Chimia organica - Chimie

Structura si compozitia substantelor organice:  Conținuturi: Clasificarea compuşilor organici Elemente organogene Legături chimice în compuşii organici Tipuri de Catene de atomi de carbon Determinarea formulei Brute Determinarea formulei Moleculare Determ...
ACIZII CARBOXILICI   Conținuturi Acizi carboxilici:   - Formule de structură - Izomerie de catenă şi de poziţie - Proprietăţi fizice (stare de agregare, solubilitate, puncte de fierbere) - Proprietăţi chimice: • Reacții cu metalele reactive• Reacții c...
Definiție: Alcoolii sunt compuși organici care conțin în moleculă grupa hidroxil, - OH legată de un atom de carbon ce formează numai legături simple, σ.   Conținuturi Alcoolii: Denumire, formule de structură Metanol, etanol, glicerină Izomerie de ...
Cuprins Lecţii - Chimia Organica1. Structura si compozitia substantelor organice1.1. Structura si compozitia substantelor organice. Formule si aplicatii1.2. Legãtura chimicã în compusi.1.3. Izomeria compusilor organici2. Hidrocarburi2.1. Hidrocarburi saturate (alcani)2.2. Hid...
COMPUŞI   MACROMOLECULARI ARTIFICIALI     Compuşii  macromoleculari artificiali se obţin din polimerii naturali în rezultatul modificării  chimice. Modificarea polimerilor naturali se efectuază cu scopul de ai îmbunătăţi u...
Compuşii macromoleculari sunt compuşii organici, masa moleculară a cărora atinge mărimi de la cîteva mii pînă la cîteva milioane, iar în unele cazuri atinge chiar zeci de milioane. În componenţa moleculelor compuşilor macromoleculari intră sute şi mii de atom...
Substanţele proteice     Proteinele sunt polimeri naturali, care reprezintă catene formate din resturi de aminoacizi:    În proteine se întîlnesc resturi de numai a 20 de aminoacizi. Spre deosebire de ceilalţi polimeri atît...
Amidonul este  un compus macromolecular organic.   Amidonul  este  constituit  din  resturi  de  D-glucoză,  avînd  formula moleculară (C6H10O5)n. Este răspîndit în lumea vegetală acumulîndu-se în seminţe,  tub...
Celuloza Celuloza este  un compus macromolecular organic.     Formula   moleculară  a  celulozei  este  (C6H10O5)n.  În  molecula  de celuloză resturile de D-glucoză sunt unite între ele prin legăt...
   Cauciucul natural - este un compus de origine vegetală, caracterizat de o elasticitate înaltă, folosit în mare parte pentru prepararea gumelor şi a obiectelor din gumă. Se obţine din sucul heveii braziliene.    Din  punct  de  ved...
1 2 3 4 5 »