ACIZI SI COMPUSI CARBOXILICI REFERAT ebacalaureat.ro
davcosti a intrebat pe data 12 Decembrie 2013 in categoria Diverse:
acizi si compusi carboxilici referat
RASPUNSURI (1)
13 Decembrie 2013 la ora 22:20 Dinamo23 a raspuns:
Acizii carboxilici (compuși carboxilici) sunt acizi organici care conțin în molecula lor o grupă funcțională carboxil (-COOH). Formula generală a unui acid carboxilic este, deci, R-COOH (v. imaginea din dreapta)
Aceștia se denumesc prin prefixarea cu termenul acid și adăugând sufixul „oic“ la numele hidrocarburii corespunzătoare. Există, de asemenea, și denumiri uzuale ale acizilor.
Clasificare
1.După natura radicalului
Acizi saturați
Acizi nesaturaț
Acizi aromatici
2.După numărul grupelor carboxil
Acizi monocarboxilici[modificare]
Formula generala a acizilor monocarboxilici saturati este: CnH2nO2.
Toți acizii prezentați anterior sunt monocarboxilici.
Acizi policarboxilici
Metode de obținere:
Metode oxidative[modificare]
Alcani
Acizii se obțin prin oxidarea energică a alcoolilor (KMnO4 în H2SO4)
Aldehide
Metode hidrolitice
Hidroliza derivaților halogenați geminali
Hidroliza derivaților funcționali ai acizilor organici:
hidroliza esterilor:
hidroliza nitrililor:
hidroliza amidelor:
hidroliza cu clorură acidă
hidroliza cu anhidrida acidă
Proprietăți fizice:
Acizii organici pot fi substanțe lichide sau solide, în funcție de masa lor moleculară. Cei inferiori sunt solubili în apă, iar cei superiori sunt solubili numai în solvenți organici.
Punctele lor de fierbere și de topire sunt anormal de ridicate, pentru că între moleculele de acid se formează legături de hidrogen, care sunt legături foarte puternice de atracție electrostatică.
Proprietăți chimice:
Datorită unor deplasari ale electronilor din moleculă gruparea carbonil din gruparea carboxil este blocată de un orbital molecular extins și nu poate da reacții de adiție. De exemplu nu adiționează H, deci nu se reduce.
Tăria acizilor carboxilici variază, în sensul că tăria înseamnă capacitatea (sau ușurința) de a ceda protoni:
odată cu creșterea numărului de atomi de carbon scade aciditatea;
odată cu creșterea numărului de grupe carboxil crește aciditatea;
odată cu creșterea gradului de ramificație a catenei acidului scade aciditatea;
Derivații funcționali ai acizilor rezultă prin eliminarea unei molecule de apă dintre un H ionizabil (care apare ca proton) și o grupă -OH în cadrul aceleeași molecule sau dintre molecule diferite.
Cei mai importanți derivați sunt:
esterii -
amidele
clorurile acide -
anhidridele acide
nitrilii -
Voteaza raspunsul!