BACALAUREAT 2007

ECONOMIA ÎNTREPRINDERII

 

Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu"-București

Profesor Daniela Paraschiv

 

www.ebacalaureat.ro

 

*(Așteptați până încarca tot! Poate dura câteva minute. Pentru a cauta o variantă anume folosiți tasta Crtl+F )

 

 

 

 

 

  BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE la ECONOMIA ÎNTREPRINDERII

                                                           PROBA E

Filiera : Tehnologică , Profilul : Servicii , toate specializările

 Sesiunea iunie – iulie 2007                                                      

 

 

 

          Varianta 1

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1. 1.1.d ;    1.2.d ;    1.3.b ;    1.4.c ;    1.5.c .

2. a.- A ;    b.- F ;    c.- F ;    d.- F ;    e.- F

3. a- 4; b- 5 ;    c-1 ;    d-2 ;   

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

1a) Mediul extern al intreprinderii reprezinta ansamblul factorilor externi si al organizatiilor care influenteaza direct si indirect activitatea intreprinderii.

                                              sau

Mediul extern al intreprinderii este un ansamblu de factori eterogeni de natura: economica, sociala, politica, tehnico-stiintifica, juridica, geografica, demografica ce actioneaza pe plan national si international influentand relatiile de piata si performantele intreprinerii.

 

b) a) Promovarea pe baza varstei si a vechimii evidentiaza rolul experientei , stabilind un echilibru intre vechime si competenta Are un caracter nestimulativ.

Vechime = Competenta = Promovare

b)Promovarea pe baza rezultatelor  are in vedere  eficienta cu care persoana promovata isi va continua activitatea pe noul post. Se realizeaza pe baza criteriilor masurabile de promovare.

c)Promovarea pe baza potentialui  pune accentul pe receptivitatea, adaptabilitatea , puterea de munca, pregatirea angajatului etc;

2.  a)  Structura organizatorica reprezinta ansamblul persoanelor , a compartimentelor organizatorice , precum si  a relatiilor dintre acestea care au ca scop realizarea obiectivelor intreprinderii.

                                                       sau

   Structura organizatorica reprezinta totalitatea persoanelor , compartimentelor de munca, a verigilor de productie si conceptie, modul in care acestea sunt distribuite in timp si spatiu, precum si relatiile care se stabilesc intre ele in vederea realizarii obiectivelor de baza ale intreprinderii.

  Reprezentarea grafica a   structurii organizatorice se numeste organigrama.

b) serviciul aprovizionare cu biroul desfacere , apartin aceleasi functiuni.

c) structura operationala

d) serviciul aprovizionare-depozite, biroul desfacere-transport

SUBIECTUL III                                                                                             TOTAL : 30p.

K= Ri / ti = 2,4 h/ 0.05 h = 48

Ri= ritmul productiei pentru un produs de tip “i”

ti= timpul necesar pentru fabricarea unei unitati de produs “i’=0,05 h

Ri= Fda / Q = 7680 h/ 3200 piese = 2,4 h

Unde Fda= fondul de timp disponibil anual = 12 lunix20 zilex 2 schimburi x8 ore = 7680 ore

Q= productia = 3200 piese

K > 20 , rezulta tip de productie individuala

 

 

 

 

          

                                                           

 

           Varianta 2

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1. 1.1.b ;    1.2.c ;    1.3.d ;    1.4.d ;    1.5.b .

2. a.- A ;    b.- F ;    c.- A ;    d.- A ;    e.- F ;   

3. a- 4; b- 3 ;    c-5 ;    d-1 ;    e- 2;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

1a) structura organizatorica functionala ( de management, de conducere) si structura organizatorica operationala (de productie si conceptie)

b) prin intermediul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul intreprinderilor de management resurse umane( specializate in recrutarea si selectia personalului), prin intermediul mass-media

2.  a)  Structura organizatorica reprezinta ansamblul persoanelor , a compartimentelor organizatorice , precum si  a relatiilor dintre acestea care au ca scop realizarea obiectivelor intreprinderii.

                                                       sau

   Structura organizatorica reprezinta totalitatea persoanelor , compartimentelor de munca, a verigilor de productie si conceptie, modul in care acestea sunt distribuite in timp si spatiu, precum si relatiile care se stabilesc intre ele in vederea realizarii obiectivelor de baza ale intreprinderii.

  Reprezentarea grafica a   structurii organizatorice se numeste organigrama.

b) serviciul aprovizionare cu biroul desfacere , apartin aceleasi functiuni.

c) structura operationala

d) serviciul aprovizionare-depozite, biroul desfacere-transport

SUBIECTUL III                                                                                             TOTAL : 30p.

b) W2005= 50000 lei/vânzator

W= CA/ Np

50000= CA / 5 vânzatori

CA2005= 50000 lei/ vânzator x 5 vânzatori  = 250000 lei

 W2006 = CA/Np= 240000 lei/ 5 vânzatori = 48000lei/ vânzator

W2006 a scazut , datorita scaderii cifrei de afaceri

 

a)Rc= RE/CA x100

Rc2005 = 1000 lei/ 250000 lei x100= 0,4%

Rc2006= 1000lei/ 240000lei x100 = 0,41%

                       Sau

Rr= P/Cheltuielix100

Rr 2005= 1000 lei / 249000 lei x100=0.40%

Rr2006 =1000 lei/ 239000 lei x100 = 0,41%

Rata rentabilitatii a crecut in 2006 fata de 2005, datorita reducerii cheltuielilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                          

 

           Varianta 3

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1. 1.1.c ;    1.2.b ;    1.3.c ;    1.4.c ;    1.5.b .

2. a.- F ;    b.- A ;    c.- F ;    d.- A ;    e.- A ;   

3. a- 4; b- 1 ;    c- 5 ;    d-2 ;    e- 3;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

1a) organizare

b) prin intermediul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul intreprinderilor de management resurse umane( specializate in recrutarea si selectia personalului), prin intermediul mass-media

2. a. societate pe actiuni

b. - clienti : agenti economici si populatie

-  furnizori: producatori sau importatori de produse lactate

- concurenti : directi alte firme care comercializeaza produse lactate

c) depozite speciale (frigorifice)

SUBIECTUL III                                                                                            TOTAL : 30p.

 1. Productia de marfuri reprezinta totalitatea bunurilor materiale realizate in cadrul unei intreprinderi.Productia de servicii reprezinta totalitatea bunurilor imateriale realizate intr-o intreprindere
 2. Obiect de activitate productia si comercializarea de bijuterii din metale pretioase. Este o intreprindere prelucratoare, intreprindere care produce bunuri de consum intreprindere cu  procese tehnologice discontinue.
 3. Productie de serie mica
 4. Clienti persoane fizice, furnizorii de materii prime, tot persoane fizice, Relatie de cooperare.
 5. Piramida aplatizata specifica unei intreprinderi mici.

 

                                                                                     Adunarea

                                                                                   generala a 

                                                                                asociatilor

 

 

                                                                               

                                                                      

                                                                           Consiliu de

                                                                         Administratie

                                                                                                                               

 


                                                                                   Director

 

 

                                                                              Directori executivi

                                                       Structura functionala  a compartimentelor

 

               

                                                                  Structura de productie si conceptie

          

                                                          

 

          

 

 

Varianta 4

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1. 1.1.d ;    1.2.c ;    1.3.c ;    1.4.b ;    1.5.b .

2. a.- A ;    b.- F ;    c.- A ;    d.- A ;    e.- F ;   

3. a- 3; b- 5 ;    c- 1 ;    d-2 ;    e- 4;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

1.a) Ansamblul proceselor prin care se aleg angajatii ce intrunesc calitatile, cunostintele , deprinderile si aptitudinile necesare realizarii obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor specifice anumitor posturi reprezinta selectia angajatilor.

b) A. analiza cererii de recrutare, B. intocmirea chestionarelor C. interviul                              D. Adoptarea deciziei de angajare

 

c) dublul scop al interviului : - sa informeze pe candidat despre intreprindere, postul vacant, cerintele acestora; - sa permita candidatului sa prezinte informatii ample despre trecutul profesional  si aspiratiile de perspectiva

d) Postul de munca este cea mai simpla subdiviziune organizatorica , definita prin ansamblul obiectivelor individuale, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor care revin unei persoane angajate in intreprindere.

e) intre cei trei ospatari – relatii de cooperare

intre ospatari si seful de sala – relatii de subordonare

f) Locul de munca reprezinta o anumita suprafata de productie inzestrata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii de unul sau mai multi muncitori.

Locul de munca este veriga primara  a structurii operationale ( de productie).

 

SUBIECTUL III                                                                                            TOTAL : 30p.

b) W2005= 50000 lei/vânzator

W= CA/ Np

50000= CA / 5 vânzatori

CA2005= 50000 lei/ vânzator x 5 vânzatori  = 250000 lei

 W2006 = CA/Np= 240000 lei/ 5 vânzatori = 48000lei/ vânzator

W2006 a scazut , datorita scaderii cifrei de afaceri

 

a)Rc= RE/CA x100

Rc2005 = 1000 lei/ 250000 lei x100= 0,4%

Rc2006= 1000lei/ 240000lei x100 = 0,41%

                       Sau

Rr= P/Cheltuielix100

Rr 2005= 1000 lei / 249000 lei x100=0.40%

Rr2006 =1000 lei/ 239000 lei x100 = 0,41%

Rata rentabilitatii a crecut in 2006 fata de 2005, datorita reducerii cheltuielilor.

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                          

 

           Varianta 5

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1. 1.1.b ;    1.2.d ;    1.3.c ;    1.4.d ;    1.5.b .

2. a.- F ;    b.- A ;    c.- A ;    d.- A ;    e.- A ;   

3. 1- e ; 2 - c ;    3- a ;    4-b ;    5- d;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

1a)    Structura organizatorica reprezinta ansamblul persoanelor , a compartimentelor organizatorice , precum si  a relatiilor dintre acestea care au ca scop realizarea obiectivelor intreprinderii

                                                  sau

   Structura organizatorica reprezinta totalitatea persoanelor , compartimentelor de munca, a verigilor de productie si conceptie, modul in care acestea sunt distribuite in timp si spatiu, precum si relatiile care se stabilesc intre ele in vederea realizarii obiectivelor de baza ale intreprinderii.

 

b) criterii de promovare a personalului : -studiile;

- vechimea in munca;

- postul detinut anterior;

- potentialul angajatului(calitati, cunostinte, deprinderi, aptitudini, competente).

 

2. a. societate pe actiuni

b. - clienti : agenti economici si populatie

-  furnizori: producatori sau importatori de produse lactate

- concurenti : directi alte firme care comercializeaza produse lactate

c) depozite speciale (frigorifice)

SUBIECTUL III                                                                                            TOTAL : 30p.

a) W= CA/ Np

W= 10000 lei/ 50 angajati = 200 lei/angajat

 P= V-C = 10000 lei - 8000 lei = 2000 lei

b) Rc= RE/CA x100

Rc2005 = 1000 lei/ 250000 lei x100= 0,4%

Rc2006= 1000lei/ 240000lei x100 = 0,41%

                       Sau

Rr= P/Cheltuielix100

Rr 2005= 1000 lei / 249000 lei x100=0.40%

Rc= RE/CA x100

Rc = 2000 lei/ 10000 lei x100= 20 %

                       Sau

Rr= P/Cheltuielix100

Rr = 2000 lei / 8000 lei x100= 25 %

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 6

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1. 1.1.b ;    1.2.a ;    1.3.d ;    1.4.c ;    1.5.a .

2. a.- F ;    b.- F ;    c.- A ;    d.- A ;    e.- A ;   

3. 1- e ; 2 - c ;    3- a ;    4-b ;    5- d;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

A.1.    In functie de structura interna si modul de distribuire a autoritatii ierarhice compartimentele de munca pot fi:

-          compartimentul de baza = o grupare simpla de persoane , asupra carora isi exercita autoritatea un singur sef.

-          Compartimentul de ansamblu = o grupare de persoane din care o parte poate fi subordonata direct sefului de compartimende ansamblu, iar o alta parte indirect  , prin intermediul sefului compartimentului de baza.

2. Relatiile organizatorice din punct de vedere juridic se clasifica astfel ::

- relatii formale (oficiale) stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al intreprinderii;

- relatii informale ( neoficiale) se stabilesc datorita unor criterii obiective.

B. (1) postului       (2)competente   (3) sarcini si responsabilitati

C. (1 ) A.G.A. (2) Director comercial (3) Director economic (4) Birou aprovizionare

(5) Birou desfacere (6) Birou marketing (7) Birou financiar (8) Birou contabilitate (9) Depozit (10) Magazin

SUBIECTUL III                                                                                             TOTAL : 30p.

 

III. Eseu :Intreprinderea- veriga de baza a economiei

Conceptul de intreprindere:

DEFINITIE

Intreprinderea reprezinta o veriga de baza a economiei, in care are loc producerea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii conform cerintelor pietei.

 

Trasaturile caracteristice ale intreprinderii:

Trasaturi de baza ale intreprinderii:

-          unitatea tehnico-productiva;

-          unitate organizatorico-administrativa;

-          unitate economico-sociala.

a)Unitatea tehnico-productiva

In acest sens, doua intreprinderi se vor deosebi intre ele, prin prisma a trei factori fundamentali ai procesului de productie si anume : mijloace de munca, obiectele muncii si forta de munca.

Unitatea tehnico-productiva caracterizata prin omogenitatea procesului tehnologic , presupunedesfasurarea in sectiile de baza a unor procese de productiesimilare; dotarea cu acelas tip de utilaje, o organizare asemanatoare a procesului de productie  si forta de munca are meserii identice.

Unitatea tehnico-productiva caracterizata prin unitatea productiei fabricate de intreprindere , presupune desfasurarea in diferite sectii de baza a unor procese tehnologice diferite, sectiile sunt dotate cu utilaje de tipuri diferite, iar forta de munca pentru aceste sectii va fi diferit specializata. I ntreprinderea in acest caz are unitatea tehnico-productiva , intrucat toate sectiile concura la realizarea fabricarii acelorasi produse , care reflecta profilul intreprinderii.

b) Unitate organizatorico-administrativa:

Potrivit acestei trasaturi , fiecare intreprindere se organizaeza si functioneaza distinct. Intreprinderea inca de la infiintare , o data cu precizarea obiectului sau de activitate, a sediului si a denumirii, dispune de propria sa structura organizatorica, cuprinzand compartimente de productie , de conceptie si compartimente functionale.

c) Unitate  economico-sociala :

Intreprinderea este organizata si condusa pe principiul rentabilitatii astfel ea trebuie sa-si acopere cheltuielile din veniturile proprii , cat si obtinerea de profit. Intreprinderea are un buget de venituri si cheltuieli , cont de decontare in banca, are relatii contractuale cu alti agenti economici si isi desfasoara activitatea respectand cerintele pietei.

Clasificarea intreprinderilor:

1.In functie de forma de proprietate asupra capitalului social si  al patrimoniului:

-          intreprinderea proprietate publica  sunt regiile autonome sau companiile nationale si sunt organizate in ramuri strategice ale economiei nationale ( industria de armament , industria  energetica, exploatarea minelorsi a gezelor  naturale, posta si transport feroviar ) sau alte domenii sau ramuri stabilite de guvern. In cadrul R.A. statul detine totalitatea capitalului . 

      Fiecare  R. A. reprezinta insa o persoana juridica si functioneaza pe baza de    gestiune economica si autonomie financiara, iar in acest scop este proprietateea bunurilor din patrimoniul sau.

-          Intreprinderea proprietate din sectorul particular sunt organizate ca societati comerciale. Societatea comerciala reprezinta un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun , cu scop de  a imparti foloasele ce ar putea deriva;  societatea comerciala este o persoana juridica

-          Intreprinderi in proprietate de grup cooperatist- cand initiativa crearii patrimoniului apartine unei persoane asociate intr-o cooperativa;

-          Intreprinderi mixte- formate din unirea capitalului public cu cel privat.

2.In functie de caracteristicile tehnice si tehnologice ale procesului de productie, intreprinderile se grupeaza in :

-ramuri si subramuri.

Acestea sunt : - intreprinderi producatoare de energie electrica si termica;

-intreprinderi din industria metalurgiei feroase,

- intreprinderi din industria metalurgiei neferoas,

- intreprinderi din industria de exploatare si prelucrare a lemnului etc.

In functie de aparteneta la una din ramurile industriale de activitate :

a)    dupa caracterul materiei prime consumate:

-          intreprinderi extractive;

-          intreprinderi prelucratoare.

b)       dupa  destinatia economica si caracterul productiei finite:

-intreprinderi producatoare de bunuri de capital

- intreprinderi producatoare de bunuri de consum.

c) dupa  continuitatea procesului tehnologic:

- intreprinderi cu procese tehnologice continue :  sunt cele in care  prelucrarea obiectelor muncii si trecerea lor de  la un loc de munca la altul se fac in mod continuu. Se utilizeaza in intreprinderile cu productie de masa si serie mare.

     - intreprinderi cu procese tehnologice discontinue : sunt caracteristice intreprinderilor  care fabrica  produse in serie mica sau mijlocie sau la productia individuala .

3.In functie de gradul de marime  a intreprinderii:

-          intreprinderi mari ( peste 250 salariati);

-          intreprinderi mici si mijlocii ( microintreprinderi cu max 9 salariati, mici cu 10-49  salariati, mijlocii cu 50-249 salariati)

4.In raport cu gradul de specializare:

-intreprinderi specializate= produc  o nomenclatura restransa de produse, insa in cantitati mari(intreprinderi textile, incaltaminte, metalurgice);

-intreprinderi universale fabrica produse dintr-o nomenclatura foarte variata, dar in cantitati micidin fiecare sortiment(santier naval, intreprindere de mecanica fina) ;

-intreprinderi mixte sunt alcatuite din sectii de prroductie specializate si universale ( unitai constructoare de masini).

 

5.I n raport cu tipul de productie :

- intreprinderi cu productie de unicate( individuala): produc sortiment variat in cantitati reduse;

-intreprinderi cu productie de serie ( mica, mijlocie, mare) intreprinderi care fabrica constant o productie de nomenclatura relativ redusa, in cantitati relativ mari;

- intreprinderi cu productie de masa care produc o nomenclatura redusa de produse dar in cantitati mari, fara intrerupere o perioada lunga de timp.

 Tipuri de productie:

DEFINITIE: Tipul de productie reprezinta un anumit mod de organizare a productiei intr-o intreprindere , sectie sau atelier , tanand cont de urmatorii factori: stabilitatea in timp a nomenclaturii de fabricatie; volumul productiei fabricate din fiecare tip de produs; gradul de specializare al locurilor de munca, atelierelor, sectiilor; forma de miscare a obiectelor muncii intre locurile de munca.

