Sesiunea august-septembrie 2022 a Examenului National de Bacalaureat 2022


Sesiunea a doua a examenului de bacalaureat 2022 începe în 16 august 2022 cu proba scrisă la Limba și literatura română - proba E a)

Urmând proba obligatorie a profilului - proba E c) (17 august 2022), matematică sau istorie în funcție de profil. Proba la alegere a profilului și specializării* - proba E d)proba scrisă (18 august 2022), urmată de Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

Probele orale încep în data de 22 – 23 august 2022 cu Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română urmată de Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B (24 august 2022)

Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00), iar în 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor

În 3 septembrie 2022 candidații examenului de bacalaureat din această sesiune vor afla rezultatele finale

Cuprins:

 

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2022, Sesiunea august-septembrie 2022

 

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2022

 

calendar-bac-2022-sesiunea-august-septembrie

înapoi la Cuprins

 

Proba E.c): Proba obligatorie a profilului Proba E.c): - proba scrisă

 • Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

 

 • Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul uman din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

 

 

* Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

 • Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

 

 • Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul uman din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus. 

înapoi la Cuprins

 

 

Precizări privind înscrierea la examenul național de bacalaureat, Sesiunea august- septembrie, 2022

BAZA LEGALĂ

 Precizări privind înscrierea la examenul național de bacalaureat, Sesiunea august- septembrie, 2022 (*PDF)

 1.  ORDIN nr. 5.151/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022
 2.  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, valabilă și pentru anul școlar 2021-2022.
 3.  Procedura MEd nr.27979/02.05.2022 privind înscrierea la examenul național de bacalaureat -2022

1. Calendar înscriere: 18 - 25 iulie 2022
Interval orar la ISJ Ilfov - 9,00h-15h

2. Candidații din seria curentă și din seriile anterioare depun dosarele la secretariatul liceelor unde au absolvit.

3. Candidații care au absolvit în alte județe, cu domiciliul în județul Ilfov, depun dosarele de înscriere la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean pentru aprobare și repartizare la un centru de examen care are în planul de școlarizare filiera, profilul, specializarea acreditată pe care a absolvit-o candidatul. Aceștia vor depune dosarul la centrul de examen la care au fost repartizați.

 

taxa de înscriere bacalaureat sesiunea august-septembrie 2022

4.Candidații din seriile anterioare achită taxa de înscriere la secretariatul unității de învățământ.

Taxa:
376 RON=3 PROBE
125 RON=1 PROBĂ

5.Candidații din alte județe achită taxa la ISJ Ilfov când depun dosarul de înscriere.

 


6. Acte necesare pentru înscrierea la examenul național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022:

 

 1.  DOSAR
 2.  POZE ¾ ( 2 BUCĂȚI)
 3.  COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE ȘI CARTE DE IDENTITATE
 4.  FOAIE MATRICOLĂ
 5.  CERERE-TIP – se completează la secretariatul unității școlare absolvite.
 6.  ADEVERINȚĂ RECUNOAȘTERE PROBE – pentru candidații din seriile anterioare.
 7.  CERERE către inspectorul școlar general – pentru candidații din alte județe – se completează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov

înapoi la Cuprins

 

Examenul national de bacalaureat 2022 Metodologie Programe Calendar

 

Alte conținuturi pentru examenul de Bacalaureat:

✓ Limba română: Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bac:

Proba orală de competențe: Tot ce trebuie sa stii la Proba orala BAC Romana Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Aspecte teoretice si Modele de subiecte Solutii si Rezolvari 

 


✓ Proba scrisă: Tot ce trebuie sa stii pentru a rezolva subiectul I și II din cadrul examenului de bacalaureat la limba si literatura romană:

Subiectul I
 Subiectul al II-lea
➜ Subiectul al III-lea Rezolvari Teste de Antrenament 
➜ ESEURI Subiectul al III-lea Limba si Literatura Romana. LISTA OPERELOR LITERARE

Ultimele Articole