Subiectul III - Romana

Teste de antrenament pentru Examenul de bacalaureat naţional 2020 Proba E a) Limba şi literatura română, subiectul al III-lea, rezolvări, eseuri   Profilul real – Filiera teoretică; Filiera tehnologică Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilu...
Moara cu Noroc de Ioan Slavici Specie: nuvelă realistă psihologicăCurent: realismÎncadrare istorică: perioada marilor clasiciAnul apariției: 1881Tema: Dezumanizarea individului sub imperiul setei de înavuțire în condițiile specifice satului ardelean de l...
Subiectul al III-lea vizează redactarea unui eseu a operelor studiate ce aparțin autorilor canonici menționate în programa de examen si constă în elaborarea unui eseu structurat.  Exemple: Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, &ici...
Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă specie: basm cult curent literar: realism încadrare istorică: perioada interbelică anul apariției: publicat în revista convorbiri literare, în anul 1867 tema: confruntarea dintre cele două principii fundamentale ...
Elemente teoretice pentru rezolvarea Subiectului 3 Limba si Literatura Romana pentru examenul de bacalaureat Subiectul al III-lea   Subiectul al III-lea (30 de puncte) vizează competenţele de analiză şi sinteză, aplicarea unor concepte de teorie...
Structura probei scrise la Limba si Literatura Romana   1.   Subiectul I  Subiectul I este compus din două subpuncte și presupune înțelegerea unui text la prima vedere, iar pe baza acestuia rezolvarea câtorva cerințe. La subpunctul A vei p...