Comparatia dintre diferitele tipuri de productie

Tip de productie

Nomenclatura de fabricatie

Volumul de productie din fiecare tip de produs

Caracteristicile locurilor de munca

Forma de deplasare a obiectelor muncii

1. Productia de masa

Restransa , uneori un singur tip de produs

Foarte mare

Specializate tehnologic( realizeaza o singura operatie tehnologica)

Individual, bucata cu bucata, continuu

2. Productia de serie:

-mare

-mijlocie

-mica

Relativ mare, creste pe masura ce se trece de la seria mare la seria mijlocie si mica

Mare, insa scade prin trecerea  de la seria mare spre seria mijlocie si mica

Specializate tehnologic( pentru seria mare) si universale ( la seria mijlocie si mică)

Individual ( la seria mare) si pe loturi ( la seria mijlocie si mica)

3.Productia individuala

Foarte mare

Mic, in general un singur exemplar

universale

Individual pentru reperele componente ale unui produs

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 7

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1A 1.a ;    2.c ;    3.a ;    4.d ;    5.b .

B. a.- F ;    b.- A;    c.- F ;    d.- A ;    e.- F ;   

C. 1- a; 2 - e ;    3- c ;    4-d ;    5- b;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

A.1.Elementele piramidei ierarhice :nivele (trepte) ierarhice si relatiile organizatorice. organismele de conducere, structura functionala , structura operationala

2. Factorii externi de mediu cu influenta : - directa, achizitionarea de utilaje performante;

                                               -indirecta, care creeaza cadrul economic, tehnologic, social, politic, demografic, cultural.

B.(1 ) procese (2) ansamblul (3) obiective

C. completare organigrama : (1 ) A.G.A. (2) Director tehnic (3) Director comercial (4) Director economic (5) Birou planificare, urmarire, lansare productie PLUP sau birou proiectare  (6) Serviciul aprovizionare-desfacere  (7) Birou personal (resurse umane) (8) Parc auto  (9) Depozit (10) Magazin

 

SUBIECTUL III                                                                                            TOTAL : 30p.

1. Eseu: “ Importanta relatiilor externe ale intreprinderii “

I. Definitii:

Mediul extern al intreprinderii reprezinta ansamblul factorilor externi si al organizatiilor care influenteaza direct si indirect activitatea intreprinderii.

 

Mediul extern al intreprinderii este un ansamblu de factori eterogeni de natura: economica, sociala, politica, tehnico-stiintifica, juridica, geografica, demografica ce actioneaza pe plan national si international influentand relatiile de piata si performantele intreprinerii.

 

II. Conceptul de mediu

 

Mediul extern al firmei se refera in special la producatori.

 

Evolutia intreprinderii este marcata de cresterea interdependentelor cu mediul in care isi desfasoara activitatea. Intreprinderea este eficienta daca cunoaste actiunea factorilor de mediu si se adapteaza la aceasta. Fixarea activitatilor, a structurii organizatorice, a proceselor economice se realizeaza plecand de la mediul extern al intreprinderii. Intreprinderea la randul sau influenteaza activ mediul.

 

Intreprinderea este sistem deschis catre mediul sau. Are intrari din mediu ca resurse materiale, umane, tehnologice, informationale, financiare si servicii. Are iesiri in mediu sub forma rezultatelor care constau in bunuri si servicii, bani, informatii.

 

Mediul extern este dinamic pentru ca se schimba datorita revolutiei tehnico-stiintifice.

 

Organizatiile din mediul extern al firmei sunt: clientii, furnizorii, concurentii, bancile, societatile de asigurari, mass-media, Camerele de Comert si Industrie, institutiile statului (Camerele de Munca, Administratiile Financiare, Casele de Asigurari Sociale). Ele influenteaza direct activitatea firmei.

 

III. Factorii externi de mediu cu influenta : - directa, achizitionarea de utilaje performante

                                               -indirecta, care creeaza cadrul economic, tehnologic, socila, politic, demografic, cultural.

Relatiile externe ale intreprinderii cu organizatiile :

 

Organizatiile

Definire

Caracterizare

Clientii

 

Sunt reprezentati de : consumatori, utilizatorii industriali, intreprinderile comercilae, institutiile publice.

Ei consuma bunuri (lucrari, servicii) produse de intreprindere.

Clientii reprezinta destinatarul eforturilor economice ale firmei.

Succesul firmei depinde de analiza comportamentului clientilor, pentru a identifica pozitia sa fata de firma, modul lor de gandire si actiune.

 

Furnizorii

Ei reprezinta partenerii firmei de la care se aprovizioneaza cu resurse materiale, servicii, forta de munca.

Relatiile economice cu clientii si furnizoriise concretizeaza in contracte economice.

Cuprinsul contractului de vanzare-cumparare:

1.denumire si adrese contractanti

2.persoanele imputernicite sa semneze

3. obiectul contractului

4. conditiile de calitate

5. conditiide ambalare, etichetare, transport

6. termene de realizare a contractului

7.conditiide receptie

8.forme de asistenta tehnica, de garantie

9.pret , modalitati de plata

10.alte clauze care completeaza continutul si-l clarifica

Concurentii

Persoane fizice sau juridice care isi disputa aceleasi categorii de clienti sau aceiasi furnizori sau intermediari.

Exista concurenti directi si indirecti.

Un concurent direct vinde un produs similar cu al firmei.

Un concurent indirect vinde un produs diferit, dar care se adreseaza acelorasi clienti si are aceeasi utilizare( margarina in loc de unt)

Analiza concurentei pe piata ia in considerare:

-intensitatea concurentei

-cauzele succesului concurentilor

-sansele de a castiga competitia

Institutiile bancare

 

 

 

_

Finanteaza intreprinderile.

Acorda consultanta,informatii.

Ofera servicii ca:-rapoarte privind tendintele economiei interne si mondiale,- rapoarte privind solvabilitatea,- informatii despre credite, metode de plata, cursuri de schimb.

Societatile de asigurari

Sunt institutii la care intreprinderea apeleaza pentru a-si proteja cladirile, constructiile impotriva incendiilor, fenomenelor naturale, exploziilor.

 

_

Mass-media

Grupuri de presa, posturi de radio, canale de televiziune

 

 

Are dublu rol: de reprezentare pentru a face publicitate si reclama produselor si firmelor, de informare ca sursa de baza pentru stirile economice, politice si sociale interne si internationale.

Camerele de Comert si Industrie

Sunt organizatii autonome neguvernamentale infiintate prin initiativa comerciantilor pentru a le apara interesele fata de institutiile statului sau organismele din strainatate.

Apara interesele comerciantilor care le sunt membrii.

Exista:

-Camere de Comert si Industrie locale (una in fiecare judet si in Bucuresti) , ofera informatii despre reglementarile comerciale locale sau regionale,oferind oportunitati de afaceri firmelor;

- Camere de Comert si Industrie nationale ( a Romaniei) ;

- Camere de Comert si Industrie BI-nationale ( ex.Franco- Romana) dezvolta cooperarea economica intre state;

-Camera Internationala de Comert  de la Paris care are ca membrii Camerele de Comert si Industrie nationale prin publicatiile ei subliniaza principalele aspecte ale relatiilor economice internationale.

Institutiile statului

Camere de Munca ,Casele de Asigurari Sociale, Administratiile Financiare, Parlamentul, Presedentia, Guvernul, Ministerele,Primarii, Prefecturi, autoritatea judecatoreasca, politia

Au roluri de asigurare, finantare, control-evaluare, contribuind astfel la derularea corespunzatoare a activitatii economice a intreprinderii.

 

 

2.PROBLEMA:

 Rc0= RE/CA x100= 16000 / 40000 x100= 40%

Rc1= RE/ CA x100 = 20000/ 60000x 100= 33,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 8

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1A 1.a ;    2.c ;    3.d ;    4.c ;    5.d .

B. a.- A ;    b.-F;    c.- A ;    d.- A ;    e.- F ;   

C. 1-d ; 2 - c ;    3- b (personal de paza) ;    4-a ;    5- e;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

 1. 1. Factori de stabilire a marimii ponderii ierarhice :natura activitatii colectivului subordonat, gradul deindependenta ce revine in  indeplinirea sarcinilor de catre executanti, nivelul de pregatire si capacitatea organizatorica a conducatorului si subordonatilor, dispersia teritoriala a unitatilor economice, posturilor ce intra in subordinea conducatorului

2. Factorii(caracteristici) folositi pentru  stabilirea tipurilor de productie : stabilitatea in timp a nomenclaturii de fabricatie; volumul productiei fabricate din fiecare tip de produs; gradul de specializare al locurilor de munca, atelierelor, sectiilor; forma de miscare a obiectelor muncii intre locurile de munca.

B. a) (1) munca simplu sau complex (2) obiective individuale

        C. completare organigrama : (1 ) A.G.A. (2) Comitet de directie (3) Director comercial (4) Director economic (5) Serviciul aprovizionare-desfacere    (6) Serviciul  personal (resurse umane) (7) Parc auto 

 

Tipul de relatie intre manager general si serviciul financiar –contabil : relatie de stat-major.

 

SUBIECTUL III                                                                                             TOTAL : 30p.

 

ESEU : Elemente de baza ale structurii de productie si conceptie

 

Structura operationala ( de productie si conceptie) si compartimentele sale:

Definitie: Structura operationala este definita prin numarul si componenta  unitatilor de productie, marimea acestora, modul de organizare interna, precum si prin relatiile ce se stabilesc intre acestea in vederea realizarii obiectului de activitate al intreprinderii.

 

Compartimentele structurii operationale sunt sectiile de productie ( de baza , auxiliare, de servire, anexe), ateliere, locuri de munca.

Sectia de productie = unitatea de productie bine determinata , in cadrul careia se executa un produs sau o parte a acestuia sau o parte  a procesului tehnologic.

Sectia de baza= in cadrul ei se obtin produse de baza care dau profilul firmei .

Sectia auxiliara =executa produse sau servicii pentru sectiile de baza( sectia scularie, sectia de intretinere si reparatii).

Sectia de servire =realizeaza lucrari sau servicii pentru sectiile de baza si auxiliare ( transportul intern, depozitarea)

Sectia anexa= prelucreaza deseurile rezultate din procesul tehnologic.

 

Atelierul reuneste mai multe locuri de munca unde se executa  aceeasi operatie tehnologica sau un ciclu de operatii tehnologice pentru a obtine o piesa sau un produs.

 

Locul de munca reprezinta o anumita suprafata de productie inzestrata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii de unul sau mai multi muncitori.

Locul de munca este veriga primara  a structurii operationale ( de productie).

 

Tendinte contemporane in organizarea structurala a intreprinderii

 

In organizarea structurala  a intreprinderii , in prezent , se manifesta  urmatoarele tendinte:

a)    crearea unor forme de conducere participativa  a intreprinderii, tendinta specifica pentru intreprinderile mici si mijlocii;

b)    modificarea continutului postului pentru ca scad ca pondere sarcinile de rutina , bazate pe efort fizic si creste ponderea sarcinilor de supraveghere, control, de creativitate;

c)    crearea unor compartimente specializate pe anumite domenii sau activitati astfel exista compartimente distincte de cercetare –dezvoltare, de marketing, organizare, de informatica etc. ;

d)    crearea unor subdiviziuni organizatorice cu dubla functionalitate  ceea ce a determinat  aparitia unor intreprinderi speciale pentru cercetare –dezvoltare sau pentru marketing.

e)    construirea unor echipe intercompartimente, cea mai cunoscuta este cercul de calitate (grup de persoane care isi desfasoara activitatea in compartimente diferite, dar care periodic se intalnesc pentru  a analiza problemele legate de calitate si pentru  a formula solutii pentru rezolvarea lor).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 9

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1A 1.b ;    2.b ;    3.a ;    4.d ;    5.c .

B. a.- A ;    b.-A;    c.- F ;    d.- A ;    e.- A ;   

C. 1-d ; 2 - b ;    3- c ;    4-a ;    5- e;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

A.1. Activitatile incluse in functiunea de productie sunt :

-activitati de pregatire a productiei;

-activitati de executare propriu-zisa a produselor

a) Activitatile de pregatire a productiei sunt influentate de noutatea produsului ce urmeaza a se fabrica, astfel aceasta activitate este direct legata de activitatea de cercetare.

b) Executare propriu-zisa a produselor cuprinde totalitatea activitatilor intreprinse in scopul indeplinirii sarcinilor de fabricare a produselor.

 

2. Dupa continutul informatiilor transmise, relatiile organizatorice pot fi

a) relatii de autoritate  care pot fi la randul lor:

            - relatii ierarhice stabilite intre compartimentele subordonate ierarhic;

            - relatii functionale- apar intre compartimentele specializate, intre care exista autoritate functionala;

            - de stat major- apar prin delegarea de autoritate, compartimentele care transmit informatii sau recomandari de specialitate altor compartimente;

b) relatii de cooperare nu sunt oficiale, se manifesta intre compartimentele aflate pe acelasi nivel ierarhic;

c) relatii de control se stabilesc intre cei cu functii de conducere si subordonatii acestora pentru a verifica modul cum au fost realizate sarcinile de serviciu;

d) relatii de reprezentare se stabilesc intre manageri si reprezentantii organizatiilor profesionale, sindicate, alte persoane din afara firmei.

 

B.(1) comerciala (2) marketing (3) comert interior (4) servicii comerciale

C. completare organigrama : (1 ) A.G.A. (2) Director tehnic (3) Director economic (4) Serviciul  investitii (5) Serviciul aprovizionare-desfacere    (6)  Birou marketing(7)  Birou personal (resurse umane) (8)  Birou secretariat (administrativ)

 

SUBIECTUL III                                                                                            TOTAL : 30p.

A. Problema:

∆P= P1-P0 = 24000 lei-20000 lei= 4000 lei rezulta P1› P0 cu 4000 lei

% P = P1/ P0 x100= 24000 lei /20000 lei  x100= 120% rezulta o crestere a lui P1 fata de P0 cu 20 %

Re= RE/ At x100 = 24000/ 15 000 x100= 160%

 

B.Eseu “Categorii de personal”

Totalitatea resurselor umane care isi desfasoara activitatea in cadrul unei intreprinderi reprezinta personalul intreprinderii.

Personalul intreprinderii cuprinde salariatii incadrati permanent sau temporar, prezenti la lucru, aflatiin concediu de odihna , concediu de boala  sau de studii, salariatii absenti motivat sau nemotivat ,cei aflati in ziua lor libera, cei trimisi sa lucreze in afara intreprinderii , cei aflati in deplasare, elevii si studentii aflati in practica daca sunt salariati ai intreprinderii.

 

Structura personalului intreprinderii, pe categorii de salariati , cuprinde: muncitori; personal operativ, personal cu functie de executie si conducere.

A)   Muncitorii sunt cei mai numerosi. In functie de rolul pe care il indeplinesc in activitatea intreprinderii , muncitorii sunt grupati in : muncitori direct producatori si muncitori indirect producatori ( auxiliari).

-          Muncitorii direct productivi sunt cei care actioneaza direct asupra obiectelor muncii, cu ajutorul uneltelor , masinilor, instalatiilor de care dispun.( lacatusi, strungari, muncitori de la intretinere, muncitori care realizeaza piese de schimb).

-          Muncitori indirect producatori actioneaza indirect asupra obiectelor muncii, deplasandu-le pentru conservare, prelucrare sau livrare.( muncitori din activitatile de transport intern, receptioneri, cei care deplaseaza materialele in afara masinilor sau depozitelor).

B)   Personal operativ exista in transporturi, telecomunicatii, comert. (impegati, conducatori, controlori bilete, casieri, ofiteri de bord, piloti, factori postali, telefonisti, vanzatori).

C)   Personal cu functii de executie si conducere cuprinde trei categorii de salariati grupati dupa nivelul de pregatire si locul de munca, astfel :

1.    personal cu functii de executie :

a)    personal cu pregatire liceala sau post-liceala  pentru:

-          activitati administrative( dactilografa,functionara);

-          activitati de specialitate( tehnician, contabil cu studii medii).

b)    maistri;

c)    personal cu pregatire superioara( ingineri, economisti,chimisti);

d)    personal cu functiie in activitatile de intretinere, paza,si pompieri.

2.    Personal cu functii de conducere a compartimentelor functionale, de productie, cercetare, proiectare( sefi de birouri, de servicii, sefi de sectie, sefi de laborator)

3.    Personal cu functii in conducerea intreprinderii ( director general, director adjunct, director economic, inginer-sef)

Angajatii sunt persoanele incadrate pe un loc de munca in cadrul unei organizatii, firme , intreprinderi.

Modelul de gestiune flexibila a fortei de munca cuprinde urmatoarele categorii de angajati:

-          specialistii, tehnicienii, inginerii si alti profesionisti la nivel inalt - acestia sunt recrutati in numar tot mai mare  pentru a indeplini functii cum  ar fi de cercetare-dezvoltare, informatica, marketing, comunicare etc.

-          salariati generalisti - sunt atat la nivelul managerilor, cat si de angajatii relativ polivalenti ( policalificati in mai multe meserii). Aceste doua categorii : angajatii specilaisti si generalisti sunt cele mai importante, datorita statutului inalt in societate.

-          angajati cu timp partial - angajati care nu au perspectiva in cariera; aceasta categorie este principala zona de gestiune flexibila  a fortei de munca interne.

-          lucratorii temporari- raspund unor nevoi specifice , fiind angajati pentru obiective sau perioade specifice limitate.

-          angajatii prin sub-contractare- cuprind angajati prin sub-contracte cu intreprinderi specializate pentru a raspunde unor nevoi permanente( paza, intretinere, informatica) sau ocazionale (consultanta, publicitate).

 

 

                                                          

 

           Varianta 10

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1A 1.a ;    2.b ;    3.a ;    4.b ;    5.d .

B. a.- F ;    b.-F;    c.- F ;    d.- A ;    e.- A ;   

C. 1-b ; 2 - c ;    3- d ;    4-e ;    5-a;

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

A. Oricare 4 activitati specifice :

-          determinarea necesarului de forta de munca;

-          recrutarea, selectia, angajarea, evaluarea performantelor in munca;

-          promovarea personalului;

-          motivarea si evaluarea personalului;

-          stabilirea sistemului de salarizare;

-          aplicarea si calculul drepturilor banesti ale salriatilor;

-          crearea unui microclimat adecvat desfasurarii in bune condirii a activitatii;

-          respectarea normelor de protectie a muncii.

B.2. (1) cantitative (2) calitative (3) scopuri

C. completare organigrama : (1 ) A.G.A. (2) Consiliu de administratie (3) Manager general (4) manager comercial (5) manager economic (6) Birou marketing (7) birou financiar (8) Birou contabilitate (9) Depozit (10 ) magazin

 

SUBIECTUL III                                                                                            TOTAL : 30p.

 

Eseu “Structura organizatorica a conducerii intreprinderii “

 

Structura functionala reprezinta ansamblul cadrelor de conducere si compartimentelor tehnice, economice, administrative, modul de constituire si grupare al acestora , precum si relatiile dintre ele, necesare desfasurarii procesului de management si executie.

 

1.Postul de munca este cea mai simpla subdiviziune organizatorica , definita prin ansamblul obiectivelor individuale, sarcinilor si competentelor care revin unei persoane angajate in intreprindere.

