Elemente teoretice pentru rezolvarea Subiectului 1 Limba si Literatura Romana pentru examenul de bacalaureat

Repere pentru redactarea textului de tip argumentativ:

 Citeşte cu atenţie enunţul şi conținutul acestuia! (De exemplu: Scrie un text de tip argumentativ, de 150-300 de cuvinte (15-30 de rânduri), despre …………… -(problematica pusă în discuţie)! Utilizează mijloacele lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri!
 

1 · Caută argumentele convingătoare pentru a-ţi susţine opinia exprimată anterior! Fiecărui argument asociază-i, într-un alineat distinct, în mod gradat (de la cel mai puţin la cel mai convingător argument), un exemplu potrivit prin care să valorifici experienţa ta existenţială sau culturală! Utilizează corect conectorii logici!

2 · Nu te abate de la tema propusă! Formulează corespunzător o concluzie pertinentă!

3 · Respectă normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate!

 

Conectorii ce permit redactarea corectă a textului argumentativ:

 

Paragraful discursiv

Conectori/modalizatori specifici

IPOTEZA

Indici ai subiectivităţii evaluative:

 

(Eu) consider că...

 

Sunt de părere că...

 

Mi se pare că...

 

Cred că...

 

În ceea ce mă priveşte,...

 

În opinia mea, ...

 

După părerea mea,...

 

Din punctul meu de vedere,...

ARGUMENTAREA/

Indici progresivi:

CONTRAARGUMENTAREA

Un prim argument< Un alt argument

 

În primul rând,< În al doilea rând,<

enunţarea şi dezvoltarea

Mai întâi,... Apoi,... etc.

argumentelor

Factori cauzali:

 

Ţinând cont de acest fapt<;

 

deoarece; căci; pentru că;

 

de fapt; dovadă că; cum;

 

având în vedere că; de altfel;

 

Elemente demonstrative/explicative:

 

tot  astfel;  în  acelaşi  timp,...;  totodată,...;

 

simultan,...; concomitent,...; deopotrivă,...;

 

în chip asemănător...; cu alte cuvinte...; pe

 

scurt,...; rezumând,...; de exemplu,.. etc.

CONCLUZIA

Conectorii conclusivi/ai consecinţei

 

argumentării

 

Deci,<

 

În concluzie,<

 

Aşadar,<

 

Prin urmare,<

 

În consecinţă,<

 

Iată de ce,<

 

!!! · Vei descoperi după formularea enunţului subiectului al II-lea următoarea observaţie:

Atenţie! Formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul aredreptate când afirmă că... / Afirmaţia autorului este corectă..., neînsoțite de enunțarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.

Aceasta îţi atrage atenţia că nu este cazul să te justifici în acord sau dezacord cu mesajul afirmaţiei/aserţiunii şi că trebuie să te concentrezi asupra propriei opinii! Deci trebuie să eviţi astfel de formulări, oricât de comode ţi s-ar părea!

 

Zece indicatori pentru o argumentare perfectă:

 

1.   Părţile  implicate  în  dispută  nu  trebuie  să-şi  creeze  reciproc  impedimente  în posibilitatea de a-şi exprima dubiile sau de a avansa rezerve.

2.   Cel care exprimă o opinie trebuie să fie dispus, la nevoie, să o apere.

3.   Contracararea unei idei trebuie să se axeze pe teza realmente enunţată de către antagonist, fără a devia discuţia, fără a prezenta teza deformată şi fără a proceda astfel încât antagonistului să-i fie atribuită o teză diferită de cea susţinută de el.

4.   O teză trebuie să fie apărată numai cu argumente pertinente, care să nu aibă legătură cu altceva.

5.   Oricine trebuie să accepte existenţa şi consecinţele premiselor implicite, şi prin urmare trebuie să accepte să fie atacat pe acest teren.

6.   Putem  considera  că  o  teză  este  susţinută  în  mod  adecvat  dacă  se  bazează  pe argumente ce decurg dintr-un punct de plecare comun.

7.   Putem considera că o teză este susţinută în mod adecvat dacă foloseşte argumente care reflectă şi respectă practici şi scheme argumentative general acceptate.

8.   Argumentele folosite într-o discuţie trebuie să fie valide sau validate explicând una sau mai multe din premisele lăsate implicite.

9.   Drept consecinţă a unei apărări perdante, subiectul argumentat trebuie să accepte să îşi revizuiască poziţia, tot astfel cum consecinţa unei apărări învingătoare este că antagonistul trebuie să îşi modifice propria poziţie şi să renunţe la dubiile avute în legătură cu teza apărată de subiectul argumentat.

10.  Formularea tezelor, a poziţiilor reciproce şi a argumentelor trebuie să fie cât mai clară posibil şi uşor de interpretat.

 (după Vicenzo lo Casio, Gramatica argumentării, Meteora Press, 2002)

 

 TEXTUL ARGUMENTATIV

 

 

 

Citatul: „Nu căuta să fii admirat, ci crezut.” – Tudor Vianu

 

1. Enunţarea ipotezei

Cred că..., Părerea mea este..., Afirm..., (sau orice altă formulare a opiniei personale)

Tema: încrederea

 

 

 

 

2. Argumentarea

În primul rând,... (argument de tip exemplu)

 

 

 

În al doilea rând,... (argument de tip comparaţie)

 

 

 

 

3. Concluzia

În concluzie,..., Prin urmare..., În consecinţă... etcVezi și:

 Conectori folositi in Argumentare

100 modele de texte argumentative pentru bacalaureat

Programa Bacalaureat 2020 Limba si Literatura Romana Profil Real

Programa Bacalaureat 2020 Limba si Literatura Romana Profil Uman

Subiectul al II-lea. Tot ce trebuie sa stii / scri la Subiectul al II-lea

 Subiectul al III-lea CONȚINUTURI BACALAUREAT

Alte Lectii din romana