Noile PROGRAME de BACALAUREAT 2020 in contextul covid19


Marţi, 14 Aprilie, 2020: Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a aprobat prin ordin revizuirea programelor de examen pentru examenul național de Bacalaureat, fără conținuturi aferente semestrului al II-lea al anului școlar în curs. Această măsură a fost agreată și cu partenerii educaționali, reprezentanții elevilor, studenților, părinților, cadrelor didactice și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, în vederea finalizării cu succes a anului școlar 2019-2020, potrivit anunțului făcut pe edu.ro.
 

 

O R D I N (OMEC_4115_10.04.2020) privind aprobarea programelor pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020

În baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020, a art. 49 din Decretul nr. 195 / 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

Având în vedere prevederile art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 15, alin. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 24 / 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI și CERCETĂRII emite prezentul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă programele pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020.

(2) Se aprobă programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național 2020. 

Art. 3. – (1) Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul de bacalaureat național 2020, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2.

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației naționale nr. 4950/ privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2020, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (2), (4), (5) și (6) se abrogă.

2. La articolul 3 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2020, este cea prevăzută în desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.”

Art. 4. Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ/centrele de examen duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art.5. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M I N I S T R U, MONICA CRISTINA ANISIE

BUCUREŞTI

Nr. 4115

Data: 10.04.2020

 

NOILE PROGRAME BACALAUREAT 2020:

 
  •  LIMBA ROMÂNĂ PROGRAMA BAC 2020
 Programa limba română profil REAL(.pdf)
 Programa limba română profil UMAN (.pdf)
  • LIMBA MATERNĂ
 Programa Limba Maghiară   Programa Limba  Germană   Programa Limba Croață
 Programa Limba Italiană   Programa Limba Sârbă   Programa Limba Slovacă
 Programa Limba Turcă   Programa Limba Ucraineană  

 

  • PROGRAMA MATEMATICĂ BAC 2020
 Matematică M_mate-info   Matematică M_șt-naturii
 Matematică M_pedagogic   Matematică M_tehnologic

 

  • PROGRAMA INFORMATICĂ

  Programa informatică Proba scrisă E. d)

 Programa bac Proba D Evaluarea competentelor digitale.pdf

 

  • PROGRAMA ISTORIE

  Programa istorie

 

  • PROGRAMA GEOGRAFIE

  Programa geografie

 

  • PROGRAMA BIOLOGIE 

I. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ - clasele a IX-a şi a X-a.
II. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ - clasele a XI-a şi a XII-a.

 Programa biologie si anatomie

 

  • PROGRAMA FIZICĂ

  Programa fizică

 

  • PROGRAMA CHIMIE

  Programa chimie anorganică și organică

 

  • PROGRAMA SOCIO-UMANE:

  ECONOMIE

  LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE

  PSIHOLOGIE

  SOCIOLOGIE

  FILOSOFIE

 

 INVITATIE: GRUP de Bacalaureat pe DISCORD! 

 

Ultimele Articole