Trasaturile unui post de munca:

- autoritatea formala – limita in care titularul postului isi realizeaza obiectivele individuale;

- competenta profesionala-nivelul de pregatire, experienta profesionala necesara realizarii obiectivelor individuale;

-responsabilitatea – obligatia titularului postului de a indeplini sarcinile si atributiile derivate din obiectivele individuale.

 

2.Functia cuprinde ansamblul atributiilor si sarcinilor de indeplinit dei revin unui angajat al intreprinderii , precum si responsabilitatile, competentele si relatiile ce decurg din postura de salariat al intreprinderii.

Functia se defineste prin totalitatea posturilor care au sarcini si atributii omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii lor si acre sunt in subordinea unei persoane din structura organizatorica a unitatii.

Tipuri de functii:

-          de management – implica coordonarea activitatilor subordonatilor;

-          de executie- implica transpunerea in practica a deciziilor emise de catre titularul postului de conducere.

 

3.Compartimentul de munca reuneste un numar de persoane cu sarcini bine precizate, sub aceeasi autoritate ierarhica.

Tipuri de compartimente: A.

-          operationale – contribuie direct la realizarea obiectivelor firmei ( sectii, ateliere, depozite, magazine, magazii);

-          functionale- stau la baza punerii in practica a strategiilor si politicii firmei( servicii, birouri, departamente, directii).

B. In functie de structura interna si modul de distribuire a autoritatii ierarhice compartimentele de munca pot fi:

-          compartimentul de baza = o grupare simpla de persoane , asupra carora isi exercita autoritatea un singur sef.

-          Compartimentul de ansamblu = o grupare de persoane din care o parte poate fi subordonata direct sefului de compartimende ansamblu, iar o alta parte indirect  , prin intermediul sefului compartimentului de baza.

C. Dupa natura autoritatii pe care o exercita prin delegare, compartimentele de munca pot fi:

            - ierarhice , conducatorii lor dispun de autoritate ierarhica asupra conducatorilor compartimentelor situate pe un nivel ierarhic inferior, astfel le transmit acestora dispozitii, ordine si primesc informatii despre modul cum sunt indeplinite;

            -functionale , conducatorii acestora dispun de autoritate functionala in raport cu alte compartimente carora le transmit indrumari, instructiuni;

            - de stat major  au rol de a acorda asistenta de specialitate conducerii unitatii elaborand studii, analize , informari  care sa ajute la adoptarea deciziilor ( compartimentul de marketing).

 

 

 

    D.In functie de importanta si volumul de munca aferent , compartimentele de munca se pot clasifica in :

- directii;

- servicii;

- birouri;

- colective de munca.

 

 

 

4.Nivelul ierarhic reprezinta distanta compartimentelor fata de conducerea unitatii (adunarea generala a actionarilor sau asociatilor).

Piramida ierarhica a unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            Adunarea

                                                            Generala a 

                                                            Actionarilor

                                                           

 

 

                                                            Consiliu de

                                                Administratie

                                                                                               

 

                                                Comitetul de directie

 

 

                                             Presedinte C.A.=director general

 

                                            Director executiv

                                   

 

 

                                         Structura functionala  a compartimentelor

 

                       

                                   Structura de productie si conceptie

 

 

                                    Baza structurii organizatorice

 

            Inaltimea piramidei ierarhice defineste numarul de niveluri ierarhice ale structurii organizatorice. Marimea bazei piramidei ierarhice depinde de numarul formatiilor de munca din firma.

 

            Piramida ierarhica  inalta specifica  intreprinderilor mari are ca avantaje:

            -permite o informare si o documentare riguroasa in legatura cu problemele aparute, ceea ce permite o fundamentare multilaterala a deciziilor adoptate;

            -specializarea compartimentelor pe functiunile intreprinderii.

            Dezavantaje: - prelungirea circuitelor informationale, deci incetinirea adoptarii deciziilor;

            -nr mare de personal administrativ;

            -cheltuieli mari cu personalul de conducere.

            Piramida ierarhica aplatizata specifica intreprinderilor mici si mijlocii are ca avantaje:

-          operativitate in luarea deciziilor;

-          apropierea conducerii de structura de conceptie si productie;

-          cheltuieli reduse cu personalul de conducere.

Dezavantaje:- incarcarea excesiva cu atributii a personalului de conducere;

- aparitia de elemente subiective in adoptarea deciziilor.

 5. Ponderea ierarhica( norma de conducere) se defineste  prin numarul de persoane conduse in mod direct de un cadru de conducere.

            Marimea ponderii ierarhice pentru un manager se stabileste in functie de factorii urmatori:

-          natura activitatii colectivului subordinat ;

-          gradul de independenta  a sarcinilor ce revin executantilor;

-          nivelul de pregatire si capacitatea organizatorica a conducatorului si subordonatilor;

-          dispersia teritoriala a posturilor ce intra in subordinea conducatorului etc.

6. Relatiile organizatorice reprezinta relatiile structurale  ce se stabilesc intre diferitele verigi organizatorice datorita necesitatii unui schimb permanent de informatii.

A.din punct de vedere juridic exista :

- relatii formale (oficiale) stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al intreprinderii;

- relatii informale ( neoficiale) se stabilesc datorita unor criterii obiective.

B.Dupa continutul informatiilor transmise, relatiile organizatorice pot fi :

a) relatii de autoritate  care pot fi la randul lor:

            - relatii ierarhice stabilite intre compartimentele subordonate ierarhic;

            - relatii functionale- apar intre compartimentele specializate, intre care exista autoritate functionala;

            - de stat major- apar prin delegarea de autoritate, compartimentele care transmit informatii sau recomandari de specialitate altor compartimente;

b) relatii de cooperare nu sunt oficiale se manifesta intre compartimentele aflate pe acelasi nivel ierarhic;

c) relatii de control se stabilesc intre cei cu functii de conducere si subordonatii acestora pentru a verifica modul cum au fost realizate sarcinile de serviciu;

d) relatii de reprezentare se stabilesc intre manageri si reprezentantii organizatiilor profesionale, sindicate, alte persoane din afara firmei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 11

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

 

1.1.1.d ;    1.2.c ;    1.3.a ;    1.4.b ;    1.5.b .

2.a.- F ;    b.- F ;    c.- A ;    d.- A ;    e.- F ;    f.- A .

3. 1.-b ;    2.-d ;    3.-c ;    4.-a .

SUBIECTUL II                                                                                             TOTAL : 30p.

1. a.Numărul de salariați ;    

            b.Factorii socio – culturali ;

            c.Funcțiunea de resurse umane .

2a.(1) - foarte mare ;

            b.(2) - masa profitului (profit ) ;

            c.(3) - producție ;

            d.(4) - amănuntul .

3a.1 – Adunarea Generală a Acționarilor ;

                           2 – Director economic (contabil-șef) ;

                           3 – Compartiment (birou, serviciu) Marketing ;

                           4 – Compartiment (birou, serviciu)  Aprovizionare-Desfacere ;

                           5 – Compartiment (birou, serviciu)Contabilitate .

             b.- relații de autoritate de tip ierarhic ;

 - relații de cooperare .

             c. Întreprinderi mijlocii

.SUBIECTUL III                                                                                           TOTAL : 30p.

ESEU : Structura de productie si conceptie si verigile sale

 

Structura operationala ( de productie si conceptie) si compartimentele sale:

Definitie: Structura operationala este definita prin numarul si componenta  unitatilor de productie, marimea acestora, modul de organizare interna, precum si prin relatiile ce se stabilesc intre acestea in vederea realizarii obiectului de activitate al intreprinderii.

Compartimentele structurii operationale sunt sectiile de productie ( de baza , auxiliare, de servire, anexe), ateliere, locuri de munca.

Veriga structurală de bază este secția de producție .

Sectia de productie = unitatea de productie bine determinata , in cadrul careia se executa un produs sau o parte a acestuia sau o parte  a procesului tehnologic.

Sectia de baza= in cadrul ei se obtin produse de baza care dau profilul firmei .

Sectia auxiliara =executa produse sau servicii pentru sectiile de baza( sectia scularie, sectia de intretinere si reparatii).

Sectia de servire =realizeaza lucrari sau servicii pentru sectiile de baza si auxiliare ( transportul intern, depozitarea)

Sectia anexa= prelucreaza deseurile rezultate din procesul tehnologic.

 

Atelierul reuneste mai multe locuri de munca unde se executa  aceeasi operatie tehnologica sau un ciclu de operatii tehnologice pentru a obtine o piesa sau un produs.

Locul de munca reprezinta o anumita suprafata de productie inzestrata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii de unul sau mai multi muncitori.

Locul de munca este veriga primara  a structurii operationale ( de productie).

 

 

                                                           

 

           Varianta 12

 

SUBIECTUL I                                                                                               TOTAL : 30p.

1.1.d ;    1.2.c ;    1.3.c ;    1.4.d ;    1.5.b .

2.a.- A ;    b.- F ;    c.- F ;    d.- F ;        e.- A .

3. 1.-c ;    2.-a ;    3.-d ;        4.-e ;          5.-b .

 

SUBIECTUL II                                                                                           TOTAL : 30p.

1. a.Felul materiei prime folosite ;    

    b.Operații comune tuturor mărfurilor ;

    c.Productivitatea muncii .

2. a.(1) – organigramă ;

    b.(2) – rata rentabilității ;

    c.(3) –producătoare de bunuri de consum si producătoare de bunuri de capital ;

    d.(4) – fișa postului ;

    e.(5) – ridicata .

3. a.Întreprindere particulară

    b.Manager(director) general , manager(director) producție , manager(director) comercial , manager(director)  economic.

    c. birou aprovizionare și birou desfacere

d. Oricare doua atributii din urmatoarele:- calcularea și asigurarea necesarului de resurse materiale - calcularea necesarului de resurse materiale privind stocurile -stabilirea normelor de consum de materiale; - derularea operațiilor de primire , recepție și eliberare în consum a resurselor.

SUBIECTUL III                                                                                              TOTAL : 30p.

Profit = Venituri – Cheltuieli

Rata rentabilității = (Profit / Venituri) x 100

                                  sau

        Rata rentabilității = (Profit / Cheltuieli) x 100

Pentru anul n :

Profit = 82.000 – 66.000

Profit = 16.000 lei

Rata rentabilității = (16.000 / 82.000) x 100

Rata rentabilității = 19,51%

                                  Sau

Rata rentabilității = (16.000 / 66.000) x 100

Rata rentabilității = 24,24%

Pentru anul n+1 :

Profit = 16.000 + 2.400 = 18.400 lei

Ip = (Profit n+1 / Profit n) x 100

Ip = (18.400 / 16.000) x 100

Ip = 115%

Profitul a crescut în anul n +1 , față de anul n , cu 15% .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

           Varianta 13

  SUBIECTUL I                                                                                             TOTAL : 30p.

1.1.1.c ;    1.2.d ;    1.3.a ;    1.4.b ;    1.5.a .

2.a.- A ;    b.- A ;    c.- A ;    d.- F ;    e.- F .

3.1.-e ;    2.-b ;    3.-a ;    4.-c ; 5.-d .

 

SUBIECTUL II                                                                                          TOTAL : 30p.

1. a.Unitatea organizatorico-administrativă ;    

            b.Factori de economici ;

            c.În funcție de structura internă și modul de distribuire a autoritații ierarhice .

2.        a.(1) - mari ;

            b.(2) - sarcinile ;

            c.(3) - promovării ;

            d.(4) - amănuntul .

3. a.         1 - Consiliul de administrație ;

             2 - Director comercial ;

              3 – Compartiment(birou, serviciu) Desfacere ;

              4 - Compartiment (birou, serviciu) Financiar ;

               5 - Compartiment (birou, serviciu) Contabilitate ;

              6 - Secție auxiliară .

b. - relații de cooperare .

c. Pentru oricare 2 activitati indeplinite de compartimentul  de personal: selecție, recrutare,angajare, integrare, salarizare, evaluare, formare, promovare, protecție resurse umane.

SUBIECTUL II                                                                                          TOTAL : 30p.

1.Compania Naționalǎ a Lignitului este tip de  de întreprindere:

- dupǎ proprietatea asupra capitalului și patrimoniului: publicǎ, este în proprietate publicǎ pentru cǎ este  companie naționalǎ;

- dupǎ caracterul materiei prime: extractivǎ;

- dupǎ destinația economicǎ și caracterul producției finite: producǎtoare de bunuri de capital;

- dupǎ gradul de mǎrime: -mare;

- dupǎ gradul de specializare: specializatǎ, gamǎ restrânsǎ sortimentalǎ și volum producție mare;

 

2. Profit = Venituri – Cheltuieli

Rata rentabilității = (Profit / Venituri) x 100 sau Rata rentabilității = (Profit / Cheltuieli) x 100

Pentru anul n :

 Profit = 72.000 – 56.000

Profit = 16.000 lei

Rata rentabilității = (16.000 / 72.000) x 100

Rata rentabilității =22,22%

                                  sau

Rata rentabilității = (16.000 / 56.000) x 100= 28,57%

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 14

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

1. 1.1.c ;    1.2.b ;    1.3.d ;    1.4.a ;    1.5.d .

2.a.- A ;    b.- F ;    c.- F ;    d.- A ;    e.- A .

3. 1.-b ;    2.-a ;    3.-d ;    4.-c ; 5.-e .

 

SUBIECTUL II                                                                                              TOTAL : 30p.

1.a.Factori juridici ;    

   b.Funcțiunea de resurse umane ;

   c.Obiective individuale .

2.a.(1) - piramidă aplatizată ;

   b.(2) - eficienței economice ;

   c.(3) -potențial;

d (4 )-flux tehnologic

3. a. 1 – Consiliul de administrație ;

        2 – Manager economic ;

        3 –Birou, serviciu marketing ;

        4 –Birou, serviciu contabilitate ;

        5 – Depozit .

  b. - relații de autoritate de tip ierarhic ;

      - relații de control .

 c.- actiuni de prospectare a pietei;- incheierea contractelor de vanzare ;- participarea la diferite targuri , expozitii, licitatii;- calculul marimii stocurilor de produse finite;  - livrarea ritmica a bunurilor.

SUBIECTUL III                                                                                              TOTAL : 30p.

 

Eseu:Organizarea procesuala a intreprinderii

 

Definirea conceptului de organizare procesuala:

Organizarea procesuala consta in stabilirea principalelor procese necesare realizarii ansamblului de obiective ale intreprinderii.

Prin organizarea procesuala se intelege stabilirea si dimensionarea functiunilor , corelarea lor cu obiectivele si componentele structural-organizatorice ale intreprinderii.

Obiectivele intreprinderii:

Obiectivele intreprinderii reprezinta caracterizari cantitative si/sau  calitative ale scopurilor intreprinderii.

In functie de sfera lor de cuprindere si importanta pentru intreprindere exista urmatoarele 5 tipuri de obiective :

Obiective fundamentale  care exprima scopul principal urmarit de intreprindere in asamblul sau .

Obiective derivate de gradul I  (principale) se deduc din obiectivele fundamentale , iar relizarea lor implica o parte din procesele de munca desfasurate in intreprindere .

Obiective derivate de gradul II ( secundare) se deduc din obiectivele de gradul I si sunt caracterizate prin procese de munca restranse , cu aceleasi caracteristici esentiale Obiective specifice sintetizeaza utilitatea unor lucrari care contribuie la realizarea obiectivelor derivate.

Obiective individuale  reprezinta obiective specifice pentru fiecare persoana a intreprinderii.

Efectele organizarii procesuale a intreprinderii

Functiunea  unei intreprinderi reprezinta ansamblul activitatilor omogene si/sau complementare desfasurate de un personal specializat al intreprinderii in scopul realizarii obiectivelor derivate de gradul I.       

Functiunea este , in esenta , o grupare de activitati. Activitatile alcatuiesc un asamblu complex si dinamic , aflat in permanenta transformare.

Activitatea  reprezinta ansamblul atributiilor omogene  pe care le indeplineste un personal specializat intr-un domeniu mai restrans cu scopul indeplinirii obiectivelor derivate de gradul II.  

Atributia  reprezinta ansamblul sarcinilor executate periodic de un personal ce are cunostinte specifice unui domeniu restrans si care concura pentru realizarea unui obiectiv specific.

Sarcina  reprezinta componenta de baza a unui proces de munca simplu sau complex , desfasurat pentru realizarea unui  obiectiv individual. In general sarcina de munca este specifica unei singure persoane.

 

Functiunile intreprinderii:

 1. Functiunea de cercetare –dezvoltare  detine si prelucreaza informatiile stiintifice necesare adaptarii intreprinderii

Activitati specifice:

-          de conceptie (cercetare stiintifica si inginerie tehnologica)- vizeaza cercetarea si proiectarea produselor , asimilarea de noi produse , modernizarea produselor existente ;

-          de organizare a conducerii , productiei si muncii – elaboreaza documentatii pentru dezvoltarea produselor si a capacitatilor de productie;

-          activitati de investitii , de creare a unor noi capacitati de productie  sau de dezvoltare a celor existente.

 2.Functiunea productie

Functiunea productie cuprinde totalitatea activitatilor legate nemijlocit de realizarea productiei .

Activitatile incluse in functiunea de productie sunt :

-activitati de pregatire a productiei;

-activitati de executare propriu-zisa a produselor

a) Activitatile de pregatire a productiei sunt influentate de noutatea produsului ce urmeaza a se fabrica, astfel aceasta activitate este direct legata de activitatea de cercetare.

b) Executare propriu-zisa a produselor cuprinde totalitatea activitatilor intreprinse in scopul indeplinirii sarcinilor de fabricare a produselor.

      3.Functiunea comerciala

Functiunea comercială procura in cele mai bune conditii de calitate , costuri, termene si de securitate produse si servicii de care intreprinderea are nevoie pentru activitatile sale.

Activitati specifice:

a)    aprovizionare tehnico-materiala ( aprovizionare-depozitare) cu atributiile:

-calculul si asigurarea necesarului de resurse materiale pentru fabricarea productiei contractate;

- calculul necesarului de resurse materiale privind stocurile pentru productie;

-stabilirea normelor de consum de materiale;

-operatii de primire , receptie cantitativa si calitativa precum si eliberarea din depozite  a resurselor necesare unitatilor de productie consumatoare.

b) desfacerea cu atributiile :

- se refera la actiuni de prospectare a pietei pentru stabilirea potentialilor clienti;

- incheierea contractelor de vanzare pentru produsele obtinute de intreprindere ;

- participarea la diferite targuri , expozitii in tara si strainatate;

- participarea la licitatii;

- calculul marimii stocurilor de produse finite ;

- livrarea ritmica a bunurilor fabricate  in cantitatea si calitatea negociata de clienti.

 4. Functiunea de marketing(initial a fost o activitate a functiunii comerciale)

Prospecteaza piata si stabileste mijloacele pe care intreprinderea trebuie sa le foloseasca , astfel incat sa obtina maximul de profit in conditii de satisfacere cat mai completa a cererii.

