Caracteristici. Particularităţiile basmului cult:

Particularităţiile basmului cult:

-Definitie: Basmul- este o specie a genului epic in proză de întindere medie care prezintă lupta între bine şi rău în care binele învinge întodeauna.

Particularităţiile basmului cult:
-clişee compoziţionale: Formule tipice (iniţiale, ,ediane, finale)
-motive narative: călătoria, lupta victoria eroului, probele depăşite, demascarea şi pedepsirea răufăcătorului, căsătoria şi răsplata eroului.
-specificul reperelor: -temporale (timpul fabulos, mitic), -spaţiale(tărâmul acesta, tărâmul celălalt), sunt vagi, imaginare, redate la modul cel mai general.
-stil elaborat, îmbinarea naraţiunii cu dialogul şi cu descrierea
-cifre magice, simbolice (3,7,9,12)
-obiecte miraculoase
-întrepătrunderea planurilor real-fabulos; fabulosul este tratat în mod realist
-convenţia basmului (acceptată de cititor): acceptarea de la început a supranaturalului ca explicaţie a întâmplărilor incredibile.
-personajele îndeplinesc o serie de funcţii (antagonistul, ajutoarele, donatorii), ca în basmul popular, dar sunt individualizate prin atribute exterioare şi prin limbaj
-existenţa unui tipar narativ (bildungsroman)care constă în:
a) o situaţie iniţială de echilibru
b)un eveniment care dereglează echilibrul iniţial
c) apariţia donatorilor şi a ajutoarelor
d) acţiunea reparatorie (trecerea probelor)
e) refacerea echilibrului şi raplata eroului.

Alte Lectii din romana