Rezolvari variante 2009 Limba Romana -Subiectul III - - Romana

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 043Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:- evidenţierea...
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 042Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman psihologic, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ,,[În romanul psihologic] autorul încearcă să pătrund...
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 041Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile unui roman psihologic, prin referire la o operă literară studiată, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:...
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 040Scrie un eseu de 2 – 3 pagini, despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Camil Petrescu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:- prezentarea a patru elem...
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 039Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un textnarativ studiat, aparţinând lui Camil Petrescu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarelerepere:- prezentare...
 Bacalaureat 2009: Varianta 38: Raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un  roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu: Patul lui Procust    După  cum afirmă Mario Vargas Llosa în „Scrisori către un tânăr romancier...
    Bacalaureat 2009: Varianta 37: Tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu : Patul lui Procust   Romanul „Patul lui Procust” scris de Camil Petrescu este, prin aspectul  său modern, o frescă a societăţii, pe care o ilust...
  Bacalaureat 2009: Varianta 36: P articularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ, aparţinând lui G. Călinescu: Enigma Otiliei, Otilia Mărculescu     George  Călinescu, personalitate encicplopedică a culturii române, a fos...
    Bacalaureat 2009: Varianta 34: Tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. Călinescu: Enigma Otiliei  Scriitorul, criticul şi istoricul literar George Călinescu îşi ilustrează  concepţiile estetice privitoare la romanul modern în ...
  Bacalaureat 2009: Varianta 33: Trăsături ale romanului aparţinând lui George Călinescu : Enigma Otiliei            În cadrul lucrării ,,Poetica romanului românesc interbelic”,  Gheorghe Glodeanu afi...
1 2 3 4 5 »