Activitati specifice:

-          elaborarea de studii de piata ;

-          realizarii promovarii produselor ;

-          determinarea sistemului optim de distributie;

-          stabilirea contactelor directe.

5. Functiunea financiar- contabila

Asigura si utilizeaza resursele banesti ale intreprinderii. Activitati principale componente :

-activitatea financiara -evidenta fiscala –stabilirea corecta a impozitelor in concordanta cu legile fiscale;

- evidenta contabila-financiara

- organizarea interna a evidentei contabile

-elaborarea schemei organizatorice a sistemului contabil

- contabilitatea manageriala

6. Functiunea de personal

 Administreaza si gestioneaza reusrsele umane ale intreprinderii. Cuprinde activitatile desfasurate in domeniul asigurarii, dezvoltarii si protectiei potentialului uman necesar.

Activitati specifice :

-          determinarea necesarului de forta de munca;

-          recrutarea, selectia, angajarea;

-          promovarea personalului;

-          motivarea si evaluarea personalului;

-          stabilirea sistemului de salarizare;

-          crearea unui microclimat adecvat desfasurarii in bune conditii a activitatii;

-          respectarea normelor de protectie a muncii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 15

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1.1.b ;    1.2.a ;    1.3.a ;    1.4.b ;    1.5.d .

2 .a.- F ;    b.- A ;    c.- F ;    d.- A ;    e.- F .

3. 1.-c ;    2.-a ;    3.-b ;    4.-e ; 5.-d .

 

SUBIECTUL II                                                                                            TOTAL : 30p.

1.funcțiunea de cercetare-dezvoltare , -funcțiunea de producție,- funcțiunea comercialǎ                         

funcțiunea de marketing, -funcțiunea financiar-contabilǎ , - funcțiunea de personal                     

2.a.(1) - operații specifice ;

   b.(2) - cu ridicata ;

   c.(3) - direct productivi ;

   d.(4) - profit .

3.a.1 – Manager general ;

  2 – Manager comercial;

  3 –birou marketing ;

  4 –birou financiar ;

  b.- secția 1 și secția 2,depozit, magazin

  c. - serviciul aprovizionare- desfacere

 d. - relații de autoritate de tip ierarhic

 

SUBIECTUL III                                                                                    TOTAL : 30p.

1. Problema

a.Profit = Cifra de afaceri – Cheltuieli

Pentru anul n :

Profit = 85.000 – 69.000

Profit = 16.000 lei

Pentru anul n+1 :

Profit = 90.000 – 72.000

Profit = 18.000 lei

b.ΔP = Pn+1 – Pn

ΔP = 18.000 – 16.000

ΔP = 2.000 lei

Profitul a crescut în anul n+1 , față de anul n , cu 2.000 lei .

c.Rata rentabilității = (Profit / Cifra de afaceri) x 100

Pentru anul n :

Rata rentabilității = (16.000 / 85.000) x 100= 18,82%

 Pentru anul n+1 :

Rata rentabilității = (18.000 / 90.000) x 100= 20%

d. Profitul și rata rentabilității au crescut deoarece cifra de afaceri a crescut mai mult decât cheltuielile.

 

2. Furnizorii magazinului alimentar pot fi : depozitele angrosiste, producătorii, importatorii de produse alimentare.

 Clienții magazinului alimentar pot fi persoanele fizice ( populația).

 

                                                           

 

           Varianta 16

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

I.a.1.c ;    1.2.b ;    1.3.b ;    1.4.c ;    1.5.a .

b .a.- A ;    b.- A ;    c.- A ;    d.- F ;    e.- F .

c. 1.-a, d, e ;    2.-c, b ;   

SUBIECTUL II                                                                                            TOTAL : 30p.

a. Forme de vanzare cu ridicata:

-          vanzarea pe baza de comenzi scrise care are 2 variante:

                        -vanzarea prin alegerea libera a marfurilor de catre clienti ( alegerea sortimentului de marfa de catre reprezentanti comerciali care intocmesc nota de comanda)

                        - vanzarea prin comis-voiajori (reprezentantii comerciali ai intreprinderilor angrosiste, care preiau comenzile de la sediul clientilor si le transmit depozitelor pentru ale executa);

-vanzarea prin intermediul camerei de mostre;

-vanzarea cu autoservire (cash and carry) ,de tailistul isi alege direct marfurile, plateste in numerar imediat, isi transporta singur marfa;

- autoservirea asistata = alegerea marfurilor de catre clienti, alegerea sprijinita de un angajat al depozitului, care preia marfurile si le transporta la locul de intocmire a actelor de livrare;

- vanzarea pe baza de comenzi telefonice, comanda confirmata ulterior in scris;

- vanzarea marfurilor la sediul cumparatorilor are drept obiectiv completarea sortimentului comercial al unor puncte de desfacere cu amanuntul , indeosebi la produsele perisabile;

- vanzarea prin expozitii stabile sau mobile.

b. Mediul extern al intreprinderii reprezinta ansamblul factorilor externi si al organizatiilor care influenteaza direct si indirect activitatea intreprinderii.

c. Sectia de productie = unitatea de productie bine determinata , in cadrul careia se executa un produs sau o parte a acestuia sau o parte  a procesului tehnologic.

Atelierul reuneste mai multe locuri de munca unde se executa  aceeasi operatie tehnologica sau un ciclu de operatii tehnologice pentru a obtine o piesa sau un produs.

Locul de munca reprezinta o anumita suprafata de productie inzestrata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii de unul sau mai multi muncitori.

Locul de munca este veriga primara  a structurii operationale ( de productie).

SUBIECTUL III                                                                                           TOTAL : 30p.

 

a)    S.R.L.

b)    Productie de serie

 

c) Productia de serie:-mare, -mijlocie, -mica

Nomenclatura de produse : Relativ mare, creste pe masura ce se trece de la seria mare la seria mijlocie si mica

     Volumul de produse : Mare, insa scade prin trecerea  de la seria mare spre seria mijlocie si mica

      Gradul de spacializare a locurilor de munca: Specializate tehnologic( pentru seria mare) si universale ( la seria mijlocie si mare)

                        Modul de circulatie al obiectelor muncii: Individual ( la seria mare) si pe loturi ( la seria mijlocie si mica)

d)P= V- C = 80000 lei- 56000 lei= 24000 lei

Rata rentabilității = (Profit / Cifra de afaceri) x 100=24000/ 80000 x100 = 30% sau

Rata rentabilității = (Profit / Cheltuieli) x 100= 24000/ 56000 x100 = 42,85%

 

                                                          

 

           Varianta 17

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

I.a.1.c ;    1.2.b ;    1.3.d ;    1.4.a ;    1.5.a .

b .a.- A ;    b.- A ;    c.- F;    d.- F ;    e.- A .

c. 1.- d ;    2.- e ;    3. – c; 4. – a; 5- b;

SUBIECTUL II                                                                                            TOTAL : 30p.

a)    Obiective fundamentale, obiective derivate de grad I, obiective derivate de grad II, obiective specifice, obiective individuale

b)    1) ponderea ierarhica 2) depozite de repartizare 3) productia de servicii 4) loc de munca 5) structura organizatorica

c)      1) S.R.L., 2) privata 3) productie de masa 4) caracteristicile productiei de masa:

 

Tip de productie

Nomenclatura de fabricatie

Volumul de productie din fiecare tip de produs

Caracteristicile locurilor de munca

Forma de deplasare a obiectelor muncii

1. Productia de masa

Restransa , uneori un singur tip de produs

Foarte mare

Specializate tehnologic( realizeaza o singura operatie tehnologica)

Individual, bucata cu bucata, continuu

SUBIECTUL III                                                                                           TOTAL : 30p.

W 2005= Q/ Np= 700000 l / 25 muncitori = 28000 l/ muncitor

W 2006= Q/ Np= 600000 l / 20 muncitori = 30000 l/ muncitor

 

W2005‹ W2006  rezulta ca in 2006, forta de munca a fost utilizat potentialul uman cu mai multa eficienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 18

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

I.a.1.d ;    1.2.c ;    1.3.b ;    1.4.c ;    1.5.a .

b .a.- F ;    b.- F ;    c.- A;    d.- F ;    e.- F .

c. 1.- e ;    2.- c ;    3. – d; 4. – a;

SUBIECTUL II                                                                                            TOTAL : 30p.

a. Suprafata totala de depozitare cuprinde:

-          suprafata utila , destinata efectiv depozitarii , care se planifica tinand cont de norma de stoc maxim de depozitare si de cantitatea ce poate fi depozitata pe un m. p. suprafata de depozitare;

-          suprafata auxiliara - necesara pentru receptia materialelor si expedierea lor sau a produselor finite, se stabileste avandu-se in vedere cantitatea totala ce urmeaza a fi receptionata- livrata intr-o anumita perioada, precum si cantitatea maxima ce poate fi receptionata sau expediata pe 1 m.p. suprafata;

-          suprafata de pregatire , necesara pregatirii materialelor inainte de a fi trecute in productie- sortarea , taierea , dezambalarea etc.- se determina tanad cont de cantitatea totala de materiale ce trebuie pregatita intr-un interval de timp si cantitatea maxima de materiale ce pot fi pregatite pe 1 m.p. de suprafata;

         -   suprafata ocupata de diferite elemente ale cladirii, cum ar fi stalpii , lifturile

b. Criteriile de promovare sunt :

-studiile;

- vechimea in munca;

- postul detinut anterior;

- potentialul angajatului(calitati, cunostinte, deprinderi, aptitudini, competente).

 

c) Sectia de productie = unitatea de productie bine determinata , in cadrul careia se executa un produs sau o parte a acestuia sau o parte  a procesului tehnologic.

Atelierul reuneste mai multe locuri de munca unde se executa  aceeasi operatie tehnologica sau un ciclu de operatii tehnologice pentru a obtine o piesa sau un produs.

Locul de munca reprezinta o anumita suprafata de productie inzestrata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii de unul sau mai multi muncitori.

Locul de munca este veriga primara  a structurii operationale ( de productie).

SUBIECTUL III                                                                                            TOTAL : 30p.

a)    birou aprovizionare, birou desfacere, birou marketing

-          birou personal, birou secretariat(administrativ)

-          serviciul financiar-contabil

-          1 depozit, 3 magazine

b)    doua relatii ierarhice: administrator – director resurse umane, administrator –director comercial

c)    P= V- c= 400mld-220mld= 180 mld lei

Rata rentabilității = (Profit / Cifra de afaceri) x 100=180/ 400 x100 = 45% sau

Rata rentabilității = (Profit / Cheltuieli) x 100= 180/ 220 x100 =81,81%

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 19

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

I.a.1.b ;    1.2.a ;    1.3.b ;    1.4.c ;    1.5.a .

b .a.- F ;    b.- F ;    c.- A;    d.- F ;    e.- F .

c. 1.- e ;    2.- c ;    3. – d; 4. – a;

SUBIECTUL II                                                                                            TOTAL : 30p.

a. Suprafata totala de depozitare cuprinde:

-          suprafata utila , destinata efectiv depozitarii , care se planifica tinand cont de norma de stoc maxim de depozitare si de cantitatea ce poate fi depozitata pe un m. p. suprafata de depozitare;

-          suprafata auxiliara - necesara pentru receptia materialelor si expedierea lor sau a produselor finite, se stabileste avandu-se in vedere cantitatea totala ce urmeaza a fi receptionata- livrata intr-o anumita perioada, precum si cantitatea maxima ce poate fi receptionata sau expediata pe 1 m.p. suprafata;

-          suprafata de pregatire , necesara pregatirii materialelor inainte de a fi trecute in productie- sortarea , taierea , dezambalarea etc.- se determina tanad cont de cantitatea totala de materiale ce trebuie pregatita intr-un interval de timp si cantitatea maxima de materiale ce pot fi pregatite pe 1 m.p. de suprafata;

         -   suprafata ocupata de diferite elemente ale cladirii, cum ar fi stalpii , lifturile

b. Criteriile de promovare sunt :

-studiile;

- vechimea in munca;

- postul detinut anterior;

- potentialul angajatului(calitati, cunostinte, deprinderi, aptitudini, competente).

 

c) Sectia de productie = unitatea de productie bine determinata , in cadrul careia se executa un produs sau o parte a acestuia sau o parte  a procesului tehnologic.

Atelierul reuneste mai multe locuri de munca unde se executa  aceeasi operatie tehnologica sau un ciclu de operatii tehnologice pentru a obtine o piesa sau un produs.

Locul de munca reprezinta o anumita suprafata de productie inzestrata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii de unul sau mai multi muncitori.

Locul de munca este veriga primara  a structurii operationale ( de productie).

SUBIECTUL III                                                                                            TOTAL : 30p.

a)    in subordinea directorului comercial: birou aprovizionare, birou desfacere

- in subordinea directorului de resurse umane: birou personal, birou secretariat

- in subordinea directorului economic: serviciul financiar-contabil

- in subordinea directorului de marketing: birou relatii publice, birou marketing

- 2 depozite

 

b) P= V- C rezulta CA= P+ C= 200mld-300mld= 500 mld lei

Rata rentabilității = (Profit / Cifra de afaceri) x 100=200/ 500 x100 = 66,66 % sau

Rata rentabilității = (Profit / Cheltuieli) x 100= 200/ 300 x100 =40 %

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 20

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

I.a.1.d ;    1.2.b ;    1.3.b ;    1.4.d ;    1.5.a .

b .a.- A ;    b.- F ;    c.- F;    d.- A ;    e.- A .

c. 1.- b, e ;    2.- a, c, d ;   

SUBIECTUL II                                                                                            TOTAL : 30p.

a) I n raport cu tipul de productie :

- intreprinderi cu productie de unicate( individuala): produc sortiment variat in cantitati reduse;

-intreprinderi cu productie de serie ( mica, mijlocie, mare) intreprinderi care fabrica constant o productie de nomenclatura relativ redusa, in cantitati relativ mari;

- intreprinderi cu productie de masa care produc o nomenclatura redusa de produse dar in cantitati mari, fara intrerupere o perioada lunga de timp.

b) Forme de vanzare folosite in magazin:

-          vanzarea clasica( traditionala);

-          vanzarea asistata ( cu alegere libera)

-          vanzarea prin autoservire

-          vanzarea prin automate comerciale

-          vanzarea cu preturi reduse(discount)

-          vanzarea prin posta,

-          vanzarea prin catalog ,

       -      vanzarea la domiciliu

      -    vanzarea prin telefon             

      -     vanzarea pe credit = in rate

      -    vanzarea electronica

c)      Procesul de recrutare si selectie a candidatilor trebuie sa parcurga in general urmatorele etape:

-          stabilirea nevoii de recrutare ;

-          analiza cererii de recrutare;

-          definirea continutului postului;

-          prospectarea interna a posibilitatilor de angajare;

-          prospectarea externa a posibilitatilor de angajare;

-          trierea candidatilor;

-           intocmirea chestionarelor;

-          intervievarea candidatilor;

-          testarea candidatilor;

-          adoptarea deciziei finale.

d) caracteristicile productiei de masa:

 

Tip de productie

Nomenclatura de fabricatie

Volumul de productie din fiecare tip de produs

Caracteristicile locurilor de munca

Forma de deplasare a obiectelor muncii

1. Productia de masa

Restransa , uneori un singur tip de produs

Foarte mare

Specializate tehnologic( realizeaza o singura operatie tehnologica)

Individual, bucata cu bucata, continuu

 

 

Pentru determinarea coefiecientului tipului de productie :K= Ri / ti unde  Ri = ritmul productiei pentru un produs de tip “i”

Ti = timpul necesar pentru producerea unei unitati de produs “i” .

Pentru productia de masa k = 1.

 

SUBIECTUL III                                                                                           TOTAL : 30p.

a) Inaltimea piramidei ierarhice defineste numarul de niveluri ierarhice ale structurii organizatorice. Marimea bazei piramidei ierarhice depinde de numarul formatiilor de munca din firma.

b) 1) A.G.A. 2) Consiliul de administratie 3) Comitet de directie  4) tructura functionala 5) Structura operationala

c) S.A. si S.C.A.

d) functiunea de cercetare-dezvoltare : birou investitii

functiunea de productie : birou programare, pregatire, urmarire, lansare productie

functiunea comerciala : birou aprovizionare

functiunea financiar-cintabila : birou contabilitate

functiunea de personal : birou resurse umane

e) compartimente operationale: sectie, atelier, depozit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 21

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 – b            2 – c    3 – b    4 – a    5 – d

2. a – F            b – F   c – F   d – A   e – A

3. 1 – e            2 – c   3 – d   4 – b   5 – a

 

Subiectul II                                                                                        TOTAL: 30 p.

 

1. Secția de producție reprezintă veriga structurală de bază în cadrul căreia se execută fie un produs sau o parte a acestuia, fie o parte a procesului tehnologic

      Atelierul de producție reprezintă o unitate de producție ce se poate constitui independent sau în cadrul unei secții de producție și reunește mai multe locuri de muncă la care fie că se execută aceeași operație tehnologică, fie că se efectuează toate operațiile tehnologice necesare obținerii unei piese sau produs

      Locul de muncă, ca verigă primară a structurii de producție și concepție reprezintă o anumită suprafață de producție, înzestrată cu mijloace de muncă și organizată pentru realizarea unei operații sau lucrări de către un muncitor, sau un grup de muncitori, în condiții de muncă precizate.

     

2. a – birou      b – clienți

 

3. a. consiliul de administrație

a)    director tehnic

b)    birou desfacere

c)    director economic

b. întreprindere prelucrătoare

 

c.Compartimentele structurii operaționale: secția prelucrării mecanice, secția montaj, atelier prelucrări mijlocii, atelier prelucrări ușoare.

d.     Compartimentele specifice funcțiunii comerciale:

–        biroul aprovizionare

–        biroul desfacere

 

e. relație ierarhică (de autoritate) între serviciul urmărirea și pregătirea producției și secția montaj;

–        relație de cooperare între serviciul financiar și serviciul contabilitate;

 

 

 

 

Subiectul III                                                                                        TOTAL:30 p.

1. a. mărime – întreprindere mică

–        destinație economic㠖 întreprindere producătoare de bunuri de consum.

 

b. -factori economici – studiul pieții interne;

–        factori tehnici și tehnologici – achiziționarea unei linii tehnologice moderne;

–        factori socio - culturali – învățământul

c.creșterea profitului în anul 2007 cu 25% față de anul 2006.

 

 

2. a. profit = venituri – cheltuieli                                                                  

Po= 2000 – 1100 = 900 RON                                  

P1 = 2700 – 1500 = 1200 RON                                    

Rco = (RE / CA ) x 100                                                  

Rco=   (900/ 2000) x 100= 45 %  

   sau   R= (900/ 1100) x100= 81.8%

Rc1=  (1200/ 2700) x 100 = 44%    

   Sau   R = (1200/ 1500) x100 = 80%

b. CAo=  2000 x1,15 = 2300  lei          

CA1=  2700 x 1,15= 3105  lei             

Po=2300 – 1100 = 1200 lei                                 

P1=3105 – 1500 = 1605lei                                     

 

c. profitul a crescut de 133 ori (1605/ 1200= 133)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 22

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

1. 1 – b            2 – c    3 – a    4 – b    5 – b

 

2. a – F            b – A   c – F   d – F   e – A

3. 1 – c            2 – e   3 – b   4 – a   5 – d

 

Subiectul II                                                                                             TOTAL: 30p.

