15 – 19 iulie 2019 Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, sesiunea august septembrie


Calendarul examenului de bacalaureat național – 2019, sesiunea august - septembrie

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen va începe în perioada 15 - 19 iunie 2019. Absolvenţii de liceu vor susține in perioada 21 - 26 august probele scrise, iar din 27 august - 3 septembrie probele de evaluare a competențelor, rezultatele finale urmând să fie afişate în 3 septembrie 2019.

 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2019

- Sesiunea august-septembrie 2019

15 – 19 iulie 2019    Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
26 iulie 2019   Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2019    Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 

22 august 2019   Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă 

23 august 2019   Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 

26 august 2019   Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 

27, 28 august 2019   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 

29 august 2019   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 

30 august, 2 septembrie 2019   Evaluarea competenţelor digitale - proba D

2 - 3 septembrie 2019   Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 

3 septembrie 2019   Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)

3 - 6 septembrie 2019   Rezolvarea contestaţiilor

7 septembrie 2019   Afişarea rezultatelor finale 

* Candidații de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programați pentru susținerea probei D în datele de 7 și 11 iunie 2019.

 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 

 Calendarul examenului de bacalaureat 2019 in format *PDF

Ultimele Articole