Subiectele extrase la limba romana in ultimii 10 ani sesiunea iunie - iulie din cadrul examenului de bacalaureat


Un sumar al SUBIECTELOR EXTRASE in ultimii 10 ani la limba si literatura romana, în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019 - 2010.

2019:

PROFIL REAL
SUBIECTUL I - 
Citeşte următorul fragment: (George Panu, Amintiri de la Junimea din Iaşi)

 A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat. (5 întrebări)

 B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este necesară sau nu o pregătire riguroasă în vederea susținerii unui discurs, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Amintiri de la Junimea din Iaşi de George Panu, cât și la experiența personală sau culturală.

SUBIECTUL II - Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos. (Mihail Sadoveanu, Venea o moară pe Siret)

SUBIECTUL III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga.

 

PROFIL UMAN:
SUBIECTUL I și II (identice cu subiectul I și II, profil real)

SUBIECTUL I - Citeşte următorul fragment: (George Panu, Amintiri de la Junimea din Iaşi)

 A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat. (5 întrebări)

 B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este necesară sau nu o pregătire riguroasă în vederea susținerii unui discurs, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Amintiri de la Junimea din Iaşi de George Panu, cât și la experiența personală sau culturală.

 

SUBIECTUL II -  Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos. (Mihail Sadoveanu, Venea o moară pe Siret)

SUBIECTUL III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Tudor Arghezi sau lui Ion Barbu.

 

2018: 
PROFIL REAL: 
SUBIECTUL I
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe (5 intrebari) cu privire la textul dat: Anton Holban, Note de călătorie 
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă oamenii pot aprecia sau nu farmecul locului în care trăiesc, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul
Note de călătorie de Anton Holban, cât și la experiența personală sau culturală.

SUBIECTUL II - Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în următorul fragment scris de Mihail Sebastian, Ultima oră
SUBIECTUL III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu sau lui Tudor Arghezi.

PROFIL UMAN:
SUBIECTUL I
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe (5 intrebari) cu privire la textul dat: Anton Holban, Note de călătorie 
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă oamenii pot aprecia sau nu farmecul locului în care trăiesc, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Note de călătorie de Anton Holban, cât și la experiența personală sau culturală.
SUBIECTUL II - Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în următorul fragment:
SUBIECTUL III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Ion Barbu sau lui Lucian Blaga.

 

2017: 
PROFIL REAL: 
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Adrian Maniu, Alt cântec
SUBIECTUL II - Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul comunicării în reușita unui proiect de echipă. 
SUBIECTUL III - Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu.

PROFIL UMAN:
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Ion Vinea, Vocula
SUBIECTUL II - Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre utilitatea organizării unor activităţi
extraşcolare de educaţie cinematografică. 
SUBIECTUL III - Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje
dintr-un text narativ aparţinând lui Marin Preda.

 

2016: 
PROFIL REAL: 
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Tudor Mușatescu, Madona
SUBIECTUL II - Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul jocurilor pe dispozitive electronice (calculator, tabletă, telefon inteligent etc.) în viața tinerilor.
SUBIECTUL III - Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema și viziunea despre lumeîntr-un roman interbelic studiat.

PROFIL UMAN:
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Horia Lovinescu, Citadela sfărâmată
SUBIECTUL II - Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul lecturii în dezvoltarea personală.
SUBIECTUL III - Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi particularități de construcție a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat.

 

2015: 
PROFIL REAL: 
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Lucia Demetrius, Trei generații
SUBIECTUL II - Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța practicării unui sport la orice vârstă.
SUBIECTUL III - Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj într-un text narativ studiat aparţinând lui Ion Creangă, G. Călinescu sau Marin Preda.

PROFIL UMAN:
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Mihail Sebastian, Ultima oră
SUBIECTUL II - Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul scriitorilor în societate.
SUBIECTUL III - Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-un roman interbelic studiat.

 

2014:
PROFIL REAL: 
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Cezar Petrescu, Omul din vis
SUBIECTUL II - Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul campaniilor de promovare a unui stil de viață sănătos. 
SUBIECTUL III - eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema şi viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu.

PROFIL UMAN:
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Gib I. Mihăescu, Donna Alba
SUBIECTUL II - text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța activităților de îndrumare a lecturii elevilor.

SUBIECTUL III - eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema şi viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Nichita Stănescu.

 

2013:
PROFIL REAL: 
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de G. Călinescu, Scrinul negru
SUBIECTUL II - text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre importanța alegerii unui model în viață. 
SUBIECTUL III - eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat, aparţinând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga.

PROFIL UMAN:
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Mihail Sebastian, Accidentul
SUBIECTUL II - text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre utilitatea scrierii unui jurnal la vârsta adolescenței. 
SUBIECTUL III - eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat, aparţinând simbolismului.

 

2012:
SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul scris de Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea-Veche)
SUBIECTUL II - text de tip argumentativ de 15-30 de randuri (150 - 300 de cuvinte) despre calitatile umane, pornind de la ideile sugerate de afirmatia lui Lucian Blaga: Nu e de ajuns sa ai mari calitati; trebuie sa stii cum sa le folosesti cu rost. 
SUBIECTUL III - Eseu de doua-trei pagini (600 - 900 de cuvinte) in care sa prezinti tema si viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat, apartinand lui Mihai Eminescu.

 

2011:

SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la textul lui Mircea Eliade, Nuntă în cer
SUBIECTUL II - text de tip argumentativ de 15 – 30 de rânduri despre cunoaşterea de sine.
SUBIECTUL III - Eseu de două–trei pagini, despre particularitățile de construcție a personajului dintr-un text dramatic studiat, aparținând unuia dintre autorii canonici: I.L. Caragiale, Camil Petrescu sau Marin Sorescu.

 

2010:

SUBIECTUL I - 9 intrebari referitoare la poezia Nichita Stănescu - Înserare de toamnă
SUBIECTUL II - text de tip argumentativ, de 15 – 30 de rânduri, despre menirea scriitorului.
SUBIECTUL III - Un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat.

 

Ultimele Articole