Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. c)

Matematică M_mate-info

Varianta 6

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

dcare trece prin A și este perpendiculară pe AB .

2.Se consideră polinomul f = X 3 + X 2 + mX + n , unde m și n sunt numere reale.

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. c)

Matematică M_mate-info

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 6

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.

Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem de evaluare şi de notare

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

Pagina 1 din 2