23 iunie 2020: Limba si literatura materna – proba E.b) – proba scrisa


23 iunie 2020: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

(limba maghiară, germană, croață, sârbă, italiană, ucraineană, turcă, slovacă)

Probele scrise ale examenului de bacalaureat 2020 continuă astăzi, cu proba la Limba și literatura maternă – E)b).

Acest test va fi susținut de elevii aparținând minorităților maghiară, germană, croață, sârbă, italiană, ucraineană, turcă și slovacă.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2020:
 Calendar Bacalaureat 2020

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

  • Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

 

  • În săli, nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

 

Modelele de subiecte la Limba și Literatura maternă publicate:

♦ LIMBI MATERNE TESTE DE ANTRENAMENT

  • Limba maghiară

Real:

 Test 1 → Barem

 Test 2 → Barem

 Test 3 → Barem

 Test 4 → Barem

 Test 5 → Barem

 Test 6 → Barem

 Test 7 → Barem

 Test 8 → Barem

 Test 9 → Barem

 Test 10 → Barem

 Test 11 → Barem

 Test 12 → Barem

 Test 13 → Barem

 Test 14 → Barem

 Test 15 → Barem

 Test 16 → Barem

 Test 17 → Barem

 Test 18 → Barem

 Test 19 → Barem

 Test 20 → Barem

 

  • Limba maghiară

Uman:

 Test 1 → Barem

 Test 2 → Barem

 Test 3 → Barem

 Test 4 → Barem

 Test 5 → Barem

 Test 6 → Barem

 Test 7 → Barem

 Test 8 → Barem

 Test 9 → Barem

 Test 10 → Barem

 Test 11 → Barem

 Test 12 → Barem

 Test 13 → Barem

 Test 14 → Barem

 Test 15 → Barem

 Test 16 → Barem

 Test 17 → Barem

 Test 18 → Barem

 Test 19 → Barem

 Test 20 → Barem

  • Limba germană

 Test 1 → Barem

 Test 2 → Barem

 Test 3 → Barem

 Test 4 → Barem

 Test 5 → Barem

 Test 6 → Barem

 Test 7 → Barem

 Test 8 → Barem

 Test 9 → Barem

 Test 10 → Barem

 Test 11 → Barem

 Test 12 → Barem

 

 

  • Limba italiană

 Varianta test

  → Barem 

  • Limba slovacă

 Varianta test

  → Barem 

  • Limba croață

 Varianta test

→ Barem

 

  • Limba sârbă

 Varianta test

  → Barem 

 

  • Limba ucraineană

 Varianta test

  → Barem 

  → Barem 

 

Începând cu ora 15.00, subiectele pe care le-au avut de rezolvat candidații, dar și baremele de corectare, vor apărea online pe siteul edu.ro și le vom actualiza în acest articol.

Mâine, 24 iunie 2020 va avea loc Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă la Matematica, respectiv Istorie.

Ultimele Articole