CALENDARUL examenului de bacalaureat national 2021


Începând cu 14 iunie 2021, sălile claselor se vor deschide pentru a primi candidații seriei curente de bacalaureat. Sesiunea 2021 începe examenul de bacalaureat cu Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, care va dura până pe data de 26 iunie. Urmând Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (16-17 iunie), iar în 18-23 iunie Evaluarea competențelor digitale și Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (23-25 iunie). Spre sfârșitul lunii, elevii vor începe prima proba scrisă, Proba E.a) - Limba și literatura română (28 iunie 2021).

 

CALENDARUL examenului de bacalaureat național - 2021
Sesiunea iunie - iulie 2021

 

 

 • 31 mai - 4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăproba C
 • 28 iunie 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 1 iulie 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
 • 9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

calendar bacalaureat 2021 sesiunea iunie-iulie

Proba E.c):

Proba obligatorie a profilului

 

 

 

 • Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

 

 • Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul uman din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

Proba E.d):

 • Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

 

 

 • Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

 

 • Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul uman din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

 

Sesiunea august – septembrie 2021 Calendar bacalaureat sesiunea a II-a

 

 • 19 - 26 iulie 2021 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe 16 august 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă 17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D
  30 - 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
  31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale

calendar bacalaureat 2021 sesiunea august-septembrie


NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor,
precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

*Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2021

 

Ultimele Articole