25 - 27 iunie 2012 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C


În perioada 25 - 27 iunie 2012 candidaţii examenului de bacalaureat 2012 vor susţine în cadrul probei C Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala.
Pentru această probă, candidaţii pot alege, ca disciplină de examen, una dintre următoarele limbi de circulaţie internaţională, studiată în liceu ca L1, L2 sau L3, în regim normal, intensiv sau bilingv, ca disciplină obligatorie sau opţională: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba italiană, limba spaniolă, limba portugheză, limba rusă, limba ebraică, limba japoneză sau limba neogreacă.


Evaluarea competenţelor lingvistice, indiferent de opţiunile candidaţilor, se face prin trei tipuri de probe:
• proba de înţelegere a unui text audiat cu durata de 20 de minute;
• proba scrisă cu durata de 120 de minute;
• proba orală: candidatul are la dispoziţie 15 minute pentru a-şi pregăti răspunsurile şi 10-15 minute pentru a le susţine în faţa comisiei.
Citeşte mai departe  structura probei C aici: precizări evaluarea competenţelor lingvistice

 

În urma aplicării baremelor de evaluare, profesorii evaluatori/ examinatori acordă un nivel 
de competenŃă lingvistică, de la A1 la B2, conform CECRL.  
Pentru limbile  engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă  şi
neogreacă, nivelul maxim de competenŃă lingvistică pe care-l poate obŃine un candidat, conform 
programelor şcolare în vigoare, este  B2. Prin urmare, pentru aceste discipline, nivelul de
competenŃă lingvistică se stabileşte, pentru fiecare din cele cinci competenŃe evaluate, după cum 
urmează: 
11-30 puncte:  A1 (Introductiv sau de descoperire) 
31-60 puncte:  A2 (Intermediar sau de supravieŃuire) 
61-80 puncte:  B1 (Nivel-prag sau independent) 
81-100 puncte:  B2 (Avansat sau independent) 
 Pentru limbile ebraică şi japoneză, programele şcolare în vigoare prevăd ca nivel maxim 
posibil - B1. Astfel, pentru aceste discipline, nivelul de competenŃă lingvistică se stabileşte, pentru 
fiecare din cele cinci competenŃe evaluate, după cum urmează: 
11-40 puncte:  A1 (Introductiv sau de descoperire) 
41-70 puncte:  A2 (Intermediar sau de supravieŃuire) 
71-100 puncte:  B1 (Nivel-prag sau independent) 
NOTĂ: 
În cazul în care candidatul obŃine, la una dintre cele cinci competenŃe evaluate, un punctaj între 0-
10 puncte, atunci nu i se acordă niciun nivel pentru respectiva competenŃă, rubrica alocată 
acesteia fiind completată conform Procedurii referitoare la organizarea şi desfăşurarea probei C.

În urma aplicării baremelor de evaluare, profesorii evaluatori/ examinatori acordă un nivel de competenţă lingvistică, de la A1 la B2, conform CECRL.
Pentru limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă şi neogreacă, nivelul maxim de competenţă lingvistică pe care-l poate obţine un candidat, conform programelor şcolare în vigoare, este B2. Prin urmare, pentru aceste discipline, nivelul de competenţă lingvistică se stabileşte, pentru fiecare din cele cinci competenţe evaluate, după cum urmează:


11-30 puncte: A1 (Introductiv sau de descoperire)
31-60 puncte: A2 (Intermediar sau de supravieţuire)
61-80 puncte: B1 (Nivel-prag sau independent)
81-100 puncte: B2 (Avansat sau independent)


Pentru limbile ebraică şi japoneză, programele şcolare în vigoare prevăd ca nivel maxim posibil - B1. Astfel, pentru aceste discipline, nivelul de competenŃă lingvistică se stabileşte, pentru fiecare din cele cinci competenţe evaluate, după cum urmează:
11-40 puncte: A1 (Introductiv sau de descoperire)
41-70 puncte: A2 (Intermediar sau de supravieŃuire)
71-100 puncte: B1 (Nivel-prag sau independent)


NOTĂ:
În cazul în care candidatul obţine, la una dintre cele cinci competeţŃe evaluate, un punctaj între 0-10 puncte, atunci nu i se acordă niciun nivel pentru respectiva competenţă, rubrica alocată acesteia fiind completată conform Procedurii referitoare la organizarea şi desfăşurarea probei C. 

 

MODELE DE SUBIECTE

proba C Competenţe lingvistice Limba engleză

  Barem de evaluare şi notare - barem subiect engleza audio

Model de bilet Limba Engleză proba orală:
  Proba orală: Model de Bilet pentru proba orală Limba Engleză 
 Barem de evaluare şi notare a biletului pentru proba orală Limba Engleză 

Limba engleză: model de subiect pentru proba scrisă:
  Proba scrisă: Model de subiect 2012 la Limba Engleză scris 
  Barem de evaluare şi notare Limba Engleză - proba scrisă 

Precizări Limbi Moderne:
 Limba modernă pentru bacalaureat 2012 - precizări

 

proba C Competenţe lingvistice Limba franceză:

  Model de subiect 2012 la Limba Franceză - textul variantei audio 
  Barem de evaluare şi notare - barem subiect Franceză audio

Model de bilet Limba Franceză proba orală:
  Proba orală: Model de Bilet pentru proba orală Limba Franceză 
 Barem de evaluare şi notare a biletului pentru proba orală Limba Franceză

Limba Franceză: model de subiect pentru proba scrisă:
  Proba scrisă: Model de subiect 2012 la Limba Franceză scris 
  Barem de evaluare şi notare Limba Franceză- proba scrisă

Precizări Limbi Moderne:
 Limba modernă pentru bacalaureat 2012 - precizări
 

proba C Competenţe lingvistice Limba germană:

 Model de subiect 2012 la Limba Franceză - model audio (.mp3)

C Competenţe lingvistice Limba germană Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba germană

C Competenţe lingvistice Limba greacă modernă Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba greacă modernă

C Competenţe lingvistice Limba ebraică modernă Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba ebraică modernă

C Competenţe lingvistice Limba italiană Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba italiană

C Competenţe lingvistice Limba japoneză Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba japoneză

C Competenţe lingvistice Limba portugheză Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba portugheză

C Competenţe lingvistice Limba rusă Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba rusă

C Competenţe lingvistice Limba spaniolă Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba spaniolă

 

Examenul de bacalaureat continuă cu Limba si literatura română – proba E – proba scrisă


CALENDAR BACALAUREAT 2012

2 iulie 2012 Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă

3 iulie 2012 Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă

4 iulie 2012 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă

6 iulie 2012 Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

8 iulie 2012 Afisarea rezultatelor

9 iulie 2012 Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)

10 - 12 iulie 2012 Rezolvarea contestaţiilor

13 iulie 2012 Afisarea rezultatelor finale

 

Rezultatele oficiale obtinute de absolventii claselor XII-a la examenul de bacalaureat 2012 le ve-ţi găsi în această pagină: REZULTATE BACALAUREAT 2012 

www.ebacalaureat.ro/rezultate/

Ultimele Articole