Test 1 din Istoria Romanilor pentru bac

Pentru a rezolva acest test la Istoria Românilor trebuie să citeşti cu atenţie cele două texte de mai jos şi să răspunzi la întrebări. A. ”[Domnitorul Ştefan cel Mare] a poruncit ca toate grânele să fie tăiate (…). Oraşul Suceava era înconjurat de şanţuri şi palisade. (...) Acesta rezista şi era bine înzestrat. Cum însă merindele se sfârşiseră, n-am mai stat să pierdem vremea, ci întorcându-se armata pe un alt drum, am ajuns la o cetate aşezată în munţi [Cetatea Neamţului] unde se aflau prinşi turcii, luaţi prizonieri în iarna anului trecut, [1475], când a fost înfrânt Soliman paşa. Făcându-se încercarea de a se cuceri zisa cetate, s-au aşezat şapte bombarde şi timp de 8 zile s-au străduit a o cuprinde. Două din acele bombarde au plesnit iar acei care se găseau în cetate n-au vrut să stea de vorbă, toţi se apărau cu tunurile şi nu le păsa de noi. Văzând sultanul că-şi pierde vremea şi că foametea e mare (...) a ridicat tabăra şi a plecat spre Dunăre.” (G.M.Angiolello, Istoria turcilor ) B. “[În august 1595], am sosit în oraşul Bucureşti unde pentru apărarea armatei s-a pus să se ridice întărituri din pari, grinzi şi pământ, în care după ce am pus pentru pază mulţi soldaţi ai Porţii, am sosit în oraşul Târgovişte şi acolo de asemenea a început să se facă o cetăţuie. După ce am înzestrat cetăţuia cu tot [ce trebuia] am pus înăuntru printre ieniceri, [tunari, pedestraşi], şi 1600 de archebuzieri şi le-am mai dat 2000 de cavaleri (...). Dar în timpul acesta, (...) cum nu se găseau nici alimente, nu s-au putut ţine în frâu [cavalerii], care după ce şi-au luat prăzile făcute de ei, s-au tras mulţi dintre ei înapoi şi au plecat de acolo, căci blestematul de voievod al Transilvaniei unindu-se cu nelegiuitul Mihai [Viteazul] au venit (...) cu vreo 50-60000 de necredincioşi cu hotărâre să ne atace (…) şi s-au tăbărât chiar în aceiaşi zi în care noi am plecat din Târgovişte [spre Bucureşti] şi (…) nerămânând acolo decât doar 300 sau 400 de soldaţi, necredincioşii au dat asaltul şi deodată au dat foc şi pârjol la aceea cetăţuie (...) şi nefiind mulţi soldaţi în ea, necredincioşii au luat-o şi au distrus-o.” (Raportul lui Sinan-paşa despre campania din Ţara Românească)