B)SINTEZA UNEI ENZIME IMPLICATE îN PROCESUL DE TRANSCRIPţIE SE REALIZEAZă PE BAZA INFORMAţIEI UNUI FRAGMENT DE ADN BICATENAR, ALCăTUIT DIN 150 NU ebacalaureat.ro
miska a intrebat pe data 30 Septembrie 2019 in categoria ANATOMIE:
b)Sinteza unei enzime implicate în procesul de transcripţie se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 150 nucleotide, dintre care 32 conţin adenină. Stabiliţi următoarele: -numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); -numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar; -numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie. c)Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
RASPUNSURI (0)