
Ideologii şi practici politice totalitare.  Fascismul şi nazismul            Caracteristici  comune ale regimurilor politice totalitare. Secolul al XX-lea mai este desemnat în istorie şi  prin sintagma de s...
« 1 2 3 4 5 6 »