1.      Procesul de recrutare și selecție a candidaților trebuie sǎ parcurgǎ în general urmǎtoarele etape:

-          stabilirea nevoii de recrutare ;

-          analiza cererii de recrutare;

-          definirea conținutului postului;

-          prospectarea internǎ a posibilitǎților de angajare;

-          prospectarea externǎ a posibilitǎților de angajare;

-          trierea candidaților;

-           întocmirea chestionarelor;

-          intervievarea candidaților;

-          testarea candidaților;

-          adoptarea deciziei finale.

 

2. a – secția de producție    b – vânzarea asistată (libera alegere)

 

3. a. Compartimentele specifice funcțiunii de producție:

-       serviciul de inspecție, teste de laborator;

-       serviciul proiectare produse noi, creație;

-       secția cuptoare;

-       secția finisare;

-       secția mecano – energetică;

 

b. -b.1. relație ierarhică (de autoritate) între managerul tehnic și secția finisare;

-       b.2. relație de cooperare între managerul comercial și managerul economic;

 

Subiectul III                                                                                   TOTAL:30p.

1. a. Instituțiile bancare – deschiderea unui cont la BCR  Iași;

                              – obținerea unei finanțări;

Mass-media – promovarea produselor atât la posturile locale TV cât și în presa locală;

Concurența – existența a celor cinci firme cu același obiect de activitate;

Furnizorii – incheierea contractului nr 1700/21.01.2006 pentru procurarea de materii prime cu  SC Sekam SRL.

Instituțiile statului – Oficiul pentru Protecția Consumatorului;

Societățile de asigurări – încheierea unei asigurări de bunuri la Societatea de asigurări      „Allianz – Țiriac”

 

b. clienții  sau Camera de Comerț sau  Asociațiile Comerciale

 

2. Profitul în februarie:

P= V-C= 240000 lei-160000 lei= 80000 lei                        

Venitul în martie:

                        V= 240000 x1,05 = 252000 lei                                           

Profitul în luna martie

                         P= V-C= 252000- 160000 = 92000 lei                              

 

Rc pe luna februarie:

                         Rc= P/ CA x 100 = 80000/ 240000 x100 = 33,33%          

Rc pe luna martie :                                             

                        Rc= P/ CA x 100 =  92000/ 252000 x100 = 36,51 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 23

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

1 – c    2 – a    3 – b    4 – c    5 – c

2. a – A            b – F   c – F   d – A   e – A

3. 1 – c            2 – a   3 – b   4 – d   5 – e

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p.

1.       Caracterizarea tipului de producție în masă:nomenclatura de fabricație este restrânsă -nomenclatura este stabilă în timp sau se fabrică o perioadă lungă de timp            -volumul producției din fiecare tip de produs este foarte mare, -locurile de muncă sunt în general strict specializate, - obiectele muncii se deplasează de la un loc de muncă la altul, în mod individual, bucată cu bucată.

2. a) autoservirea b) nivel ierarhic c) funcțiunea comercială

3. a. Compartimentele specifice funcțiunii comerciale sunt:-Biroul aprovizionare-depozite

-       Marketing

-       Biroul vânzări

-       Depozit materii prime

-       depozit produse finite

-       magazin

 

b. Tipuri de intreprinderi:

-       Întreprindere proprietate privată sau particulară

-       Întreprindere prelucrătoare

-       Întreprindere producătoare de bunuri de consum

Subiectul III                                                                                                TOTAL:30p.

1. a.

Activitățile specifice funcțiunii de personal: recrutarea, selecția și integrarea resurselor umane, motivarea, evaluarea și promovarea angajaților, salarizarea resuselor umane, protecția resurselor umane.

 

 

 

 

b. Activitatea de recrutare și  selecție .

 

Etape:

-       analiza posturilor au analizat structura și specificul activităților precum și cerințele fiecărui post;

-       recrutare ,au prospectat intern sau extern pentru a gasi candidați pentru posturile vacante  ;

-        selecție  aplicare de teste, probe scrise, probe practice pentru a alege candidații care au corespuns cel mai bine cu cerințele  posturilor vacante;

-       angajare au incheiat contracte de muncă individuale  pentru noii angajați .

 

c.Promovarea pe baza potențialului.

 

2. P = V–C                                              

Po = 270000 – 110000 = 160000 lei     

P1= 320000 – 145000 = 175000 lei      

Rc = RE/CA x100                                          

Rc1= 160000/ 270000 x100 = 59,25%               

R1= 160000/ 110000 x 100= 145,45 %

Rco= 175000/320000 x100 = 54,68 %              

sau   R=RE/ Cheltuieli x100

 Ro= 175000/ 145000 x100 = 120,68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 24

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

1 – c    2 – d    3 – a    4 – d    5 – d

 

 

2. a – F            b – A   c – A   d – F   e – A

 

3. 1 – b            2 – c   3 – e   4 – d   5 – a

 

 

Subiectul II                                                                                       TOTAL: 30p.

1.   Promovarea personalului constă într-un complex de activități prin care se realizează trecerea angajatului într-o funcție sau categorie superioară, care în comparație cu cea precedentă presupune din partea titularului o calificare, o competență și o răspundere sporită, precum și satisfacții materiale și morale mai mari.

 

    Modalități de promovare:

a)    promovarea pe baza vârstei și a vechimii

b)    promovarea pe baza rezultatelor

c)    promovarea pe baza potențialului

2. detailiștilor

a)    funcțiunea de cercetare-dezvoltare

3. a. Compartimentele din structura operațională sunt:

-       secția cuptoare

-       secția finisare

-       secția mecano-energetic

-       depozit materii prime

-       depozit produse finite

-       magazin

 

b. b.1.relație de cooperare între depozitul de produse finite și magazin

b.2.relație ierarhică (de autoritate) între managerul comercial și biroul vânzări

Subiectul III                                                                                   TOTAL:30p.

1.      a. Tipul de producție în serie mijlocie sau mică

Caracteristici: -nomenclatură de fabricație relativ mare - volumul producției este mic – 2 mașini injecție, 7 prese hidraulice, 9 foarfeci de debitat tablă, 10 prese de îndoit tabla mecanice, 8 prese de îndoit tabla hidraulice

-       caracterul universal al utilajelor

-       circulația pieselor, materiilor prime, a semifabricatelor de la un loc de muncă la altul se face sub forma loturilor de transport.

 

b. Secțiile de bază:

–        secția hidraulică

–        secția prelucrări mecanice mici, mijlocii și ușoare

–        secția prelucrări mecanice grele

–        secția montaj

Secțiile auxiliare:

–        secția mecano-energetic

–        secția sculărie

 

c. după destinația economică a produselor – întreprindere producătoare de mijloace de producție sau bunuri de capital

 

2. a

 Rr= P/ cheltuieli x100                                                                            

P = cheltuieli/100 xRr                                                                

Po= 350000/100 x 25  = 87500  lei        

P1= 425000/ 100 x  30 = 127500 lei       

b. CA 2005= Profit + cheltuieli= 87500 + 350000 = 437500 lei                 

CA2006= 127500 + 425000 = 552500 lei                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 25

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

1 – d    2 – b    3 – c    4 – d    5 – c

 

2. a – F            b – A   c – A   d – F   e – A

 

3. 1 – c            2 – a   3 – b   4 – e   5 – d

 

Subiectul II                                                                                                TOTAL: 30p.

 

1.     Funcția se definește prin totalitatea posturilor care au sarcini și atribuții omogene din punct de vedere al naturii și complexității lor, și care sunt în subordinea unei persoane din structura organizatorică a unității.

    Clasificarea funcțiilor:

-          de management (de conducere) – implică coordonarea activității angajaților

-          de execuție – la nivelul cărora se efectuează procese de execuție

 

2. a – clasicǎ

b – stabil

c – atelier

d – eficiență

 

3. a.Compartimentul specific funcțiunii de personal este Biroul personal învățământ, salarizare,  protecția muncii.

    Compartimentele specifice funcțiunii financiar-contabile sunt:

-       Biroul financiar, contabilitate, prețuri, analize economice

-       Control financiar intern

    Compartimentul specific funcțiunii cercetare – dezvoltare este Serviciul proiectare, produse noi, creație.

b.    Unitățile de producție în cadrul cărora se desfășoară procese de producție auxiliare și de servire sunt:

-       Secția mecano-energetic

-       Depozit materii prime și materiale

-       Depozit produse finite

Subiectul III                                                                                    TOTAL:30p.

 

1. a.     Trăsăturile întreprinderii:

-       Unitatea tehnico-productivă caracterizată prin unitatea producției fabricate – toate secțiile de producție concură la realizarea mașinilor unelte care reflectă profilul întreprinderii;

-       Unitatea organizatorico-administrativ㠖 dispune de o structură organizatorică cuprinzând compartimente funcționale și compartimente de producție și concepție;

-       Unitatea economico-social㠖 este o întreprindere prosperă obținând un profit ce are o tendință crescătoare de la un an la altul.

b. profitul

c. -după mărime – întreprindere mare

-după caracterul materiilor prime – întrepreindere prelucrătoare

-după destinația economic㠖 întreprinderea producătoare de bunuri de capital

 

2. a. Rc= P/ CA x100                                                                                      

rezultǎ  :P = CA /100 x Rr                                                                        

Po= 140000/100 x 22  = 30800  lei        

P1= 210000/ 100 x 24 = 50400 lei      

   b.

Cheltuieli 2005= CA -  Profit = 140000 - 30800= 109200 lei                 

Cheltuieli 2006= 210000- 50400 = 159600 lei                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 26

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

1. 1 – b            2 – c    3 –d     4 –b     5 – c

2. a – F            b –A    c – F   d – A   e – A

3. 1 – e            2 – c   3 – b   4 –a   

Subiectul II                                                                                                TOTAL: 30p.

1. (a) promovarea pe baza vârstei și a experienței      

b) promovarea pe baza potențialului

2. Oricare cinci organizații din mediul extern al întreprinderii: furnizorii, clienții, concurenții, instituțiile bancare, societǎțile de asigurǎri, Camerele de Comerț și Industrie, mass-media.

      Pentru fiecare răspuns complet și corect se acordă câte 2 puncte.. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

 

3. A. COMPLETAREA ORGANIGRAMEI ;

a) consiliu de administrație. b) director de producție c) birou desfacere d) director economic 

 B.1.- relație de cooperare între directorul comercial și directorul de marketing

B. 1.– relație ierarhicǎ între secția prelucrǎri mecanice și atelier prelucrǎri prin strunjire;

 (2p)  C. funcțiunea de cercetare-dezvoltare

Subiectul III                                                                                               TOTAL:30 p. 

1. Problema

Profitul=  Venituri- Cheltuieli= 90 000 lei  - 68 000 lei= 22 000lei                    

       RE(Profit)

Rc =  --------    x 100 = 22 000 lei / 90 000 lei x 100 = 24,44 %                                   

           CA

Sau Rr= Profit/ cheltuieli x100 = 22000/ 68000 x100 = 32,35%

 

2. Ce tip de  de întreprindere este S.C. Coca Cola HBC România S.R.L:

- dupǎ proprietatea asupra capitalului și patrimoniului: privatǎ,este în proprietate particularǎ ca societate comercialǎ ;

- dupǎ caracterul materiei prime: prelucrǎtoare, transformǎ materii prime  în produse finite;

- dupǎ destinația economicǎ și caracterul producției finite: producǎtoare de bunuri de consum destinate consumului populației;

- dupǎ continuitatea procesului tehnologic: -  cu proces tehnologic continuu, specific producției de masǎ;

- dupǎ gradul de m ǎrime: -mare, cu peste 250 lucrǎtori;

- dupǎ gradul de specializare: specializatǎ, gamǎ restrânsǎ sortimentalǎ și volum producție mare;

- dupǎ tipul de producție : producție de masǎ.

 

 

                                                          

 

           Varianta 27

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 –d 2 – c    3 –c     4 –d     5 – a

2. a – A            b – F   c – F   d – A   e – A

3. 1 – e            2 – c   3 – b   4 –a    5 -f

 

Subiectul II                                                                                                  TOTAL: 30 p.

1 Completare afirmații :

a) desfacere

b) marketing 

c) financiar-contabilǎ

 

2 . Tipurile de obiective stabilite prn organizarea procesualǎ a  întreprinderii : obiective fundamentale, obiective derivate de gradul I, obiective derivate de gradul al-II-lea, obiective specifice, obiective individuale.

3. A. COMPLETAREA ORGANIGRAMEI ;

a) adunatrea generalǎ a asociaților. b) director comercial c) biroul desfacere d) biroul  personal

 

B.1.- relație de cooperare între serviciul investi ții și birou aprovizionare;

B. 1.– relație ierarhicǎ între serviciul de pregǎtire și lansare a producției și cele douǎ secții

C. funcțiunea de cercetare-dezvoltare

 

 

 

SUBIECTUL III                                                                                TOTAL:  30p.

 

1. Problema

 

Profit  2005= Venituri- Cheltuieli = 400 000 – 320 000 = 80 000 lei                

Rata rentabilitatii comerciale /2005 = 80 000/ 400000 x 100=20%  sau

Rata rentabilitatii/ 2005 = 80000/ 320000 x 100= 25 %                                   

 

Profit  2006= Venituri- Cheltuieli = 450000 - 360000 = 90000 lei                     

               RE(Profit)

Rc 2006 =  --------   x 100 = 90000 / 450000 x 100 = 20 %

                     CA

sau Rata rentabilitatii/2006 = 90000/ 360000 x 100= 25 %                             

 

 

 

Deși profitul este mai mare in 2006 fațǎ de 2005, rata rentabilitǎții a rǎmas constantǎ în 2006 fațǎ de 2005, datoritǎ creșterii cheltuielilor în acelaș ritm cu  cifra de afaceri.

 

2.  Studiu de caz

 a) Forma de vânzare utilizatǎ în magazinele moderne: autoservirea

 

 b) Avantajul  acestei forme de vânzare: reducerea timpului de cumpǎrare

Dezavantajul autoservirii : pierderea contactului dintre vânzǎtor și cumpǎrǎtor.

 

c) Tip de comerț  cǎruia îi este specific magazinul: comerțul cu amǎnuntul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

           Varianta 28

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 – c            2 – a    3 –d     4 –b     5 – a

2. a – F            b – F   c –A    d – F   e – A

3. 1 – a            2 – d   3 – b   4 – e   5 - c

 

Subiectul II                                                                                              TOTAL: 30 p.

1. Completare afirmații :

a) (1) operativ.

b) (2) execuție, (3) conducere, (4) funcționale (5) întreprinderii

2..Definiția fluxului tehnologic:

Fluxul tehnologic reprezintǎ succesiunea operațiilor și proceselor prin care din materia primǎ se obțin produse necesare piațǎ.      

Schema fluxului tehnologic:

3   A. COMPLETAREA ORGANIGRAMEI ;

a) Adunarea Generala a Asociatilor b) Director comercial  c) Director economic (contabil- șef) d) Birou financiar

 B. Relații de autoritate (ierarhice) : de exemplu:- A.G.A. și Consiliul de administrație

                                    - Inginer șef și Birou de producție , Inginer sef si sectii etc.

Relații de cooperare : - între inginerul șef și director comercial sau director economic;

-          între servicii și birouri, între secții, ateliere, depozit, magazin .

C. Serviciul aprovizionare, depozit , magazin.

rǎspuns parțial complet și corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

 

SUBIECTUL III.                                                                                   TOTAL: 30 p.

1 Problema

Profit = Venituri- Cheltuieli                                            

  Venituri = Profit + Cheltuieli                                

 

Venituri= 800 000 lei + 1 200 000 lei = 2000 000 lei      

Rata rentabilitǎții comerciale:

            RE

Rc = -------- x 100    

            CA

                                                                    

Rc = 800 000/ 2 000 000 x 100 = 40 %     

 

 

 

Rata rentabilitǎții :

 

            RE

Rr = -------- x 100

            Ch      

Rr =  800 000/ 1 200 000x 100 = 66,67 %     

                                                                                

2.Ce tip de  de întreprindere este S.C. Antilopa S.A.:

- dupǎ proprietatea asupra capitalului și patrimoniului: privatǎ,este în proprietate particularǎ ca societate comercialǎ ;

- dupǎ caracterul materiei prime: prelucrǎtoare, transformǎ materii prime  în produse finite;

- dupǎ destinația economicǎ și caracterul producției finite: producǎtoare de bunuri de consum destinate consumului populației;

- dupǎ continuitatea procesului tehnologic: -  cu proces tehnologic continuu, specific producției de masǎ;

- dupǎ gradul de mǎrime: -mare;

- dupǎ gradul de specializare: specializatǎ, gamǎ restrânsǎ sortimentalǎ și volum producție mare;

- dupǎ tipul de producție : producție de masǎ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 29

 

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 –  a           2 – b    3 –a     4 –b     5 – c

2. a – A            b – A   c  - F   d – F   e – A

3. 1 – c            2 – d   3 – e   4 – a   5 - b

 

 

Subiectul II                                                                                                TOTAL: 30 p.

1.Completare afirmații

a) secție auxiliarǎ

b)  o obligație a personalului

c) depozitarea

d) producția de servicii

2. Criterii de promovare a personalului:

-studiile, - vechimea în munca,- postul deținut anterior;

- potențialul angajatului

3.  A.) COMPLETAREA ORGANIGRAMEI ;

a) Consiliul de administrație b) biroul/ serviciul  personal c) biroul/serviciul marketing            d) Biroul financiar

 

B. Relații de autoritate ierarhice

      C Birou producție, douǎ secții, un atelier.

 

SUBIECTUL III.                                                                                TOTAL : 30 puncte

 

1. (10 p.)Problema

Rata rentabilitatii comerciale:

            RE

Rc = -------- x 100                                                                    

           CA

0,40 = 800 000/ CA x100                                                         

CA= 80 000 000 / 40 = 2 000 000 lei                                       

Profit = Venituri - Cheltuieli                                                    

Cheltuieli = Venituri - Profit                                                   

Cheltuieli= 2 000 000 lei – 800 000= 1200 000 lei                

2.) Studiu de caz: "Analiza mediului exten al S.C. Omnia S.A."

a) factori de mediu extern :

-factor juridic: hotărârea de Guvern

-factor economic: piața

-factor tehnic și tehnologic : nivelul tehnic al utilajelor( 7 linii automatizate de producție)

b) organizațiile din mediul extern al firmei:

- Guvernul , instituție de stat;

- concurenții : firme românești cu acelaș obiect de activitate, situate în Tulcea, Sibiu, Mediaș, Drobeta Turnu-Severin, Brăila, București.

