Calendarul examenului de BACALAUREAT 2016


Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) a publicat ordinul privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016 și a aprobat calendarul examenului de bacalaureat național – 2016.

Probele examenului de bacalaureat din 2016 vor începe în perioada 13 iunie - 8 iulie. Absolvenţii de liceu vor susține până în 1 iulie probele de evaluare a competențelor, iar din 4 iulie vor începe probele scrise, rezultatele finale urmând să fie afişate în 16 iulie 2016.

 

 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2016 

Sesiunea iunie-iulie 2016

 

30 mai – 3 iunie 2016

 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

 

3 iunie 2016

 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 

13 - 15 iunie 2016

 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

 

15 - 17 iunie 2016

 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă –  proba B

 

21 – 24 iunie 2016

 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

 

27 iunie - 1 iulie 2016

 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

 

4 iulie2016

 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

 

5 iulie 2016

 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

 

6 iulie 2016

 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

 

8 iulie 2016

 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

 

12 iulie 2016

 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

 

12 iulie 2015

 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

 

13 -15 iulie 2015

 Rezolvarea contestaţiilor

 

16 iulie 2015

 Afişarea rezultatelor finale

 

 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2016

 - Sesiunea august-septembrie 2016

 

18 – 22 iulie 2016  Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
16-17 august 2016

 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

 

16-17 august 2016

 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

 

17-19 august 2016

 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

 

18-19 august 2016

 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

 

22 august 2016

 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

 

23 august 2016

 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

 

24 august 2016

 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

 

26 august 2016

 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

 

29 august 2016

 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

 

30-31 august 2016

Rezolvarea contestaţiilor

 

1 septembrie 2016

 Afişarea rezultatelor finale

 

 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 Calendarul examenului de bacalaureat 2016 *PDF

Ultimele Articole