-furnizorii : întreprinderi din Germania și Italia.

c) . Guvernul asigură suportul legislativ.

Concurenții direcți produc produse similare cu cele ale S.C.Omnia S.A.

 Analiza concurenței pe piață ia înconsiderare:-intensitatea concurenței, -cauzele succesului concurenților,- șansele de a câștiga competiția .

Furnizorii asigură utilajele necesare activității firmei analizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 30

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 –  a           2 – d    3 – c    4 –b     5 – b

2. a – F            b – A   c  - A  d – F   e – F

3. 1 –  f            2 – d   3 – e   4 – c   5 - a

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1Completare afirmații

a) atribuția

b)  concurenții

c) mediul  /   extern

 

2.Tipurile de detailiști:

- comer țul stabil, -comer țul mobil ( stradal),- comerțul fără magazine

3.  A.COMPLETAREA ORGANIGRAMEI ;

a) Consiliul de administrație b) serviciul  aprovizionare-desfacere c) Biroul financiar d)  depozit     

B. 1 Relații de autoritate ierarhice : inginerul- șef și birou producție;

B.2. Relații de cooperare: biroul producție și serviciul investiții

B.3. Relații de control : biroul contabilitate și magazin.

C. Funcțiunea de cercetare-dezvoltare..

SUBIECTUL III.                                                                                    TOTAL: 30 p.

1. Problema

Profit = Venituri - Cheltuieli                                                   

P 2006= 5000 000 lei- 4250 000 lei= 750 000lei                  

P2007 = 750 000 lei x 1,15 = 862500 lei                               

C 2007= 4250 000lei x1,05= 4462 500lei                             

V 2007 = 862500 lei+ 4462500 lei= 5325000 lei                  

 

Rata rentabilitatii comerciale:

            RE

Rc = -------- x 100                                                                    

           CA  

Rc 2007 = 862500 lei / 53250000 lei x100 = 16,20 %                      

 

 

2.  a) furnizori ( producători  și importatori direcți ) și mass-media

b) Furnizorii asigură aprovizionarea cu mărfuri, iar mass-media asigură promovarea imaginii magazinului.

c) personal operativ

d) criteriul de selecție folosit a fost disponibilitatea angajaților  de a învăța și de  de a munci

 

 

 

 

                                                           

 

           Varianta 31

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 –  d           2 – a    3 – a    4 –c     5 – a

2. a – A            b – F   c  - F   d – A   e – F

3. 1 –  c           2 – e   3 – a   4 – d   5 - b

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1.  Cinci obligații ale personalului :

-          să apere proprietatea  unității și să contribuie la dezvoltarea ei;

-          să realizeze norme de muncă ;

-          să efectueze activitățile potrivit pregătirii proprii și nevoilor unității;

-          să respecte programul de lucru;

-          să-și perfecționeze calificarea profesională.

2. Patru criterii de promovare: -studiile;

- vechimea in munca;- postul detinut anterior;

- potentialul angajatului(calitati, cunostinte, deprinderi, aptitudini, competente).

3. a. (1) totalitatea posturilor care au sarcini si atributii omogene

b.(2) social-cultural;  c(3) obiectiv fundamental ; d(4)producție ; e(5) proprietate;f (6) patrimoniu

Subiectul III                                                                                                  TOTAL: 30p.

1.         RE

Rc = -------- x 100                                                                   

           CA  

Rc  = (7500 lei - 5300 lei) / 7500 x100 = 29.33%                      

29,33% = (2500/CA) x100 rezultă 29,33x CA = 2500 x100                                                  de unde CA=250000/29,33 = 8523 lei

2. ESEU “Clasificarea intreprinderilor”

1.In functie de forma de proprietate asupra capitalului social si  al patrimoniului:

-          intreprinderea proprietate publica  sunt regiile autonome sau companiile nationale si sunt organizate in ramuri strategice ale economiei nationale ( industria de armament , industria  energetica, exploatarea minelorsi a gezelor  naturale, posta si transport feroviar ) sau alte domenii sau ramuri stabilite de guvern. In cadrul R.A. statul detine totalitatea capitalului . 

      Fiecare  R. A. reprezinta insa o persoana juridica si functioneaza pe baza de    gestiune economica si autonomie financiara, iar in acest scop este proprietateea bunurilor din patrimoniul sau.

-          Intreprinderea proprietate din sectorul particular sunt organizate ca societati comerciale. Societatea comerciala reprezinta un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun , cu scop de  a imparti foloasele ce ar putea deriva;  societatea comerciala este o persoana juridica

-          Intreprinderi in proprietate de grup cooperatist- cand initiativa crearii patrimoniului apartine unei persoane asociate intr-o cooperativa;

-          Intreprinderi mixte- formate din unirea capitalului public cu cel privat.

2.In functie de apartenenta la una din ramurile industriale de activitate :

a)dupa caracterul materiei prime consumate:

-          intreprinderi extractive;

-          intreprinderi prelucratoare.

 

b)    dupa  destinatia economica si caracterul productiei finite:

-intreprinderi producatoare de bunuri de capital

- intreprinderi producatoare de bunuri de consum.

c) dupa  continuitatea procesului tehnologic:

 

3.In functie de gradul de marime  a intreprinderii:

-          intreprinderi mari ( peste 250 salariati);

-          intreprinderi mici si mijlocii ( microintreprinderi cu max 9 salariati, mici cu 10-49  salariati, mijlocii cu 50-249 salariati)

4.In raport cu gradul de specializare:

-intreprinderi specializate= produc  o nomenclatura restransa de produse, insa in cantitati mari(intreprinderi textile, incaltaminte, metalurgice);

-intreprinderi universale fabrica produse dintr-o nomenclatura foarte variata, dar in cantitati mici din fiecare sortiment(santier naval, intreprindere de mecanica fina) ;

-intreprinderi mixte sunt alcatuite din sectii de prroductie specializate si universale ( unitai constructoare de masini).

 

5.In raport cu tipul de productie :

- intreprinderi cu productie de unicate( individuala): produc sortiment variat in cantitati reduse;

-intreprinderi cu productie de serie ( mica, mijlocie, mare) intreprinderi care fabrica constant o productie de nomenclatura relativ redusa, in cantitati relativ mari;

- intreprinderi cu productie de masa care produc o nomenclatura redusa de produse dar in cantitati mari, fara intrerupere o perioada lunga de timp.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 32

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 –  a           2 – b    3 – d    4 –d     5 – b

2. a – A            b – F   c  - F   d – A   e – A

3. 1 –  e           2 – c   3 – b   4 – a   5 - d

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1. Patru componente de bază ale structurii organizatorice :postul, funcția, compartimentul, nivelul ierarhic.

2. Cinci funcțiuni ale intreprinderii: de cercetare-dezvoltare, de producție, comercială, financiar-contabilă, de personal (resurse umane)

3. a. (1) forma de proprietate ;(2) patrimoniu;  b (3)sarcini; (4) angajați ; c(5) pondere  ierarhică; d (6) cercetare-dezvoltare

 

Subiectul III                                                                                                  TOTAL: 30p.

ESEU ”Recrutarea și selecția personalului „

      Procesul de recrutare si selectie a candidatilor trebuie sa parcurga in general urmatorele etape:

-          stabilirea nevoii de recrutare ;

-          analiza cererii de recrutare;

-          definirea continutului postului;

-          prospectarea interna a posibilitatilor de angajare;

-          prospectarea externa a posibilitatilor de angajare;

-          trierea candidatilor;

-           intocmirea chestionarelor;

-          intervievarea candidatilor;

-          testarea candidatilor;

-          adoptarea deciziei finale.

a)       Stabilirea nevoii de recrutare poate fi facuta de uncompartiment al firmei . la aparitia acestei nevoi de personal pot fi cauze diferite: crearea unui nou post  sau aparitia unui post vacant in urma plecarii titularului, existenta unui post vacant etc.Seful compartimentului se adreseaza printr-o cerere sefului ierarhic caruia ii este subordonat si solicita incadrarea unei persoane.

b)       Analiza cererii de recrutare se face de catre compartimentul ierarhic superior si serviciul sau directia de resurse umane. Se verifica daca s-a tinut cont de cresterea productivitatii muncii , daca volumul de viitor de activitate  justifica existenta postului de activitate cerut etc. Se verifica daca pot fi aplicate solutii provizorii: lucru cu program partial, contract pe perioada determinata etc.

      In aceasta etapa se stabilesc : nivelul de cunostinte solicitat, experienta, calitatile psihologice ale persoanei care va ocupa postul.

c)       Definirea continutului postului inseamna stabilirea sarcinilor, atributiilor ce vor reveni noului angajat. Cuprinsul postul se reflecta in fisa postului , care se prezinta candidatilor.

d)       Prospectarea interna a posibilitatilor de angajare De regula posturile noi sunt propuse cu prioritate salariatilor intreprinderii, astfel se urmareste o selectie interna a salariatilor Se folosesc urmatoarele modalitati :- informarea salariatilor prin afisaj, note de serviciu, publicarea in buletinul informativ sau ziarul intreprinderii.

e)       Prospectarea externa a posibilitatilor de angajare Se face din urmatoarele motive:

-          dorinta de a compara candidaturile interne cu solicitarile candidatilor externi;

-          necesitatea cunoasterii situatiei existente pe piata muncii;

-          cerinta de  a imbogati potentialul intern al firmei prin venirea altor specialisti;

-          imposibilitatea de a gasi candidati interni.

Mijloace de prospectare externa :

-          candidaturi externe din initiativa solicitantilor de posturi;

-          anunturi in presa ( anuntul va contine : denumire firma, sector de activitate, merimea ei, locul pe piata, obiectivele urmarite; - denumirea postului vacant, obiectivele acestuia, perspectiva profesionala;-profilul candidatului ( nivel pregatire, experienta, varsta ); -avantaje oferite:salarii, pregatire , alte avantaje;

-          solicitarea unor firme specializate in recrutarea si selectia de personal.

f)        Trierea candidatilor O prima faza are in vedere analiza scrisorilor de motivatie si a C.V.-urilor trimise de candidati, in raport de exigentele postului. Se elimina aproximativ 80 % din candidaturile prezentate.

      In unele cazuri trierea se face de un grafolog. Se raspunde atat celor respinsi cat si celor selectati .

       In faza a doua se completeaza chestionare standard de catre persoanele ale caror candidaturi au fost retinute.

g)       Intocmirea chestionarelor Prin continutul lor intreprinderea trebuie sa-si permita sa-si formeze o imagine clara asupra candidatilor. Candidatul are posibilitatea sa nu raspunda la anumite intrebari daca informatiile solicitate nu sunt relevante pentru aprecierea profesionala sau se refera la viata personala.

h)       Interviurile . Interviul are dublu scop:- sa informeze pe candidat despre intreprindere, postul vacant, cerintele acestora; - sa permita candidatului sa prezinte informatii ample despre trectul profesional  si aspiratiile de perspectiva. Factorii care influenteaza eficienta interviului sunt: -conditile de desfasurare, - existenta unei scheme a discutiilor;- capacitatea persoanei care conduce interviul de a asculta pe candidat.

i)         Testele Candidatii care au ttrecut interviul pot fi supusi unor teste,care urmaresc 2 aspecte:

-          sa cunoasca punctele slabe ale candidatului;

-          sa stabileasca o ierarhizare a aptitudinilor candidatului, evidentiindu-le pe cele cerute de post.

Exista 3 categorii de teste :

-          teste psihometrice au in vedere aptitudini particulare ca: inteligenta, calitati vizuale sau motrice, cunostinte. Se obtin rezultate cuantificabile privind calitatile testate ale candidatilor.

-          teste clinice urmaresc caracterizarea personalitatii candidatului . Exista chestionare tip pe baza carora se evidentiaza trasaturile de caracter . Se pot folosi teste grafologice pentru a caracteriza personalitatea.

-          teste de situatii presupun verificarea candidatului in situatiile confruntarii cu probleme specifice postului. Se poate utiliza un examen de proba prin care i se incredinteaza sa efectueze o activitate, o lucrare  intr-un timp determinat .

j)        Decizia finala Candidatii retinuti dupa interviu si testare vor participa la o discutie-interviu cu managerul compartimentului unde se afla postul vacant.  Acest conducator apoi se confrunta cu opiniile specialistilor in domeniul resurselor umane.Decizia finala de angajare e luata de seful ierarhic al postului vacant. Apoi se va incheia un contract individual de munca cu candidatul selectionat .

Etapele recrutarii personalului :

-          stabilirea necesaruli de personal;

-          definirea profilului postului;

-          stabilirea surselor de recrutare;

-          selectia;

-          intocmirea formalitatilor de angajare;

-          integrarea si controlul modului in care s-a realizat integrarea noului angajat.

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 33

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 –  b            2 – a     3 – c     4 –c      5 – c

2. a – F b – F   c  - A   d – A   e – F

3. 1 –  a            2 – d    3 – e    4 – b    5 - c

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1.                                                 1.a.Completare organigramǎ : (1) A.G.A. (2) director tehnic (3) director comercial (4) birou contabilitate

2.                                                 b. relații ierarhice: a) A.G.A. –consiliu de administrație; b) director general- director tehnic

2. Cinci funcțiuni ale intreprinderii: de cercetare-dezvoltare, de producție, comercială, financiar-contabilă, de personal (resurse umane)

3. a. (1)organigramă;  b (2) minime ; c(3) personalul intreprinderii; d (4) interese                 (5) agenților economici

 

Subiectul III                                                                                                  TOTAL: 30p.

3.                                                1. ESEU “ Elementele structurii organizatorice”

    Structura organizatorica reprezinta ansamblul persoanelor , a compartimentelor organizatorice , precum si  a relatiilor dintre acestea care au ca scop realizarea obiectivelor intreprinderii

     Structura organizatorica este alcatuita din:

- structura functionala ( de management sau a conducerii intreprinderii)

- structura operationala  ( de productie si conceptie)

Structura organizatorica ofera o structura de ansamblu asupra intreprinderii si mecanismului sau de functionare.

I. Structura functionala si componenetele sale

Structura functionala reprezinta ansamblul cadrelor de conducere si compartimentelor tehnice, economice, administrative, modul de constituire si grupare al acestora , precum si relatiile dintre ele, necesare desfasurarii procesului de management si executie.

1.Postul de munca este cea mai simpla subdiviziune organizatorica , definita prin ansamblul obiectivelor individuale, sarcinilor si competentelor care revin unei persoane angajate in intreprindere.

Trasaturile unui post de munca:

- autoritatea formala – limita in care titularul postului isi realizeaza obiectivele individuale;

- competenta profesionala-nivelul de pregatire, experienta profesionala necesara realizarii obiectivelor individuale;

-responsabilitatea – obligatia titularului postului de a indeplini sarcinile si atributiile derivate din obiectivele individuale.

 

2.Functia cuprinde ansamblul atributiilor si sarcinilor de indeplinit dei revin unui angajat al intreprinderii , precum si responsabilitatile, competentele si relatiile ce decurg din postura de salariat al intreprinderii.

Functia se defineste prin totalitatea posturilor care au sarcini si atributii omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii lor si acre sunt in subordinea unei persoane din structura organizatorica a unitatii.

Tipuri de functii:

-          de management – implica coordonarea activitatilor subordonatilor;

-          de executie- implica transpunerea in practica a deciziilor emise de catre titularul postului de conducere.

3.Compartimentul de munca reuneste un numar de persoane cu sarcini bine precizate, sub aceeasi autoritate ierarhica.

Tipuri de compartimente: A.

-          operationale – contribuie direct la realizarea obiectivelor firmei ( sectii, ateliere, depozite, magazine, magazii);

-          functionale- stau la baza punerii in practica a strategiilor si politicii firmei( servicii, birouri, departamente, directii).

B. In functie de structura interna si modul de distribuire a autoritatii ierarhice compartimentele de munca pot fi:

-          compartimentul de baza = o grupare simpla de persoane , asupra carora isi exercita autoritatea un singur sef.

-          Compartimentul de ansamblu = o grupare de persoane din care o parte poate fi subordonata direct sefului de compartimende ansamblu, iar o alta parte indirect  , prin intermediul sefului compartimentului de baza.

C. Dupa natura autoritatii pe care o exercita prin delegare, compartimentele de munca pot fi:

                - ierarhice , conducatorii lor dispun de autoritate ierarhica asupra conducatorilor compartimentelor situate pe un nivel ierarhic inferior, astfel le transmit acestora dispozitii, ordine si primesc informatii despre modul cum sunt indeplinite;

                -functionale , conducatorii acestora dispun de autoritate functionala in raport cu alte compartimente carora le transmit indrumari, instructiuni;

                - de stat major  au rol de a acorda asistenta de specialitate conducerii unitatii elaborand studii, analize , informari  care sa ajute la adoptarea deciziilor ( compartimentul de marketing).

     D.In functie de importanta si volumul de munca aferent , compartimentele de munca se pot clasifica in :

- directii;

- servicii;

- birouri;

- colective de munca.

4.Nivelul ierarhic reprezinta distanta compartimentelor fata de conducerea unitatii (adunarea generala a actionarilor sau asociatilor).

5. Ponderea ierarhica( norma de conducere) se defineste  prin numarul de persoane conduse in mod direct de un cadru de conducere.

                Marimea ponderii ierarhice pentru un manager se stabileste in functie de factorii urmatori:

-          natura activitatii colectivului subordinat ;

-          gradul de independenta  a sarcinilor ce revin executantilor;

-          nivelul de pregatire si capacitatea organizatorica a conducatorului si subordonatilor;

-          dispersia teritoriala a posturilor ce intra in subordinea conducatorului etc.

6. Relatiile organizatorice reprezinta relatiile structurale  ce se stabilesc intre diferitele verigi organizatorice datorita necesitatii unui schimb permanent de informatii.

A.din punct de vedere juridic exista :

- relatii formale (oficiale) stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al intreprinderii;

- relatii informale ( neoficiale) se stabilesc datorita unor criterii obiective.

B.Dupa continutul informatiilor transmise, relatiile ierarhice pot fi

a) relatii de autoritate  care pot fi la randul lor:

                - relatii ierarhice stabilite intre compartimentele subordonate ierarhic;

                - relatii functionale- apar intre compartimentele specializate, intre care exista autoritate functionala;

                - de stat major- apar prin delegarea de autoritate, compartimentele care transmit informatii sau recomandari de specialitate altor compartimente;

b) relatii de cooperare nu sunt oficiale se manifesta intre compartimentele aflate pe acelasi nivel ierarhic;

c) relatii de control se stabilesc intre cei cu functii de conducere si subordonatii acestora pentru a verifica modul cum au fost realizate sarcinile de serviciu;

d) relatii de reprezentare se stabilesc intre manageri si reprezentantii organizatiilor profesionale, sindicate, alte persoane din afara firmei.

 

II.Structura operationala ( de productie si conceptie) si compartimentele sale:

Definitie: Structura operationala este definita prin numarul si componenta  unitatilor de productie, marimea acestora, modul de organizare interna, precum si prin relatiile ce se stabilesc intre acestea in vederea realizarii obiectului de activitate al intreprinderii.

 

Compartimentele structurii operationale sunt sectiile de productie ( de baza , auxiliare, de servire, anexe), ateliere, locuri de munca.

Sectia de productie = unitatea de productie bine determinata , in cadrul careia se executa un produs sau o parte a acestuia sau o parte  a procesului tehnologic.

Sectia de baza= in cadrul ei se obtin produse de baza care dau profilul firmei .

Sectia auxiliara =executa produse sau servicii pentru sectiile de baza( sectia scularie, sectia de intretinere si reparatii).

Sectia de servire =realizeaza lucrari sau servicii pentru sectiile de baza si auxiliare ( transportul intern, depozitarea)

Sectia anexa= prelucreaza deseurile rezultate din procesul tehnologic.

 

Atelierul reuneste mai multe locuri de munca unde se executa  aceeasi operatie tehnologica sau un ciclu de operatii tehnologice pentru a obtine o piesa sau un produs.

 

Locul de munca reprezinta o anumita suprafata de productie inzestrata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii de unul sau mai multi muncitori.

Locul de munca este veriga primara  a structurii operationale ( de productie).

 

III. 2. Problema:

           RE

Rc = -------- x 100                                                                    

           CA  

Rc  = (8500 lei - 6400 lei) / 8500 x100 = 24.70%                      

24,70% = (2600/CA) x100 rezultă 24,70 x CA = 2600 x100                                                  de unde CA=260000/ 24,70 = 10523,80 lei

Cheltuiei= 10523,80lei -2600  lei= 7923,80 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 34

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 –  a           2 – a    3 – b    4 –b     5 – a

2. a – F            b –A    c  - F   d – A   e – A

3. 1 –  d           2 – a   3 – c   4 – b   5 - e

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1. Trei categorii de resurse umane : personal muncitor, personal operativ, personal de executie si conducere

2. Trei trasaturi de baza ale intreprinderii : unitate tehnico-productiva, unitate organizatorico-administrativa, unitate economico- sociala

3. Trei etape ale selectiei personalului : stabilirea nevoii de recrutare, analiza cererii de resurse umane, prospectarea interna  a posibilitatilor de angajare.

4. a. (1) fisa de post; b(2) activitati, (3) productiei; c (4) nivel ierarhic; d(5) muncitorii ; e(6) autoritate (ierarhice).

Subiectul III                                                                                                  TOTAL: 30 p

1. Problema:

W2004 = Q / Np = 9000 bucati/ 45 angajati = 200 bucati / angajat

W2005= Q / Np = 12000 bucati/ 55 angajati = 218 bucati / angajat

1.            ESEU “Organizare procesuala”

Definirea conceptului de organizare procesuala:

Organizarea procesuala consta in stabilirea principalelor procese necesare realizarii ansamblului de obiective ale intreprinderii.

Prin organizarea procesuala se intelege stabilirea si dimensionarea functiunilor , corelarea lor cu obiectivele si componentele structural-organizatorice ale intreprinderii.

Obiectivele intreprinderii:

Obiectivele intreprinderii reprezinta caracterizari cantitative si/sau  calitative ale scopurilor intreprinderii.

In functie de sfera lor de cuprindere si importanta pentru intreprindere exista urmatoarele 5 tipuri de obiective :

Obiective fundamentale  care exprima scopul principal urmarit de intreprindere in asamblul sau .Obiective derivate de gradul I  (principale) se deduc din obiectivele fundamentale , iar relizarea lor implica o parte din procesele de munca desfasurate in intreprindere. Obiective derivate de gradul II ( secundare) se deduc din obiectivele de gradul I si sunt caracterizate prin procese de munca restranse , cu aceleasi caracteristici esentiale .Obiective specifice sintetizeaza utilitatea unor lucrari care contribuie la realizarea obiectivelor derivateObiective individuale  reprezinta obiective specifice pentru fiecare persoana a intreprinderii.

Efectele organizarii procesuale a intreprinderii

Functiunea  unei intreprinderi reprezinta ansamblul activitatilor omogene si/sau complementare desfasurate de un personal specializat al intreprinderii in scopul realizarii obiectivelor derivate de gradul I.       

Functiunea este , in esenta , o grupare de activitati. Activitatile alcatuiesc un asamblu complex si dinamic , aflat in permanenta transformare.

Activitatea  reprezinta ansamblul atributiilor omogene  pe care le indeplineste un personal specializat intr-un domeniu mai restrans cu scopul indeplinirii obiectivelor derivate de gradul II.  

Activitatea are o sfera mai redusa decat functiunea, fiind caracterizata prin omogenitatea mai pronuntata a pregatirii personalului implicat in realizarea obiectivelor.

Atributia  reprezinta ansamblul sarcinilor executate periodic de un personal ce are cunostinte specifice unui domeniu restrans si care concura pentru realizarea unui obiectiv specific.

Sarcina  reprezinta componenta de baza a unui proces de munca simplu sau complex , desfasurat pentru realizarea unui  obiectiv individual. In general sarcina de munca este specifica unei singure persoane.

Functiunile, activitatile si atributiile au un caracter dinamic , continutul lor se schimba o data cu evolutia intreprinderii si cu dezvoltarea economiei.

Functiunile intreprinderii sunt de cercetare-dezvoltare, productie, comerciala, de marketing, financiar-contabila, de personal (resurse umane):

1.Functiunea de cercetare –dezvoltare  detine si prelucreaza informatiile stiintifice necesare adaptarii intreprinderii

Activitati specifice:

-          de conceptie (cercetare stiintifica si inginerie tehnologica)- vizeaza cercetarea si proiectarea produselor , asimilarea de noi produse , modernizarea produselor existente ;

-          de organizare a conducerii , productiei si muncii – elaboreaza documentatii pentru dezvoltarea produselor si a capacitatilor de productie;

-          activitati de investitii , de creare a unor noi capacitati de productie  sau de dezvoltare a celor existente.

2. Functiunea de personal

 Administreaza si gestioneaza reusrsele umane ale intreprinderii. Cuprinde activitatile desfasurate in domeniul asigurarii, dezvoltarii si protectiei potentialului uman necesar.

Activitati specifice :

-          determinarea necesarului de forta de munca;

-          recrutarea, selectia, angajarea, evaluarea performantelor in munca;

-          promovarea personalului;

-          motivarea si evaluarea personalului;

-          stabilirea sistemului de salarizare;

-          aplicarea si calculul drepturilor banesti ale salriatilor;

-          crearea unui microclimat adecvat desfasurarii in bune condirii a activitatii;

-          respectarea normelor de protectie a muncii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

           Varianta 35

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

1. 1 –  d           2 – b    3 – c    4 –d     5 – c

2. a – A            b – F   c  - F   d – F   e – F

3. 1 –  d           2 – e   3 – b   4 – c   5 - a

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1. Activitati specifice functiunii de personal :

-          determinarea necesarului de forta de munca;

-          recrutarea, selectia, angajarea, evaluarea performantelor in munca;

-          promovarea personalului;

-          motivarea si evaluarea personalului;

-          stabilirea sistemului de salarizare.

2. Criterii de promovare  sunt:

-studiile;

- vechimea in munca;

- postul detinut anterior;

- potentialul angajatului(calitati, cunostinte, deprinderi, aptitudini, competente).

3. a(1) personalul; b(2) posturilor care au sarcini si atributii omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii lor si acre sunt in subordinea unei persoane din structura organizatorica a unitatii; c(3) proprietate, (4) patrimoniu ;d(5) muncitorii ;

e (6) cooperare

Subiectul III                                                                                                  TOTAL: 30 p

1. Problema:

W2004 = Q / Np = 7000 bucati/ 25 angajati = 280 bucati / angajat

W2005= Q / Np = 10200 bucati/ 30 angajati = 340 bucati / angajat

2.ESEU “Relatiile externe ale intreprinderii”

Clientii Sunt reprezentati de : consumatori, utilizatorii industriali, intreprinderile comerciale, institutiile publice.Ei consuma bunuri (lucrari, servicii) produse de intreprindere.

Clientii reprezinta destinatarul eforturilor economice ale firmei. Succesul firmei depinde de analiza comportamentului clientilor, pentru a identifica pozitia sa fata de firma, modul lor de gandire si actiune.

Furnizorii  reprezinta partenerii firmei de la care se aprovizioneaza cu resurse materiale, servicii, forta de munca. Relatiile economice cu clientii si furnizoriise concretizeaza in contracte economice.

Cuprinsul contractului de vanzare-cumparare:

1.denumire si adrese contractanti

2.persoanele imputernicite sa semneze

3. obiectul contractului

4. conditiile de calitate

5. conditiide ambalare, etichetare, transport

6. termene de realizare a contractului

7.conditii de receptie

8.forme de asistenta tehnica, de garantie

9.pret , modalitati de plata

10.alte clauze care completeaza continutul si-l clarifica

Concurentii sunt persoane fizice sau juridice care isi disputa aceleasi categorii de clienti sau aceiasi furnizori sau intermediari. Exista concurenti directi si indirecti.Un concurent direct vinde un produs similar cu al firmei.Un concurent indirect vinde un produs diferit, dar care se adreseaza acelorasi clienti si are aceeasi utilizare. Analiza concurentei pe piata ia in considerare:-intensitatea concurentei; -cauzele succesului concurentilor; -sansele de a castiga competitia.

Institutiile bancare finanteaza intreprinderile.Acorda consultanta,informatii.Ofera servicii ca:-rapoarte privind tendintele economiei interne si mondiale,- rapoarte privind solvabilitatea,- informatii despre credite, metode de plata, cursuri de schimb.

Societatile de asigurari sunt institutii la care intreprinderea apeleaza pentru a-si proteja cladirile, constructiile impotriva incendiilor, fenomenelor naturale, exploziilor.

Mass-media (grupuri de presa, posturi de radio, canale de televiziune) are dublu rol : de reprezentare pentru a face publicitate si reclama produselor si firmelor, de informare ca sursa de baza pentru stirile economice, politice si sociale interne si internationale.

Camerele de Comert si Industrie apara interesele comerciantilor care le sunt membrii.

Exista:-Camere de Comert si Industrie locale (una in fiecare judet si in Bucuresti) , ofera informatii despre reglementarile comerciale locale sau regionale,oferind oportunitati de afaceri firmelor;- Camere de Comert si Industrie nationale ( a Romaniei) ;- Camere de Comert si Industrie BI-nationale ( ex.Franco- Romana) dezvolta cooperarea economica intre state;-Camera Internationala de Comert  de la Paris care are ca membrii Camerele de Comert si Industrie nationale prin publicatiile ei subliniaza principalele aspecte ale relatiilor economice internationale. Ele sunt organizatii autonome neguvernamentale infiintate prin initiativa comerciantilor pentru a le apara interesele fata de institutiile statului sau organismele din strainatate.

Institutiile statului sunt Camere de Munca ,Casele de Asigurari Sociale, Administratiile Financiare, Parlamentul, Presedentia, Guvernul, Ministerele,Primarii, Prefecturi, autoritatea judecatoreasca, politia. Au roluri de asigurare, finantare, control-evaluare, contribuind astfel la derularea corespunzatoare a activitatii economice a intreprinderii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE BACALAUREAT 2007

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA 36

 

 

SUBIECTUL I                                                                                       30p.

1.1-.c ; 1.2.-a; 1.3-.d ;1.4.-a; 1.5-b

2.1.c ; 2 a; 3 f ; 4 b; 5 d

3. a – F; b – F ; c – A; d – F; e- F

SUBIECTUL II                                                                                      30p.

1.a.(1) Consiliul de administratie ;(2) Director tehnic; (3) Director commercial (4) serviciu aprovizionare-desfacere (5 ) birou financiar

b. 1 relație ierarhicǎ : ĩntre A .G.A. și Consiliul de administrație ;

relație de control : ĩntre birou contabilitate și depozit (privind realizarea inventarierii);

relație de cooperare : ĩntre birou producție și serviciul investiții.

c. secția 1, secția 2, atelier, depozit, magazine

2. a. Funcțiunea este ansamblul activitǎților omogene și/ sau complementare desfǎșurate de un grup de personae specializate , ĩn scopul realizǎrii obiectivelor derivate de grad I.

b. Activitǎți ale funcțiunii comerciale : aprovizionare tehnico-materialǎ , desfacerea, marketingul.

c. Activitatea de aprovizionare tehnico-materialǎ, atribuții:

-stabilirea necesarului de aprovizionat;

- dimensionarea stocurilor de resurse materiale.

Activitatea de desfacere, atribuții:

-          ĩncheierea de contracte de vânzare- cumpǎrare pentru mǎrfuri;

-          participǎ la târguri și expoziții.

Activitatea de marketing, atribuții:

-          elaboreazǎ strategii și politici de marketing;

-          analizeazǎ concurența și comortamentul clienților.

 

SUBIECTUL III                                                                                     30p.

3.1.Promovarea personalului:definire , 3 criterii de promovare, caracterizare modalitati de promovare

3.2.Problema :

CA2006 = 80000 x1,2 = 96000 lei

W2005 = CA/ Np = 80000 lei/ 30 lucrǎtori= 2666, 67 lei / lucrǎtor

P2005 = CA- C = 80000 lei – 50000 lei = 30 000 lei

Rc 2005 = RE/ CA  x 100 = 30000 lei / 80000 lei x 100 = 37,5 % sau

Rr 2005 = P/ Ch x100 = 30000 lei / 50000 lei x100 = 60 %

P2006=  CA- C = 96000 lei – 62000 lei= 34000 lei

Rc2006 = (RE/CA) x100 =(34000/96000) x100 = 35,41%

Sau Rr = (P / Ch ) x100 = (34000 /62000) x100 = 54,83%

P2006 › P2005

Rc2005 › RC2006 datoritǎ creșterii cheltuielilor

 

 

 

 

 

EXAMEN DE BACALAUREAT 2007

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA 37

 

SUBIECTUL I                                                                                       30p.

1.1-.a ; 1.2.-d; 1.3-.b ;1.4.-d; 1.5- b

 2.1.d ; 2 e ; 3 a ; 4 b;

3. a. –A; b. –A; c. – F; d .– A; e.- A f.- A

SUBIECTUL II                                                                                      30p.

1.a. (1) director comercial (2) director tehnic (3)director economic (4) birou financiar

b. relații ierarhice : director commercial- serviciu aprovizionare

relații de cooperare: deposit –magazin ;

c. ĩntreprindere mare

d. secții de bazǎ, auxiliare, de deservire, anexe

2.a. Relațiile organizatorice reprezintǎ relații structurale ce se stabilesc ĩntre diferite verigi organizatorice datoritǎ necesitǎții realizǎrii unui schimb permanent de informații.

b. Relații de autoritate: relații ierarhice, relații funcționale, relații de stat major; relații de cooperare, relații de control

c. Relații ierarhice se stabilesc ĩntre douǎ compartimente și decurg din delegarea de autoritate pe care un compartiment o are fațǎ de celǎlalt.

Relații funcționale se stabilesc ĩntre douǎ compartimente ĩntre care existǎ autoritate funcționalǎ, acestea asigurând coordonarea unitarǎ a activitǎților de ansamblu ; aceste legǎturi sunt complementare celor ierarhice.

SUBIECTUL III                                                                                      30p.

1.ESEU “ Organizarea procesualǎ”

2. Problemǎ:

W = CA/ Ns = 95550 lei/ 30 angajați = 3185 lei/ angajat

Rc= (RE/CA) x100 = (95550-55000 / 95550 ) x100 = 42,43 %

P= 95550 lei – 55000 lei= 40550 lei

Sau Rr = (P / Ch ) x100 = (95550-55000 / 55000 ) x100= 73,72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE BACALAUREAT 2007

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA 38

 

 

SUBIECTUL I                                                                                       30p.

1.1-.a ; 1.2.-d; 1.3-.b ;1.4.-d; 1.5- c

 2.1.b ; 2. c ; 3. a ; 4. f; 5. d

3. a. –A; b. –F; c. – F; d .– A; e.- A

SUBIECTUL II                                                                                      30p.

1.    a (1) Director general (2)director comercial (3) birou marketing

b. douǎ relații ierarhice : Director general- director de producție; consiliu de administrație – director general

- douǎ relații de control : birou contabilitate- deposit, director de producție –secție

c. depozite speciale și depozite frigorifice

2. a.Definire mediu extern al ĩntreprinderii: reprezintǎ ansamblul factorilor externi și al organizațiilor care influențeazǎ direct și indirect activitatea ĩntreprinderii.

b. Patru factori de mediu : economici, politici, juridici, tehnici și tehnologici

c. Douǎ organizații : furnizorii și clienții

SUBIECTUL III                                                                                      30p.

 1. ESEU “Structura funcționalǎ”
 2. Problema :

W mai = CA/ Ns = 21525 lei/ 25 lucrǎtori = 861 lei / lucrǎtor

CA= (11 500 lei  + 9000 lei) x 1,05 = 21525 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE BACALAUREAT 2007

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA 39

 

 

SUBIECTUL I                                                                                       30p.

1.1-.b ; 1.2.-a; 1.3-.c ;1.4.-b; 1.5- a

 2.1. c; 2. e ; 3. f ; 4. d; 5. b

3. a. –A; b. –F; c. – F; d .– A; e.- F

SUBIECTUL II                                                                                      30p.

1. a (1) Director general (2)director economic (3) birou marketing

b.  relație ierarhicǎ : consiliu de administrație – director general

- relație de control : birou contabilitate- depozit

- relație de cooperare : birou producție – serviciu investiții

c. Patru activitǎți ale biroului personal : recrutare, selecție, angajare, integrare ĩn muncǎ, evaluare, promovare personal.

2. a. Postul reprezintǎ subdiviziunea primarǎ sub raport organizatoric , ce se definește prin totalitatea sarcinilor , competențelor și responsabilitǎților ce revin unui salariat.

b. Douǎ trǎsǎturi ale postului :

- sarcinile și responsabilitǎțile

c. fișa de post

SUBIECTUL III                                                                                     30p.

 1. ESEU “ Rolul organizațiilor din mediul extern al ĩntreprinderii”
 2. CA2006= 75000 lei x 1,2 = 90000 lei

P2005 = V- C= 75000 lei- 46000 lei = 29000 lei

P2006 = V- C = 90000 lei- 57000 lei = 33000 lei

Rc 2005 = (RE/CA) x100 = (29000 lei/ 75000 lei) x100= 38,67 %

Sau Rr = (P / Ch ) x100 = (29000 / 46000 ) x100 = 63,04 %

Rc2006 = (RE/CA) x100 =(33000 /90000) x100 = 36,67%

Sau Rr = (P / Ch ) x100 = (33000/ 57000 ) x100 = 57,89 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE BACALAUREAT 2007

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA 40

SUBIECTUL I                                                                                       30p.

1.1-.d ; 1.2.-c; 1.3-.b ;1.4.-c; 1.5- a

 2.1.d ; 2. e ; 3. b ; 4. c; 5. a

3. a. –A; b. –F; c. – A; d .– A; e.- F

 SUBIECTUL II                                                                                      30p.

 1. a (1) A.G.A (2)director comercial(3) birou marketing (4) director economic

b.  relație ierarhicǎ : A.G.A. - consiliu de administrație

- relație de control : birou contabilitate- depozit

- relație de cooperare : birou producție – serviciu investiții

c. ĩntreprindere mijlocie

d. Birou producție, secție 1, secția 2, atelier

2. a.Funcțiunea de personal cuprinde ansamblul activitǎților ĩntreprinderii desfǎșurate ĩn domeniul asigurǎrii , dezvoltǎrii și protecției potențialului uman necesar.

b. Activitǎți specifice : recrutare, selecție, angajare, integrare ĩn muncǎ, evaluare, promovare personal, formare și perfecționare profesionalǎ, protecția muncii și protecția socialǎ, salarizarea

SUBIECTUL III                                                                                     30p.

 1. ESEU “Structura operaționalǎ”
 2. Problemǎ

Rc2005 = (RE/CA) x100 =(17500 lei/ 17500 lei +33500 lei) x100 = 34,31%

Sau Rr = (P / Ch ) x100 = (17500 lei/ 33500 lei ) x100 = 52, 24%

 P2006 = 17500 x1,2 = 21000 lei

C 2006 = 33500x 0,8 = 26800 lei

CA = P+C = 21000 + 26800 = 47800 lei

Rc 2006 =(RE/CA) x100 =(21000 lei /47800 lei) x100 = 43,93%

Sau Rr = (P / Ch ) x100 = (21000 lei/ 26800 lei ) x100 = 78,36%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE BACALAUREAT 2007

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA 41

 

 

SUBIECTUL I                                                                                       30p.

1.1-.a ; 1.2.-a; 1.3-.b ;1.4.-c; 1.5- a

2. a. –A; b. –A; c. – F; d .– A; e.- A

3.1.c ; 2. b ; 3. a ; 4. e; 5. f

 

 SUBIECTUL II                                                                                      30p.

1.    a)Postul reprezinta subdiviziunea primara sub raport organizatoric

Se defineste prin totalitatea sarcinilor,competentelor si responsabilitatilor ce revin permanent si in mod organizat unui salariat , la un loc de munca..

Trasaturile postului sunt: sarcinile, competenta profesionala , autoritatea de decizie, responsabilitatea , obiectivele individuale ale postului.

b).Tipuri de compartimente de munca:

- in functie de structura interna si de modul de distribuire a autoritatii ierarhice , exista compartimente de baza si de ansamblu

- dupa natura autoritatii pe care o exercita prin delegare , compartimentele pot fi : ierarhice, functionale, de stat major.

- in functie de importanta si volumul de munca afferent , compartimentele de munca pot fi: - direcții,departamente,  servicii, birouri.

2.  a (1) mica (2) bucata cu bucata (3) relativ mare(4) pe loturi (5) universale

b. Incadrarea intr-un anumit tip de productie se realizeaza prin pe baza coeficientului tipului de productie : K= Ri/ ti , pentru productie de masa K=1, pentru productie de serie mare 1‹ K≤  6, pentru productie de serie mijlocie 6 ‹ K ≤ 10, pentru productie de serie mica 10 ‹ K≤ 20, pentru productia individuala K>20.

c. bunuri de consum

3.1) organigrama

2) eficienta

3) lung

SUBIECTUL III                                                                                             30p.

1.ESEU: “Rolul organizatiilor din mediul  extern al firmei” (definitie, enumerarea si caracterizarea organizatiilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE BACALAUREAT 2007

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA 42

 

SUBIECTUL I                                                                                       30p.

1.1-.d ; 1.2.-d; 1.3-.a ;1.4.-c; 1.5- b

2. a. –A; b. –A; c. – F; d .– F; e.- A

3.1.c ; 2. a ; 3. d ; 4. f; 5. b

 

 SUBIECTUL II                                                                                      30p.

1.a)Rentabilitatea este acea forma a eficientei economice, la nivelul intreprinderii, care reflecta efectele nete ce se obtin la o unitate de effort , cu factori de productie utilizati

b) Rentabilitatea se exprima ca indicator absolut sub forma profitului , care se calculeaza ca diferenta intre venituri si cheltuieli sau ca indicator relative sub forma ratei rentabilitatii calculate ca rata rentabilitatii comerciale  Rc  =(RE/CA) x100 , rata rentabilitatii financiare Rf =(RE/K) x100, rata rentabilitatii economice Re=(RE/At) x100

sau Rr = (P / Ch ) x100.

2.a. 1) factori tehnici si tehnologici 2) factori sociali 3) factori politici 4) factori de mediu natural (geografici)

b. piata interna si internationala, pârghiile economico-financiare , potențialul financiar al economiei, puterea de cumparare a populatiei, ritmul de dezvoltare economica a țǎrii.

c. Factorii juridici reprezinta ansamblul reglementarilor juridice care influenteaza activitatea intreprinderilor prin : legi , decrete prezidentiale, hotarâri guvernamentale, ordine ale ministrilor, decizii ale Prefecturilor si Primariilor.Influenta factorilor juridici se manifesta atât in ceea ce priveste constituirea intreprinderilor, cat si referitor la functionarea si dezvoltarea acestora.

3. 1) atribuțiilor, 2) obiective derivate de grad II, 3) interesele, 4) bunurilor, 5) adaptarii la

cerintele pietei 

 

SUBIECTUL III                                                                                      30p.

ESEU “ Structura funcționala a intreprinderii”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE BACALAUREAT 2007

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA 43

 

 

SUBIECTUL I                                                                                       30p.

1.1-.b ; 1.2.-b; 1.3-.c ; 1.4.-a; 1.5- c

2. a. –F; b. –A; c. – F; d .– A; e.- F

3.1.e ; 2. a ; 3. c ; 4. b; 5. d

 

 SUBIECTUL II                                                                                      30p.

1.a. Definire mediu extern al ĩntreprinderii: reprezintǎ ansamblul factorilor externi și al organizațiilor care influențeazǎ direct și indirect activitatea ĩntreprinderii

b. Cinci organizatii  din mediul extern : furnizori , clienti, concurenti, mass-media, institutii bancare

2. a. 1) personalul, b.2) scopurilor, c.3) numar  de persoane d.4) procese, e.5) aptitudini

3.a. (1) director comercial (2)serviciul financiar-contabil  (3) magazin (4) atelier

b. sectie, atelier, depozit, magazine

c. relație ierarhicǎ : director general. – director tehnic

- relație de cooperare : sectie– atelier

d. intreprindere mica

 

 

SUBIECTUL III                                                                                      30p.

1.    a. W  = CA/ Np = 2400 lei/ 38 angajati = 63,16  lei / angajat

b. Cifra de afaceri la 1000lei mijloace fixe= (CA/ MF) x1000 = (2400lei  / 220 lei ) x1000 lei= 10909,10 lei cifra de afaceri obtinuta la 1000 lei mijloace fixe utilizate

Profit net = Profit brut – Impozit pe profit = 400 lei -80 lei = 320 lei

Rc = (RE/ CA ) x100 = (320 lei/ 2400 lei) x100 = 13,33 %

2.    ESEU “ Structura personalului unei intreprinderi”( categorii de personal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

           Varianta 44

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

A. 1 –  a           2 –c     3 – b    4 – a    5 – c

2. 1. – A           2. – A   3  - F   4 – F   5 – A

3. 1 –  a           2 – d   3 – b   4 – c   5 - f

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1. a.Functiunea  unei intreprinderi reprezinta ansamblul activitatilor omogene si/sau complementare desfasurate de un personal specializat al intreprinderii in scopul realizarii obiectivelor derivate de gradul I.       

Functiunea este , in esenta , o grupare de activitati. Activitatile alcatuiesc un asmblu complex si dinamic , aflat in permanenta transformare.

b. Functiunile intreprinderii sunt : de cercetare-dezvoltare, de productie, comerciala, de marketing, financiar-contabila, de personal (resurse umane) .

2. a. 1 C.V.-uri

b.2.compartimente

c.3. mari

d.4. operativ

e.5. lungi

3.a. completare organigrama :1. director tehnic, 2. director comercial, 3. serviciul aprovizionare-desfacere

b. relatia dintre director general si director economic = relatie ierarhica; relatia dintre birou marketing si birou import-export = relatie de cooperare

c. compartimente operationale : atelier, depozit, magazin

Subiectul III                                                                                                  TOTAL: 30 p

1. Problema:

rata rentabilitatii comerciale:

        

         RE

 Rc = ----  x 100 = 2000 lei / 6000 lei x100 = 33,33%

          CA

Unde: Rc= rata comercila a rentabilitatii,

           RE= rezultatul exercitiului ( profit net),

           CA= cifra de afaceri( incasari)

a)    rata economica a rentabilitatii

 

        RE

Re= -----   x 100 = 2000 lei/ 4000 lei x100 = 50%

        At

Unde Re= rata economica, At= active totale

 

b)    rata financiara a rentabilitatii:

          RE

Rf = ------ x 100= 2000 lei / 800 lei x100 = 250%

          K

Unde Rf = rata financiara, K= capitaluri

 

 1. ESEU “ Promovarea personalului “

Promovarea personalului consta intr-un complex de activitati prin care se realizeaza trecerea angajatului intr-o functie sau categorie  superioara, care- in comparatie cu cea precedenta - presupune din partea titularului o calificare , o competenta si o raspundere sporita , precum si satisfactii materiale si morale mai mari.

 Relatia dintre promovarea angajatului si conditiile de realizare a acesteia este urmatoare : calificarea si competentele detinute determina promovarea prin care se obtin raspunderi si satisfactii superioare.

Criterii de promovare   

Aceste criterii sunt:

-studiile;

- vechimea in munca;

- postul detinut anterior;

- potentialul angajatului(calitati, cunostinte, deprinderi, aptitudini, competente).

 Modalitati de promovare

Modalitatile prin care se poate realiza promovarea sunt :

a) Promovarea pe baza varstei si a vechimii evidentiaza rolul experientei , stabilind un echilibru intre vechime si competenta Are un caracter nestimulativ.

Vechime = Competenta = Promovare

b)    Promovarea pe baza rezultatelor  are in vedere  eficienta cu care persoana promovata isi va continua activitatea pe noul post. Se realizeaza pe baza criteriilor masurabile de promovare.

c)    Promovarea pe baza potentialui  pune accentul pe receptivitatea, adaptabilitatea , puterea de munca, pregatirea angajatului etc;

Deciziile de promovare  sunt  fundamentate pe concluziile care se desprind din analiza formarii  si  evaluarii salariatului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 45

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

A. 1 –  d           2 –c     3 – b    4 – a    5 – a

2. 1. – F           2. – F   3  - F   4 – A   5 – F

3. 1 –  e           2 – f    3 – b   4 – a   5 - d

 

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1.a. Postul de munca este cea mai simpla subdiviziune organizatorica , definita prin ansamblul obiectivelor individuale, sarcinilor si competentelor care revin unei persoane angajate in intreprindere.

Trasaturile unui post de munca:

- autoritatea formala – limita in care titularul postului isi realizeaza obiectivele individuale;

- competenta profesionala-nivelul de pregatire, experienta profesionala necesara realizarii obiectivelor individuale;

-responsabilitatea – obligatia titularului postului de a indeplini sarcinile si atributiile derivate din obiectivele individuale.

b. Personal cu functii de executie :

-personal cu pregatire liceala sau postliceala  pentru:

- activitati administrative ( dactilografa,functionara);

- activitati de specialitate ( tehnician, contabil cu studii medii).

- maistri;

- personal cu pregatire superioara( ingineri, economisti,chimisti);

- personal cu functiie in activitatile de intretinere, paza,si pompieri.

2.a.1.analiza cererii de resurse umane; 2.prospectarea externa a posibilitatilor de angajare 3. intocmirea de chestionare 4. interviul

b. Exista 3 categorii de teste :

-          teste psihometrice au in vedere aptitudini particulare ca: inteligenta, calitati vizuale sau motrice, cunostinte. Se obtin rezultate cuantificabile privind calitatile testate ale candidatilor.

-          teste clinice urmaresc caracterizarea personalitatii candidatului . Exista chestionare tip pe baza carora se evidentiaza trasaturile de caracter . Se pot folosi teste grafologice pentru a caracteriza personalitatea.

-          teste de situatii presupun verificarea candidatului in situatiile confruntarii cu probleme specifice postului. Se poate utiliza un examen de proba prin care i se incredinteaza sa efectueze o activitate, o lucrare  intr-un timp determinat .

c. Stabilirea nevoii de recrutare poate fi facuta de un sef al unui compartiment al firmei (serviciu, birou, departament, sectie, atelier). La baza aparitiei acestei nevoi de personal pot sta cauze diferite: crearea unui nou post  sau aparitia unui post vacant in urma plecarii titularului, existenta unui post vacant etc.Seful compartimentului se adreseaza printr-o cerere sefului ierarhic caruia ii este subordonat si solicita incadrarea unei persoane.

3. a(1) compartiment; b(2)procese ; c(3)atributiilor, (4) obiective derivate de grad II;d(5) financiar-contabila.

 

 

 

SUBIECTUL III.                                                                                             TOTAL: 30 p.

ESEU “ Functiunile unei intreprinderi”

Intreprinderea mijlocie are intre 50 pânǎ la 249 de angajati . Indiferent de marimea unei intreprinderi , in cadrul acesteia sunt indeplinite urmatoarele functiuni : -de cercetare-dezvoltare, de productie, comerciala, de marketing, financiar-contabila, de personal .

Functiunea  unei intreprinderi reprezinta ansamblul activitatilor omogene si/sau complementare desfasurate de un personal specializat al intreprinderii in scopul realizarii obiectivelor derivate de gradul I.       

Functiunea este , in esenta , o grupare de activitati. Activitatile alcatuiesc un asmblu complex si dinamic , aflat in permanenta transformare.

1.Functiunea de cercetare –dezvoltare  detine si prelucreaza informatiile stiintifice necesare adaptarii intreprinderii

Activitati specifice:

-          de conceptie (cercetare stiintifica si inginerie tehnologica)- vizeaza cercetarea si proiectarea produselor , asimilarea de noi produse , modernizarea produselor existente ;

-          de organizare a conducerii , productiei si muncii – elaboreaza documentatii pentru dezvoltarea produselor si a capacitatilor de productie;

-          activitati de investitii , de creare a unor noi capacitati de productie  sau de dezvoltare a celor existente.

 2.Functiunea productie

Functiunea productie cuprinde totalitatea activitatilor legate nemijlocit de realizarea productiei .

Activitatile incluse in functiunea de productie sunt :

-activitati de pregatire a productiei;

-activitati de executare propriu-zisa a produselor

a) Activitatile de pregatire a productiei sunt influentate de noutatea produsului ce urmeaza a se fabrica, astfel aceasta activitate este direct legata de activitatea de cercetare.

b) Executare propriu-zisa a produselor cuprinde totalitatea activitatilor intreprinse in scopul indeplinirii sarcinilor de fabricare a produselor.

      3.Functiunea comerciala

Functiunea calitate procura in cele mai bune conditii de calitate , costuri, termene si de securitate produse si servicii de care intreprinderea are nevoie pentru activitatile sale.

Activitati specifice:

d)    aprovizionare tehnico-materiala ( aprovizionare-depozitare) cu atributiile:

-calculul si asigurarea necesarului de resurse materiale pentru fabricarea productiei contractate;

- calculul necesarului de resurse materiale privind stocurile pentru productie;

-stabilirea normelor de consum de materiale;

-operatii de primire , receptie cantitativa si calitativa precum si eliberarea din depozite  a resurselor necesare unitatilor de productie consumatoare.

b) desfacerea

- se refera la actiuni de prospectare a pietei pentru stabilirea potentialilor clienti;

- incheierea contractelor de vanzare pentru produsele obtinute de intreprindere ;

- participarea la diferite targuri , expozitii in tara si strainatate;

- participarea la licitatii;

- calculul marimii stocurilor de produse finite ;

- livrarea ritmica a bunurilor fabricate  in cantitatea si calitatea negociata de clienti.

 

4. Functiunea de marketing

Prospecteaza piata si stabileste mijloacele pe care intreprinderea trebuie sa le foloseasca , astfel incat sa obtina maximul de profit in conditii de satisfacere cat mai completa a cererii.

Activitati specifice:

-          elaborarea de studii de piata ;

-          realizarii promovarii produselor ;

-          determinarea sistemului optim de distributie;

-          stabilirea contactelor directe.

5. Functiunea financiar- contabila

Asigura si utilizeaza resursele banesti ale intreprinderii. Are rol static , pasiv.

Activitati principale componente :

-activitatea financiara care se refera la obtinerea si folosirea rationala a mijloacelor financiare necesare intreprinderii;

-evidenta fiscala –stabilirea corecta a impozitelor in concordanta cu legile fiscale;

- evidenta contabila-financiara –inregistrarea si raportarea activelor , pasivelor, veniturilor si cheltuielilor intreprinderii;

- organizarea interna a evidentei contabile, adica: asigurarea securitatii activelor , asigura calitatea datelor contabile, asigura eficienta operationala, asigura eficienta operationala;

-elaborarea schemei organizatorice a sistemului contabil- crearea unui sistem de evidenta  cuprinzand structura conturilor si metode de inregistrare a datelor in aceste conturi;

- contabilitatea manageriala –stabilirea mijloacelor de comunicare a datelor financiare catre managerii intreprinderilor, in primul rand prin analiza manageriala a pretului de cost.

6. Functiunea de personal

 Administreaza si gestioneaza reusrsele umane ale intreprinderii. Cuprinde activitatile desfasurate in domeniul asigurarii, dezvoltarii si protectiei potentialului uman necesar.

Activitati specifice :

-          determinarea necesarului de forta de munca;

-          recrutarea, selectia, angajarea, evaluarea performantelor in munca;

-          promovarea personalului;

-          motivarea si evaluarea personalului;

-          stabilirea sistemului de salarizare;

-          aplicarea si calculul drepturilor banesti ale salriatilor;

-          crearea unui microclimat adecvat desfasurarii in bune condirii a activitatii;

-          respectarea normelor de protectie a muncii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

           Varianta 46

SUBIECTUL I                                                                                              TOTAL : 30p.

 

A. 1 –  a           2 – d    3 – c    4 – b    5 – a

2. 1. – F           2. – F   3  - A  4 – A   5 – F

3. 1 –  d           2 – f    3 – a   4 – c   5 - b

Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 p

1. a. (1) director comercial (2) birou desfacere (3) birou marketing (4) erviciul contabilitate

b. intreprindere prelucratoare

c. sectie produse din lemn, sectie produse din metal, magazin propriu

2. Obiectivele intreprinderii:

Obiectivele intreprinderii reprezinta caracterizari cantitative si/sau  calitative ale scopurilor intreprinderii.

In functie de sfera lor de cuprindere si importanta pentru intreprindere exista urmatoarele 5 tipuri de obiective :

Obiective fundam